​Måste företag skicka betalningspåminnelse till borgensmannen innan fakturan överlämnas till inkasso?

2021-08-26 i Inkasso
FRÅGA
Jag har skrivit under ett borgensåtagande för ett glasögonabonnemang åt min dotter. En propieborgen.Abonnemanget blev tvångsuppsagt då de saknade betalning för 5 fakturor och de har skapat en slutfaktura för resterande bindningstid i abonnemanget. De obetalda fakturorna samt slutfakturan har nu gått vidare till inkasso. Fakturor och påminnelser har endast skickats till min dotter. Jag som borgenär har inte fått vetskap om att det fanns obetalda fakturor. Ska de inte meddela borgenären när de inte fått betalt för fakturorna? Har de rätt att gå vidare till Inkasso utan att först informera borgenären om de obetalda skulderna? Det blir ju nu en massa extra avgifter som hon hade sluppit om jag som borgenär hade betalat direkt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du skrivit under ett borgensåtagande för din dotter och nu fått obetalda fakturor från inkasso, och du undrar om du inte bör blivit informerad om dessa av företaget innan de gått vidare till inkasso.

Huvudregeln är att det inte finns någon lagstadgad skyldighet för företag att skicka ut påminnelser om inkasso, även om det hör till god sed att göra det. Det är därför upp till företagen själva att avgöra om de vill skicka påminnelser eller inte. De har alltså möjligheten att lämna över obetalda fakturor direkt. Min rekommendation är därför att du betalar skulden och har detta i åtanke i framtiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?