Råkat betala för mycket - kan jag kräva tillbaka pengarna?

Hej! Jag har denna månad (25de) mars bestämt med inkassobolaget att jag ska bara betala 500kr denna månad eftersom att min ekonomi är väldigt dålig denna månad.  Jag betalar normalt in 1500 i månaden. När jag betalade allting så råkade dock betala både 500, och 1500 och nu vägrar dom betala tillbaka dom 1500kr jag betalade av misstag. Nu har jag ej råd till busskort vilket går ut om 3 dagar och då kan jag ej ta mig till jobbet och jag har inte råd till mat heller denna månaden, jag har ingen att luta mig på eller låna pengar av, vad ska jag göra ? Kan dom verkligen vägra att betala tillbaka även om jag har gjort upp att jag bara skulle betala 500 denna månad ?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det, har du en överenskommelse med inkassobolaget att betala 1 500 kr per månad. Denna månad har du och inkassobolaget kommit överens att betala endast 500 kr istället. Du har råkat betala totalt 2 000 kr och undrar om du har rätt att få tillbaka de 1 500 som du inte skulle ha betalt.


Rättsliga utgångspunkter

Enligt allmän avtalsrätt uppkommer ett avtal genom att två parter kommer överens. Det sker genom att en part lämnar ett anbud och den andra parten lämnar en accept. Det finns inga formkrav på avtalet och ett muntligt avtal är således giltigt. Skriftliga avtal är dock att föredra på grund av att det är lättare i bevishänseende. När ett avtal väl har uppfyllts gäller principen pacta sunt servanda vilket innebär att avtalet ska hållas. Om inte avtalet respekteras har ena parten begått ett avtalsbrott.


Enligt detta, gäller som princip att du enligt det första avtalet är skyldig att betala 1 500 kr per månad. Eftersom du och försäkringsbolaget har kommit överens om att endast betala 500 kr denna månad räknas detta som ett nytt avtal, som gäller istället för det ursprungliga avtalet. Det är således inte fråga om något avtalsbrott enligt det första avtalet, eftersom ni har kommit överens om detta i ett nytt avtal.


Det som inkassobolaget har rätt till enligt era avtal, är således 500 kr för denna månad. Du har betalat 2000kr istället för de avtalade 500 kr. Det innebär att du har gjort en misstagsbetalning. Detta kallas för condictio indebiti.


Huvudregeln är att återkrav får ske för misstagsbetalningar. Undantaget är om mottagaren av betalningen har inrättat sig i god tro.

Bedömningen för om mottagaren har hunnit inrätta sig efter misstagsbetalningen beror på beloppets storlek, vem som har bäst möjlighet att överblicka situationen och hur lång tid misstaget har gått okorrigerat. Till exempel är det svårare att hävda god tro om det är fråga om stora belopp. Är det fråga om små belopp och går okorrigerade under lång tid, kan man argumentera god tro. Att direkt påpeka en misstagsbetalning tyder på att mottagaren inte kommer att kunna inrätta sig i god tro.


Kan inkassobolaget vägra att betala tillbaka?

Inkassobolaget kan alltså vägra en återbetalning om de har inrättat sig efter misstagsbetalningen i god tro. Du behöver alltså argumentera för att de inte har inrättat sig och/eller att de inte har inrättat sig i god tro. I detta avseende är det till din fördel om du har en skriftlig överenskommelse med inkassobolaget om att du endast skulle betala 500 kr denna månad. Det visar på en överenskommelse mellan parterna och att inkassobolaget varit medveten om att endast 500 kr ska utgå denna månad. Det framgår att du har upptäckt misstaget omgående och påpeka det för din motpart, vilket är till din fördel. Det är svårare att hävda in rättelse i god tro om misstaget påpekats direkt.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Inkasso? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo