Blir beloppet detsamma om man väljer att betala kravbrev som sänts till inkasso?

2019-05-21 i Inkasso
FRÅGA |Njord Law Firm. Om det går till inkasso kan man betala och är det samma belopp?Måste man fortfarande kontakta inkassobolaget om man väljer att betala.Mvh D
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga handlar det om ett kravbrev du fått tillsänt dig från Njord Law Firm. Om fakturan sänds till inkasso kommer grundbeloppet att vara detsamma, dock kan det vara att det tillkommer vissa kostnader. Det får tas ut 60 kronor för en betalningspåminnelse och 180 kronor för ett inkassokrav (4 § lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.). Det kan även tillkomma ränta på beloppet.Om du betalar fakturan hos inkassobolaget kommer det att registreras att den är betald och du behöver inte kontakta dem i efterhand.Vänligen,

När får inkasso driva in pengar?

2019-05-06 i Inkasso
FRÅGA |Är det ok av ett inkassobolag att kräva 1800 kronor för en tre veckor försenad räkning?
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En viktig princip i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och skulder i rätt tid. Ibland händer det att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Den som ska ha pengarna (borgenären) kan då välja att antingen själv driva in sina pengar från den som ska betala (gäldenären). Borgenären kan även anlita ett ombud, till exempel ett inkassoföretag som har till uppgift att driva in fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd, se vidare 1 § inkassolagen. Om räkningen förföll till betalning för 3 veckor sedan finns således inget hinder mot att borgenären anlitar ett inkassoföretag som får i uppdrag att driva in pengarna. Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning,

Hur bestrider jag inkasso?

2019-03-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej. Var in på en dating site och betalade 349 kr för en månad. Men när transaktionen va klar hade dom dragit för tre månader. Tre månader senare så drog dom igen. Bytte kort. Fick hot om inkasso som jag ignorerade. Idag dök ett inkasso upp från en firma som heter paidwings ag. Vill absolut inte betala detta då jag inte godkänt något abonnemang . Vad göra? Tror många med mig har blivit utsatta för det här.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du blivit fakturerad för en tjänst du inte avtalat om och nu fått ett inkassokrav om den. För att gå vidare är min rekommendation att du bestrider inkassokravet direkt till inkassoföretaget. Utifrån den beskrivning du ger verkar det röra sig om ett utländskt inkassobolag varför det kan vara en god idé att göra bestridandet på engelska. Tänk på att spara kopia på det du skickar.Om inkassobolaget skulle välja att skicka fordran vidare till Kronofogden måste du bestrida det även i det skedet. Borgenären (den det påstås att du är skyldig pengar) måste i sådana fall vända sig till domstol för att ha möjlighet att gå vidare med ärendet. Om det går till domstol måste din motpart bevisa att det finns ett avtal och en skuld er emellan. Så kan göras bland annat genom att uppvisa ett ingånget avtal, vilket det enligt din uppgift inte finns.Vänligen,

Vad gör jag om jag fått krav från inkasso?

2019-02-28 i Inkasso
FRÅGA |vad är bästa strategin om företaget är ett skurkföretag som har struntat i EU konsumentskyddslag gällande internet försäljining? Ska man betala utan diskussion summan t.ex. en extra avgift som företaget inte har redovisat i försäljningen jämte slutsumman välsynligt , bara för att de har ansett detta som skuld och inlämnat summan till inkassoföretaget för indrivning? Inkasssoföretaget kan vara jävigt, när det bedömer om summan ska anses vara en skuld i lagens mening.
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har fått ett krav från inkasso kan det gå vidare till kronofogdemyndigheten om du inte betalar. Om du däremot anser att det är ett felaktigt betalningskrav så bör du kontakta inkassoföretaget om situationen och bestrida. Det är dumt att inte göra någonting alls, då inkassoföretaget kan välja att gå vidare till kronofogdemyndigheten. Isåfall kommer kronofogdemyndigheten komma med ett betalningsföreläggande (1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det är viktigt att du bestrider betalningsföreläggandet om du inte vill riskera att få ett så kallat utslag, det vill säga att kronofogdemyndigheten har rätt att mäta ut egendom samt att du får betalningsanmärkning 42 § LBH samt 3 kap 1§ Utsökningsbalken. Om du väljer att bestrida betalningsföreläggandet, och det görs inom rätt tid, kommer motparten få välja att ta ärendet vidare till domstol. Om ärendet inte tas vidare avskrivs det. Att svara vad du strategiskt ska göra är därför inte helt lätt. Du har inte specificerat vad det gäller och vilka summor det rör sig om. Min rekommendation är därför att fundera kring hur stort betalningskravet är och om det är värt att processa om, det vill säga bestrida hos inkasso och eventuellt senare kronofogdemyndigheten och domstolsprocess. Har du fler följdfrågor är det bara att skriva en ny fråga!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan privatperson utfärda inkassokrav?

2019-05-18 i Inkasso
FRÅGA |Hej,jag har mottagit ett brev som anger sig från att vara ett inkassokrav. Det går inte att finna några uppgifter om vilket inkassobolag det skulle röra sig om och jag ringde till auktoritet inkasso och uppgav det ärendenummer som anges i brevet men det fanns inget ärende i det nummret, borgenären fanns inte heller hos dem.Borgenären, de kontaktuppgifter och det telefonnummer jag enligt brevet kan swisha till är till en privatperson jag känner som anser att jag är skyldig honom pengar. Detta inkassobrev tror jag är skrivet utav honom och jag har inte fått några tidigare betalningspåminnelser eller andra skriftliga påvisningar som anger att jag skulle stå i skuld till den här mannen från exempelvis kronofogden.Min skuld uppges enligt brevet vara på 3000kr plus påminnelseavgift (60kr) och inkassoavgift (180kr)Jag har bestridit kravet utefter instruktionerna i brevetHade gärna bifogat bild på brevet och det kuvet med handskriven adress och frimärkeMin fråga är om det här skulle kunna bedömas som bedrägeri då borgenären avger sig för att komma från inkasso trotts att det inte går att koppla till något inkassobolag?Mvh
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser angående inkasso och vem som får skicka inkassokrav finns i inkassolagen.För att driva in räkningar för annans räkning krävs tillstånd från Datainspektionen - om däremot indrivningen rör egen fordran behövs inte tillstånd och det kan likaväl göras av en privatperson. Det ska framgå tydligt av inkassokravet vem som är avsändare och denne ska vara den samma som den gäldenären står i skuld till. Annan formalia så som belopp (samt påminnelseavgift och inkassokostnad), kontaktinformation, tidsfrister samt betalningsinformation ska framgå av kravet. Rent principiellt är det inte mycket som skiljer ett inkassokrav från en faktura.Inkasso är dock ett i grunden påtryckningsmedel för att få betalt för en utestående fordran. I princip kan det ses som en påminnelse att betala och behöver inte föregås av en påminnelse utan kan gå direkt till indrivning. Det är därför viktigt att du – så som du gjort – bestrider den om du inte avser betala skulden och/eller anser den felaktig. Det som kan hända är att den här personen som kräver dig på betalning lämnar vidare ärendet till Kronofogden och ansöker om ett betalningsföreläggande. Du kommer då att få hem ett brev med ett delgivningskvitto som du måste underteckna och skicka tillbaka till myndigheten. Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte så även här måste du bestrida kravet. I det läget har privatpersonen som kräver dig på pengar att ta ärendet vidare till domstol – annars skriver Kronofogden av ärendet. Det är inte du som ska bevisa att kravet är felaktigt utan det ankommer på motparten att bevisa att han har ett giltigt krav. Lyckas han med detta blir det du som har att bevisa att kravet är felaktigt. Viktigt är att bestrida i alla led, på så sätt riskerar du inte en betalningsanmärkning. Spara kopior på dina bestridanden och bifoga dem i varje led av processen.Vänligen

Vad innebär borgensåtagande?

2019-04-14 i Inkasso
FRÅGA |Hej!Jag har varit dum nog att vara borgensman åt en tjej som sedan 1,5 år drygt är ett ex. Har först nu fått en inkassofordran på hennes hyra sedan mars 2018 fram till nu (vilket blir ett rätt rejäl summa). Min fråga är nu att då jag som borgensman inte fått minsta kontakt eller indikation från varesig exet (högst förklarligt) eller hyresvärden förrän först nu ett år senare. Kan jag på något sätt nu hävda att de inte hört av sig inom 'rimlig tid'?Eller vad jag kan i övrigt göra i denna soppa? (Exet i fråga går på soc, så finns inte mycket till inkomster där.)
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB).Ett borgensåtagande finns för att ge säkerhet till en borgenär (långivare).Det finns olika typer av borgensåtagandenEnkel borgen innebär att du som borgensman gått i borgen för en specifik skuld. Det betyder att långivaren först måste försöka få betalt av den som lånade pengarna (gäldenären) innan långivaren kan gå vidare och kräva pengar från borgensmannen (10 kap. 8§ HB). Proprieborgen är en annan typ av åtagande som betyder att du går i borgen "såsom för egen skuld". Vid denna typ av borgen kan långivaren kräva att få betalt antingen från den som lånade pengar eller från borgensmannen (10 kap. 9§ HB). Det är alltså upp till långivaren att välja.Det verkar i ditt fall som att det rör sig om en enkel borgen eftersom du först när ditt ex blev insolvent (ej kan betala), fick krav om att betala.För att du som borgensman ska vara skyldig att betala, krävs att långivaren måste visa att gäldenären (ditt ex) inte kan betala. Kan långivaren inte visa detta behöver du som borgensman inte betala. Kraven som ställs på långivaren är relativt höga, ofta måste gäldenären helt sakna betalningsförmåga innan borgensmannen får betalningskrav.RegressrättDen som åtagit sig ett borgensansvar och som till följd av det tvingats att betala en skuld, har alltid regressrätt mot gäldenären (den som tagit lånet). Det betyder att du som borgensman har rätt att kräva pengar från ditt ex.SammanfattningEftersom det verkar röra sig om ett borgensåtagande av en enkel borgen, är det inte så oväntat att du inte fått något krav om betalning förrän ditt ex blivit insolvent. Det du kan göra nu är att betala skulden och fullgöra ditt åtagande som borgensman för att sedan rikta ett regresskrav mot ditt ex. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur bestrider jag en faktura hela vägen till domstol?

2019-03-16 i Inkasso
FRÅGA |Hej!Jag har bestridit en kontrollavgift eftersom jag anser att skyltningen på platsen inte var tydlig och har åberopat LKOP (1984:318) 3§. Trots detta har parkeringsbolaget (Parkering Malmö) skickat ett inkassokrav. Jag anser att vi befinner oss i tvist och att de får driva ärendet vidare till tingsrätten där frågan får avgöras. Detta har jag också förklarat i min bestridande. Trots detta har jag fått ett inkassokrav. Hur går jag vidare? Jag vill fortfarande att saken ska prövas i domstol och i fall jag förlorar där så kommer jag att betala kontrollavgiften.Tacksam för ett snabbt svarMVH
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska förklara hur du går tillväga för att bestrida kontrollavgiften(kommer benämnas faktura framöver) hela vägen till domstol. De paragrafer som omnämns går att finna i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Det ska också tilläggas att mitt svar INTE gäller felparkeringsavgift. Dessa ska överklagas till Polismyndighet.Bestrid kravet från parkeringsbolagetOm man får en faktura som man inte tycker stämmer – antingen för att man inte alls är skyldig pengar, eller för att fakturan är på fel summa – ska man bestrida den. Detta görs genom att skriftligen kontakta den som skickat fakturan (parkeringsbolaget i detta fall) för att kunna bevisa att du har bestridit. Det går bra att bestrida via mail och brev. Om du väljer brev kan du välja att skicka brevet rekommenderat för att få ett kvitto på försändelsen. Kom ihåg att spara en kopia på ditt bestridande.I meddelandet till företaget ska du uppge dina kontaktuppgifter och även ange nummer, belopp och datum på den faktura som du anser är felaktig. Om du har möjlighet kan du bifoga en kopia på fakturan i ditt meddelande, men spara alltid originalet själv. Ange också anledningen till varför du inte tänker betala.Bestrida kravet från inkassoÄven om du har bestridit en faktura kan det hända att företaget lämnar över kravet till ett inkassoföretag. Då får du ett nytt betalningskrav, denna gång från inkassoföretaget. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen, med fördel via mejl. Det sker på samma sätt som du gjorde första gången. Lägg även till kopian från det första bestridandet. Det tillhör nämligen "god inkassosed" (en regel för inkassoföretag att följa) att inte driva in skulder för fakturor som tidigare bestridits.Du är inte skyldig att betala bara för att ett inkassoföretag kräver dig på pengar. Många inkassoföretag undersöker inte kravet förrän en konsument bestrider det. Det är företaget som kräver dig på pengar som ska bevisa att du är skyldig att betala. Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett felaktigt krav från ett inkassoföretag.Bestrida kravet från KronofogdenOm företaget skickar ärendet till Kronofogden, gäller nästan samma process. Får Kronofogden in ärendet och väljer att ta upp det kommer de delge dig (29 § LBH). Kronofogdens krav ska också bestridas om du fortfarande anser att du inte är skyldig pengarna. Detta bestridande görs också skriftligen och ska innehålla alla relevanta uppgifter och eventuell bevisning (31–32 §§ LBH). Om du har fått några kostnader på grund av fakturan kan du begära ersättning för dem i samband med det här. När Kronofogden fått in bestridandet kommer de vända sig till den som ställt ut fakturan och låta dem avgöra om de vill att ärendet ska gå vidare till domstolen eller om det ska skrivas av.Bevisning i domstolSkulle ärendet gå hela vägen till domstol kommer bevisfrågor bli avgörande. Det är den som påstår att en skuld har uppkommit som måste bevisa att detta stämmer. Kan det läggas fram bevis som tyder på att fakturan stämmer kommer du behöva bevisa att du inte är skyldig att betala. Här kan du lägga fram exempelvis en bild på skyltningen, eller annan form av bevis till stöd för ditt yrkande.För att driva kravet hela vägen till domstol måste du helt enkelt bestrida det i alla led. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar eller tycker att något var otydligt, är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentatorsfältet.Vänligen,

Vad ska vi göra när en butik skickar en betalningspåminnelse med hot om inkasso för en vara vi redan betalat för?

2019-02-07 i Inkasso
FRÅGA |Hej! För ett år sedan betalade vi en faktura från en lokalt färgbutik. Pengarna drogs från vårat konto och vi märkte betalningen med rätt referensnummer samt såg till att det stod färgbutikens namn som mottagare. I oktober nämnde ägaren för oss att de saknade våran betalning, vi skrev då ut kontoutddrag och skicka in det till honom. Sen hörde vi ingenting. Nu ett halvår senare får vi en betalningspåminnelse samt ett krav om att det kommer gå vidare till inkasso om 10 dagar. Hur gör vi? Vad har vi rätt att göra? Vi har betalat i rätt tid, och vi fick aldrig en betalningspåminnelse efter fakturan för ett år sen? Snälla hjälp!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gör ni med betalningspåminnelsen? Ni ska kontakta företaget och uppge samma sak som ni gjort tidigare; att ni redan har betalat fakturan för ett år sedan samt att ni har kontoutdrag som kan bekräfta detta. Vad ska vi göra om det går till inkasso? I det fallet företaget skulle välja att anlita ett inkassoföretag ska ni bestrida fakturan mot inkassoföretaget på samma grunder som tidigare - dvs, att ni redan har betalt. Bestrider ni fakturan finns det inget som själva inkassoföretaget kan göra. Nästa eventuella steg är att företaget väljer att vända sig till Kronofogden som i sin tur kommer med ett så kallat betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall ska ni bestrida ansökningen skriftligen till Kronofogden inom den tidsram de har satt ut (25 § och 31 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Bestrider ni finns det inget Kronofogden i det läget kan göra. För att företaget ska kunna gå vidare krävs det nu att de väcker talan i tingsrätt (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Det innebär att en domstol måste slå fast att ni faktiskt har en betalningsförpliktelse till företaget. I och med att ni har kontoutdrag som kan bekräfta att ni betalat fakturan är det väldigt osannolikt att företaget skulle välja att väcka talan i och med att de vid en förlust blir tvungna att betala även era rättegångskostnader utöver sina egna. Sammanfattning Vänder sig företaget till inkassoföretag och Kronofogden ska ni bestrida fakturan och ansökningen. Företaget blir då tvungen att antingen väcka talan i domstol eller låta saken vara. Eftersom bevisläget ser ljusare ut för er än för motparten är det osannolikt att saken kommer gå till domstol, men i vilket fall som helst har ni goda utsikter att vinna en sådan eventuell process utifrån den informationen ni har gett mig. Vänligen