Slutbetala tidigare hos inkassobolag

2018-12-02 i Inkasso
FRÅGA |Hej Jag gjorde en avbetalnings plan med ett inkasso bolag för ca 1.5 år sedan som skulle gälla i 36 månader. Med fryst ränta och minskning av skulden med ca 9000kr. Så långt är det en bra deal tycker jag och vill inte förstöra den. Jag har skött betalningarna så allt är ok i dagsläget.Nu till min funderingOm jag vill betala av skulden fortare, ca 6 delbetalningar ist för dom 16 som är kvar som vi kommit överens om, går skulden tillbaka till ursprungs skulden dvs en ökning på 9000kr som jag förhandlat bort, eller betalar jag av den summan vi kommit överens om att jag ska betala enligt avbetalnings planen?Jag bryter ju avtalet även om det är på ett positivt sätt för båda parter så att säga
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avbetalningsplanen är ett avtal mellan dig och inkassobolaget, och hur avbetalningen läggs upp och planeras, står alltså fritt för er att bestämma er emellan. Eftersom det är i inkassobolagets intresse att du betalar av din skuld så fort som möjligt, brukar de sällan neka när en gäldenär meddelar att de kan slutbetala tidigare än planerat enligt avbetalningsplanen. Det bör alltså inte vara några konstigheter med själva skuldbeloppet, eftersom det ska vara detsamma, oavsett om du betalar i ytterligare 16 månader eller kortar ner avbetalningsplanen till 6 månader. Jag föreslår att du kontaktar inkassobolaget och säger att du vill sänka antalet kvarstående betalningar till 6 stycken och därmed höja månadsbeloppet, för att bli av med skulden tidigare. Kanske har ditt inkassobolag även "mina sidor" eller liknande, där du har möjligheten att ansöka om ändring i din befintliga avbetalningsplan, om du inte vill ringa till dem. Man kan också, utan att göra ändringar i avbetalningsplanen, betala in högre månadsbelopp och minska skulden samt förkorta avbetalningen på det sättet. Att du betalar ett högre månadsbelopp än avtalat är ju bara bra, och inte något som gör att du "inte följer" planen. På så sätt skulle du självmant kunna få ner din skuld utan att göra en faktisk ändring i avbetalningsplanen.För att dock vara på den säkra sidan - kontakta inkassobolaget och berätta om ditt förslag. Det är deras skyldighet enlig god inkassosed att se till att du blir skuldfri så fort som möjligt, varför det inte borde vara några konstigheter i denna situation där du vill betala av skulden snabbare.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur förhandlar man med inkassobolag och kronofogden

2018-09-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad min sambo ska tänka på när man betalar av skulder oss olika inkassobolag för bästa sätt gå till väga kan man förhandla med dom att skulderna och finns det nåt juridisk man ska tänka på och hur man bästa sätt tänka på i lagen djungeln och tänkte hjälpa henne på bästa sätt hur man kan förhandla med dessa inkassobolag och kronofogden för att få bort hennes skulder och som tv programmet lyxfällan hur förhandlar dom med bolagen och hur till väga rent juridisk tänkande. Tack på förhand
Soroosh Parsa |Inkassobolagen har köpt dessa skulder av andra företag som din sambo har varit skyldig pengar. Inkassobolagens enda ambition är alltså att göra vinst på transaktionen samtidigt som dessa enligt lag måste se till att den betalningsskyldige inte vållas onödig skada eller olägenhet. De oerhört generösa erbjudanden som Lyxfällan lyckas få beror till stor del på deras ställning som TV-program. Utgå från att vanliga privatpersoner inte har sådant förhandlingsutrymme.Inkassobolagen tänker i princip endast strategiskt. Deras förhandlingsposition utgår från idén att få ut så mycket pengar av den betalningsskyldige som möjligt utan att försätta denne i personlig konkurs. Om man ringer och säger att man inte kan betala, så kan inkassobolagen vara mer benägna att hjälpa dig betala i din egen takt än att agera juridiskt korrekt och stämma dig inför domstol. Genom det första alternativet kan inkassobolagen få fullt betalt på den betalningsskyldiges villkor medan de kanske får en fjärdedel av skulden betald genom att kräva pengarna på en gång eftersom pengarna helt enkelt inte finns. Juridiskt tänkande är m.a.o. begränsat.Kronofogden har inte möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller liknande som inkassobolagen har. Det beror på att kronofogden driver in skuld för någon annans räkning medan inkassobolagen, förmodar jag, i ert fall driver in skulden för egen räkning eftersom de sannolikt har köpt skulderna. Eventuella förhandlingar måste därför göras med fordringsägarna vars fordran kronofogden driver in, dvs. den bank eller det inkassobolag som får kronofogdens hjälp. Ta kontakt med fordringsägarna och förhandla med dessa på samma sätt som med inkassobolagen. Notera att skulden hos kronofogden måste prioriteras eftersom det annars kan leda till t.ex. löneutmätning.I samtal med inkassobolag kan din sambo tänka på att betona att pengarna inte finns i dagsläget, att bördan är för stor månadsvis och att hon har en inkomst som garanterar betalning varje månad. Har inkomsten varit dålig tidigare kan hon t.ex. visa hur hennes inkomst hela tiden blir bättre. Detta indikerar att inkassobolagen bör efterge något nu för att maximera deras egna intäkter på sikt. Beroende på vad som bäst hjälper din sambo att betala skulden så snabbt/lätt som möjligt, bör hon utgå från olika positioner, men vi listar typiska moment att förhandla om:1. nedskrivning (bjuda på en del av skuld för att motivera betalning),2. amorteringsfrihet (under viss tid för att samla ekonomin),3. amorteringssänkning (om det är för stort belopp månadsvis),4. framtida räntefrihet (om räntan är ett hinder för att betala av skulden, t.ex. för att den växer mer än amorteringarna, välj antingen detta alternativ eller alternativen nedan),5. räntesänkning (om räntan är hög),6. fryst ränta (så ingen mer ränta tickar på),Jag ringer upp på fredag kl. ca 14:00. Hör av dig om tiden inte passar.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Hur mycket måste jag betala vid ackordsuppgörelse till inkassobolag?

2018-08-11 i Inkasso
FRÅGA |Hej.Jag har lämnat ett ackord förslag till ett inkasso bolag gällande en skull där. Kapitalbeloppet är 13000 och jag föreslog att jag skulle betala 8000 av dessa. Idag fick jag ett brev där det står att företaget godkänt mitt förslag och jag ska betala 2000 kronor så avskrivs resten. Hur ska jag göra? 8000 eller de 2000?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det är tyvärr väldigt svårt att ge ett definitivt svar på din fråga utan att ha sett dokumentet du fått från företaget i sin helhet. En ackordsuppgörelse är en uppgörelse mellan dig och fordringsägaren (den du har en skuld till) i vilken ni kan komma överens om att ett lägre belopp ska betalas. Ofta växer skulder hos inkassobolag väldigt mycket i och med alla räntor och avgifter. En skuld på 5.000 kronor kan efter flera år vara uppe i 20.000 kronor. Vid en ackordsuppgörelse där en sådan skuld sätt ned till "bara" 10.000 kronor har inkassobolaget ändå tjänat 5.000 kronor i räntor och avgifter. Därav låter det även rimligt att du ska betala de 8.000 kronor du föreslagit. Det som talar för det är dels att företaget gett besked om att det godkänt ditt förslag, dels att inkassobolagen sällan efterskänker skulder i allt för stor omfattning. Tänkbart är att du kanske fått möjligheten att betala de 8.000 kronorna fördelat på fyra tillfällen.Mitt råd till dig är att du betalar de 2.000 kronor du fått inbetalningskort för i rätt tid, för att inte bryta mot den uppgörelse ni har och riskera merkostnader. Därefter bör du kontakta inkassobolaget och be dem tydliggöra vad avsikten med deras besked var. Betalar du de 2.000 kronor du fått inbetalningskort för hamnar du inte i dröjsmål med betalningen. Är det så att företaget tänkt sig endast 2.000 kronor är du i sådana fall skuldfri, i annat fall är du åtminstone inte i dröjsmål och kan betala resterande 6.000 kr efter överenskommelse.Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett klarare besked än så här. Dessvärre går det inte att ge ett klart beslut utan att ha sett upgörelsen er emellan. Som rådgivare anser jag det viktigt att du får ett så tydligt svar som möjligt, likväl som det är viktigt att du inte får ett felaktigt svar.Lycka till!Vänligen,

Rätt att få underlag för inkassokrav och preskription av konsumentfordringar

2018-02-22 i Inkasso
FRÅGA |Jag har fått ett krav från ett inkassoföretag, där jag krävs på 2.600 sek. Jag har inte haft något abonnemang hos Telia de senaste 12-15 åren! Har jag rätt att begära kopior/underlag på de fakturor som inkassoföretaget köpt av Telia? Man undrar ju varför det nu - efter så lång tid dyker upp krav på eventuella skulder hos Telia? Måste jag acceptera att enbart presenteras inkassoföretagets siffror?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till underlag för kravetInkassoföretag ska följa reglerna i inkassolagen. I inkassokravet ska det tydligt framgå uppgifter om förhållandet som fordran grundar sig på (5 § 1 stycket inkassolagen). Om det inte framgår vad kravet grundar sig på bör du kontakta inkassobolaget och begära att få underlag för inkassokravet. Det är företaget som kräver pengar av dig som ska bevisa att du har en skuld att betala.PreskriptionJag gör antagandet att du har haft abonnemanget som konsument. En fordran preskriberas normalt efter tio år men för konsumentfordringar är tiden tre år (2 § preskriptionslagen). Om det inte har skett något preskriptionsavbrott bör eventuella skulder som är 12-15 år gamla alltså vara preskriberade. Exempelvis påminnelser som skickats kan utgöra preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Även vad gäller preskriptionsavbrott är det upp till företaget som kräver pengarna att bevisa att preskriptionsavbrott har skett och att skulden alltså fortfarande är levande. Att skicka betalningskrav när det är tydligt att fordran är preskriberad strider mot god inkassosed.Bestrida kravetOm du anser att inkassokravet är felaktigt ska du omedelbart bestrida det hos företaget som har skickat det. Bestrider du kravet riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Det är bäst att bestrida kravet skriftligen och att spara en kopia av bestridandet. I bestridandet bör du ta upp dina kontaktuppgifter, vilket krav det rör sig om (fakturanummer, belopp och datum), tydligt förklara att du bestrider kravet och varför du anser att kravet är felaktigt.SammanfattningsvisSåvida du inte har fått påminnelser om fordran under åren som gått bör eventuella skulder vara preskriberade. Det innebär att inkassokravet är felaktigt. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt bestrider kravet och förklarar varför du anser att du inte är betalningsskyldig.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avbetalningsplan och god inkassosed

2018-11-28 i Inkasso
FRÅGA |Hej, har ansökt om avbetalningsplan hos ett inkassoföretag, vilket icke beviljades. Ingen förklaring varför. Nu undrar jag om man som en legitimerad/certifierat inkassoföretag kan neka detta, trots att man visat betalningsvilja. T.o.m. Kronofogden godtar avbetalningar. På hemsidan anges hur man kan ansöka om avbet.plan vilket jag alltså gjort, utan framgång. Detta kan inte vara förenat med god inkasso sed. Tack för svar.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om god inkassosedReglerna om inkassoförfarandet finns i inkassolagen (IkL). Precis som du skriver, ska ett inkassoföretag bedriva sin verksamhet med iakttagande av god inkassosed. Detta innebär att inkassoföretaget inte får vålla dig som gäldenär onödig skada, onödig olägenhet eller utsätta dig för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd (4 § IkL). Begreppet god inkassosed konkretiseras i 5–11 §§ IkL, dock är denna uppräkning inte uttömmande utan även andra aspekter kan i praxis komma att räknas in under god inkassosed.Vad betyder detta i ditt fall?Det är standard i inkassobranschen att erbjuda någon form av avbetalningsplan som läggs upp i samråd med dig som gäldenär. Huruvida inkassoföretaget i ditt fall har brutit mot god inkassosed när de nekat dig avbetalningsplan är emellertid svårt att säga utan att veta orsakerna bakom avslaget. Saknas legitima och rimliga skäl att neka dig avbetalningsplan kan det utgöra ett brott mot god inkassosed och etiken i branschen.Din betalningsförmåga och månatliga inkomst har betydelse för om avbetalningsplan är möjlig att upprätta. Detta eftersom den månatliga betalningen i planen inte kan vara hur låg som helst i relation till skulden och räntan (se Inkassonämndens uttalande 64/2003). Undantagsvis bör dock avsteg från detta vara möjligt. Exempelvis om du som gäldenär kommer att få ökad betalningsförmåga i framtiden, skulle en avbetalningsplan där man under en period enbart betalar ränta kunna vara rimligt att erbjuda (se Inkassonämndens uttalande 10/2000).Mitt råd är att du kontaktar inkassobolaget igen, ber om en förklaring och hör om det finns andra sätt att utforma avbetalningsplanen på med en högre månadsbetalning. En åtgärd man kan vidta om man anser sig orättvist behandlad är också att vända sig till Datainspektionen, som är tillståndsmyndighet enligt inkassolagen. Datainspektionen kan i så fall göra en prövning av huruvida inkassoföretaget följt god inkassosed eller inte. Ett annat alternativ är att vända sig till Inkassonämnden, som är branschens egen etiknämnd, och även de kan göra en prövning av ärendet utifrån god inkassosed.Önskar dig lycka till och hoppas det reder ut sig! Återkom gärna om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader tillkommer då skuld skickas till inkasso?

2018-09-16 i Inkasso
FRÅGA |Om man inte betalar förlikningsbelopp avseende fildelning utan avvaktar ev brev från inkassobolag och betalar om detta kommer hur mycket kan då inkassobolaget lägga på utöver själva förlikningsbeloppet?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka kostnader som inkassobolag kan lägga på i samband med att man får ett ärende hos dem. För att besvara din fråga kommer jag att kolla på reglerna i Lagen om ersättning för inkassokostnader, Lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt Räntelagen.InkassokostnaderDen lagstadgade inkassokostnaden är 180 kr, men utöver denna summa kan 60 kr påminnelseavgift, för skriftlig påminnelse, också tillkomma. I kostnadsväg är det alltså ett belopp på högst 240 kr som inkassobolag kan lägga på, utöver det ursprungliga skuldbeloppet (4 §). Skulle din skuld skickas till inkasso, har du skyldighet att betala dessa kostnader (2 § och 3 §).DröjsmålsräntaUtöver inkassokostnaderna kan även ränta räknas på skulden när ärendet hamnat hos ett inkassobolag. Har du och fordringsägaren till din skuld, dvs personen eller företaget du är skyldig pengar, bestämt en förfallodag för betalning, börjar räntan att räknas från och med just den bestämda förfallodagen (3 §). Har ni inte bestämt en förfallodag, kommer räntan att börja räknas från och med den 30:e dagen efter att fordringsägaren har skickat en räkning eller faktura till dig. Din skyldighet att betala räntan börjar från och med att du fått fakturan hem till dig, dvs när den faktiskt har nått dig (4 §).Nu har vi rett ut när räntan kan börja att räknas, nästa fråga är alltså hur mycket ränta som kan tillkomma på din skuld. Har ni kommit överens om en viss räntesats, du och fordringsägaren till skulden, är det den som gäller. Har ni inte kommit överens om detta, kommer räntan att räknas enligt Räntelagens bestämmelser. Den lagstadgade räntan ligger just nu på 7,5% (6 § och 9 §). Min rekommendation Om du har möjlighet att betala hela din skuld innan den skickas till inkassobolag, rekommenderar jag att du gör det. Om du hamnar hos inkasso och det då skulle visa sig att du inte har ekonomisk möjlighet att slutbetala skulden i sin helhet, utan behöver exempelvis upprätta en avbetalningsplan hos inkassobolaget, tillkommer ytterligare en uppläggningsavgift på 170 kr (4 §). De flesta inkassobolag tar även en aviseringsavgift på ca 60 kr för avier som skickas ut då man har en avbetalningsplan. Skulle du missa att betala din skuld till inkassobolaget efter deras förfallodatum, riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogden, vilket medför ytterligare kostnader på ca 380 kr (46 § och 48 §).Sammanfattning De kostnader som garanterat tillkommer då ett ärende skickas till inkasso ligger mellan 180–240 kr. Utöver dessa tillkommer ränta enligt avtal, eller enligt Räntelagen. Om du skulle missa att betala till inkassobolaget innan deras förfallodatum, kan ytterligare kostnader för Kronofogdens handläggning tillkomma.Hoppas att detta var ett svar på din fråga, om det är något mer du funderar över är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera här nedan, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.Vänliga hälsningar,

Vad gör man mot ett krav på parkeringsböter om det är någon annans bil som bötfällts?

2018-04-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej, jag har fått ett inkasso krav från Gothia AS i Norge där Europark kräver mig på parkeringsbot för en helt annan fabrikat och bil som jag varken äger eller nånsin sett, jag har aldrig varit i Norge och inte min bil heller, på deras bilder står min bils reg nr som jag misstänker har blivit kapad av den person som äger fel bil och kör runt och räkningarna verkar komma till mig, jag har gjort polisanmälan och även kontaktat p-bolaget med bilder på min bil men de vägrar acceptera deras misstag och lägga ner kravet, jag har inte erfarenhet av nåt liknande problem och blir tacksam för rådgivning om vilka rättigheter man har.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja medInledningsvis är det viktigt att du fortsätter att bestrida kraven. Det kan hända att ärendet efter ett tag överlämnas till kronofogdemyndigheten, men även då ska du fortsätta att bestrida kraven. Så länge du bestrider finns det ingen möjlighet för företaget att driva in pengarna från dig.Vad händer sen?Om du fortsätter att bestrida och företaget inte ger efter kan det hända att de stämmer dig. Att stämma någon är det sätt som finns för att kunna få ett omstritt krav fastställt så att det kan drivas in tvångsmässigt. Detta innebär att så länge du bestrider kravet kommer ingenting att kunna hända förrän företaget stämmer dig. Det som händer då är att det är företaget som i domstol måste kunna bevisa att du är skyldig dem pengar. Det är här företaget kommer att få problem. Förmodligen kommer de att ge efter kravet om ett tag, innan de försöker stämma dig, om de sätter en verklig handläggare på ärendet som ser att de har fel.Som jag förstår situationen är det utifrån bilderna tydligt att det inte är din bil som bötfällts. Detta i sig bör räcka för att det ska vara helt omöjligt att döma ut betalningsskyldighet för dig. Det finns alltså ingen idé för dem att stämma dig, då de garanterat skulle förlora. Det verkar bara som att de inte faktiskt tagit en verklig titt på ditt ärende.SammanfattningsvisFortsätt att bestrida. Fortsätt bestrida även om ärendet överlämnas till kronofogdemyndigheten. Det är osannolikt att du skulle bli stämd, men om du blir det är det företaget som har bevisbördan för att du skulle vara betalningsskyldig. Om de visar upp bilderna i fråga borde det inte vara något problem för dig att kunna visa att det inte är din bil som bötfällts.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man får inkassokrav från okända företag?

2017-12-14 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Min sambo har fått flertalet fakturor från inkassobolaget Lindorff. Vid varje faktura har han kontaktat dom utan att egentligen få något konkret svar på vad det är. Men han har då bett om att få en slutfaktura på allting som ligger och vi har då betalat. Därefter skulle det INTE finnas något mer. Men nu har han fått två fakturor till, på en total kostnad på 3500 cirka. Det framgår återigen inte från när eller ens vilket företag som skulden finns hos utan bara att fodran avser mobilt bredband. Han har varit i kontakt med lindorff men får inga svar. På ena fakturan står det att skulden lämnats hos kronofogden men när han ringer dit har dom inte fått in något. Tillslut ringde han Lindorff och krävde att dom skulle säga vilket företag de gäller och fick till svar "de är samma som förut". Då ringer min sambo till företaget som han tidigare haft mobilt bredband hos (TRE) och dom säger att det inte finns någon skuld där. Jag vet inte längre vad vi ska göra, vi betalar och betalar saker vi inte vet va vi betalar för och det slutar liksom aldrig. Hur bestrider vi fakturan? Och finns de nån chans att vi skulle kunna vinna de målet? Hur kostsamt skulle de kunna bli om vi tog de till rätten?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det problem du beskriver är dessvärre inte särskilt ovanligt. Eftersom din sambo inte har beställt någonting (så vitt ni vet) ska han inte heller betala.Bestrid inkassokravenFelaktiga inkassokrav ska bestridas. Detta görs enklast genom att kontakta inkassobolaget, helst per e-post för att enkelt kunna spara en kopia. Bestridan behöver inte formuleras krångligt utan det räcker med att förklara (1) att din sambo bestrider inkassokravet och (2) anledningen till detta. I din sambos fall kan han t.ex. förklara att inkassokravet bestrides på grund av att ingen borgenär har specificerats.Inkassoföretag brukar inte fortsätta driva in pengarna när inkassokravet har bestridits. Istället behöver borgenären vända sig till tingsrätten med sitt krav.Kommer jag att tvingas betala i tingsrätten?Det är svårt för mig att bedöma hur din sambos chanser i tingsrätten ser ut. Jag vet inte vad kravet avser eller vilka typer av avtal din sambo eventuellt har ingått. Har borgenären inget avtal att visa upp i tingsrätten är dock sannolikheten inte särskilt stor att din sambo skulle förlora.Hur kostsam kommer en rättsprocess att bli?När det gäller rättegångskostnader är huvudregeln i så kallade småmål (mål som rör under ett halvt prisbasbelopp, dvs. under 22 400 kr) att parterna står för sina egna rättegångskostnader. Den kostnaden som skulle kunna uppstå för din sambo är således begränsad till hans egna kostnader för tvisten, t.ex. om han väljer att anlita en jurist som företräder honom. Skulle han förlora målet får han givetvis också betala hela eller delar av det belopp som borgenären kräver, men inte borgenärens rättegångskostnader.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,