Kan privatperson utfärda inkassokrav?

2019-05-18 i Inkasso
FRÅGA
Hej,jag har mottagit ett brev som anger sig från att vara ett inkassokrav. Det går inte att finna några uppgifter om vilket inkassobolag det skulle röra sig om och jag ringde till auktoritet inkasso och uppgav det ärendenummer som anges i brevet men det fanns inget ärende i det nummret, borgenären fanns inte heller hos dem.Borgenären, de kontaktuppgifter och det telefonnummer jag enligt brevet kan swisha till är till en privatperson jag känner som anser att jag är skyldig honom pengar. Detta inkassobrev tror jag är skrivet utav honom och jag har inte fått några tidigare betalningspåminnelser eller andra skriftliga påvisningar som anger att jag skulle stå i skuld till den här mannen från exempelvis kronofogden.Min skuld uppges enligt brevet vara på 3000kr plus påminnelseavgift (60kr) och inkassoavgift (180kr)Jag har bestridit kravet utefter instruktionerna i brevetHade gärna bifogat bild på brevet och det kuvet med handskriven adress och frimärkeMin fråga är om det här skulle kunna bedömas som bedrägeri då borgenären avger sig för att komma från inkasso trotts att det inte går att koppla till något inkassobolag?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser angående inkasso och vem som får skicka inkassokrav finns i inkassolagen.

För att driva in räkningar för annans räkning krävs tillstånd från Datainspektionen - om däremot indrivningen rör egen fordran behövs inte tillstånd och det kan likaväl göras av en privatperson. Det ska framgå tydligt av inkassokravet vem som är avsändare och denne ska vara den samma som den gäldenären står i skuld till. Annan formalia så som belopp (samt påminnelseavgift och inkassokostnad), kontaktinformation, tidsfrister samt betalningsinformation ska framgå av kravet. Rent principiellt är det inte mycket som skiljer ett inkassokrav från en faktura.

Inkasso är dock ett i grunden påtryckningsmedel för att få betalt för en utestående fordran. I princip kan det ses som en påminnelse att betala och behöver inte föregås av en påminnelse utan kan gå direkt till indrivning. Det är därför viktigt att du – så som du gjort – bestrider den om du inte avser betala skulden och/eller anser den felaktig. Det som kan hända är att den här personen som kräver dig på betalning lämnar vidare ärendet till Kronofogden och ansöker om ett betalningsföreläggande. Du kommer då att få hem ett brev med ett delgivningskvitto som du måste underteckna och skicka tillbaka till myndigheten. Kronofogden gör ingen bedömning om kravet är riktigt eller inte så även här måste du bestrida kravet. I det läget har privatpersonen som kräver dig på pengar att ta ärendet vidare till domstol – annars skriver Kronofogden av ärendet.

Det är inte du som ska bevisa att kravet är felaktigt utan det ankommer på motparten att bevisa att han har ett giltigt krav. Lyckas han med detta blir det du som har att bevisa att kravet är felaktigt. Viktigt är att bestrida i alla led, på så sätt riskerar du inte en betalningsanmärkning. Spara kopior på dina bestridanden och bifoga dem i varje led av processen.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll