Vad innebär borgensåtagande?

2019-04-14 i Inkasso
FRÅGA
Hej!Jag har varit dum nog att vara borgensman åt en tjej som sedan 1,5 år drygt är ett ex. Har först nu fått en inkassofordran på hennes hyra sedan mars 2018 fram till nu (vilket blir ett rätt rejäl summa). Min fråga är nu att då jag som borgensman inte fått minsta kontakt eller indikation från varesig exet (högst förklarligt) eller hyresvärden förrän först nu ett år senare. Kan jag på något sätt nu hävda att de inte hört av sig inom 'rimlig tid'?Eller vad jag kan i övrigt göra i denna soppa? (Exet i fråga går på soc, så finns inte mycket till inkomster där.)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB).

Ett borgensåtagande finns för att ge säkerhet till en borgenär (långivare).

Det finns olika typer av borgensåtaganden

Enkel borgen innebär att du som borgensman gått i borgen för en specifik skuld. Det betyder att långivaren först måste försöka få betalt av den som lånade pengarna (gäldenären) innan långivaren kan gå vidare och kräva pengar från borgensmannen (10 kap. 8§ HB).

Proprieborgen är en annan typ av åtagande som betyder att du går i borgen "såsom för egen skuld". Vid denna typ av borgen kan långivaren kräva att få betalt antingen från den som lånade pengar eller från borgensmannen (10 kap. 9§ HB). Det är alltså upp till långivaren att välja.

Det verkar i ditt fall som att det rör sig om en enkel borgen eftersom du först när ditt ex blev insolvent (ej kan betala), fick krav om att betala.

För att du som borgensman ska vara skyldig att betala, krävs att långivaren måste visa att gäldenären (ditt ex) inte kan betala. Kan långivaren inte visa detta behöver du som borgensman inte betala.

Kraven som ställs på långivaren är relativt höga, ofta måste gäldenären helt sakna betalningsförmåga innan borgensmannen får betalningskrav.

Regressrätt

Den som åtagit sig ett borgensansvar och som till följd av det tvingats att betala en skuld, har alltid regressrätt mot gäldenären (den som tagit lånet). Det betyder att du som borgensman har rätt att kräva pengar från ditt ex.

Sammanfattning

Eftersom det verkar röra sig om ett borgensåtagande av en enkel borgen, är det inte så oväntat att du inte fått något krav om betalning förrän ditt ex blivit insolvent. Det du kan göra nu är att betala skulden och fullgöra ditt åtagande som borgensman för att sedan rikta ett regresskrav mot ditt ex.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll