Hur kan jag säkerställa att inkassobolaget har rätt att driva in pengar?

2019-01-30 i Inkasso
FRÅGA |Hej Jag har fått ett inkassokrav från ett företag som utger sig för att vara just ett inkassoföretag utan att, enligt Datainspektionens lista, ha det tillståndet. Är detta juridiskt korrekt eller brottsligt. Vad bör jag göra?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som du nämner i din fråga ger datainspektionen allmänna råd hur inkassoverksamhet ska fungera. Dock är dessa allmänna råd inte juridiskt bindande utan enbart rekommendationer som brukar följas av inkassobolagen. Vad är ett inkassobolag? När en person inta kan betala sina räkningar, kan en tredje part ta över ansvaret att driva in den obetalda skulden. Inkassobolag är specialiserade på att driva in fakturor med högra risk att inte bli betalda. Vilka får bedriva inkassoverksamhet?Enligt Inkassolagen (se här) spelar det ingen roll om indrivningen sker av bolaget som har direkt fordran på personen eller om ett annat företag tar över samma fordran. Dessa företag omfattas av Inkassolagen. För att bedriva inkassoverksamhet krävs enligt 2§ Inkassolagen ett tillstånd som godkänns av Datainspektionen. Dock finns det bolag som undantas från tillståndsplikten, exemplevis banker och kreditmarknadsbolag. Mitt råd till dig För att vara på den säkra sida skulle jag rekommendera dig att kontakta Datainspektionen kundtjänst för vidare rådgivning huruvida företaget har rätt till att driva in fordringar och om företaget är tillståndspliktigt eller inte. Kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas du fått lite vägledning! Vänligen,

Krävs det att en betalningspåminnelse utskickas innan inkassoåtgärder vidtas?

2018-12-05 i Inkasso
FRÅGA |Skulle söka lägenhet internt via bostadsbolaget då jag bor där. Står att jag blivit spärrad pga. för många inkassokrav. Ringer till kundtjänsten och får det förklarat att eftersom det inte gick att dra min hyra en månad (har autogiro) så hade de gått till inkasso. Jag hävdade att jag tyckte de va orättvist med tanke på att jag inte först fått någon betalningspåminnelse utan att de direkt gått till inkasso och därför också gjort mig spärrad i 12 månader från att söka annat boende hos dem. Får man skicka ett inkassokrav utan att först skicka en betalningspåminnelse?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är vanligt förekommande att företag använder sig av inkassobolag för att driva in sina skulder (se 1 § inkassolagen). Ett inkassobolag är ett privat företag som kräver in skulder för företag och privatpersoner (borgenärer). Det finns ingen lagreglering som anger att en borgenär (i detta fall bostadsbolaget) måste skicka ut en betalningspåminnelse innan denne går vidare till inkasso med s.k inkassoåtgärder. Att skicka ut en sådan betalningspåminnelse utgör emellertid god inkassosed och bör därför lämpligen ske.Sammanfattningsvis borde alltså bostadsbolaget ha skickat ut en betalningspåminnelse till dig i enlighet med god inkassosed, men det föreligger ingen lagstadgad skyldighet att göra det.Vänligen,

Avbetalningsplan och god inkassosed

2018-11-28 i Inkasso
FRÅGA |Hej, har ansökt om avbetalningsplan hos ett inkassoföretag, vilket icke beviljades. Ingen förklaring varför. Nu undrar jag om man som en legitimerad/certifierat inkassoföretag kan neka detta, trots att man visat betalningsvilja. T.o.m. Kronofogden godtar avbetalningar. På hemsidan anges hur man kan ansöka om avbet.plan vilket jag alltså gjort, utan framgång. Detta kan inte vara förenat med god inkasso sed. Tack för svar.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om god inkassosedReglerna om inkassoförfarandet finns i inkassolagen (IkL). Precis som du skriver, ska ett inkassoföretag bedriva sin verksamhet med iakttagande av god inkassosed. Detta innebär att inkassoföretaget inte får vålla dig som gäldenär onödig skada, onödig olägenhet eller utsätta dig för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd (4 § IkL). Begreppet god inkassosed konkretiseras i 5–11 §§ IkL, dock är denna uppräkning inte uttömmande utan även andra aspekter kan i praxis komma att räknas in under god inkassosed.Vad betyder detta i ditt fall?Det är standard i inkassobranschen att erbjuda någon form av avbetalningsplan som läggs upp i samråd med dig som gäldenär. Huruvida inkassoföretaget i ditt fall har brutit mot god inkassosed när de nekat dig avbetalningsplan är emellertid svårt att säga utan att veta orsakerna bakom avslaget. Saknas legitima och rimliga skäl att neka dig avbetalningsplan kan det utgöra ett brott mot god inkassosed och etiken i branschen.Din betalningsförmåga och månatliga inkomst har betydelse för om avbetalningsplan är möjlig att upprätta. Detta eftersom den månatliga betalningen i planen inte kan vara hur låg som helst i relation till skulden och räntan (se Inkassonämndens uttalande 64/2003). Undantagsvis bör dock avsteg från detta vara möjligt. Exempelvis om du som gäldenär kommer att få ökad betalningsförmåga i framtiden, skulle en avbetalningsplan där man under en period enbart betalar ränta kunna vara rimligt att erbjuda (se Inkassonämndens uttalande 10/2000).Mitt råd är att du kontaktar inkassobolaget igen, ber om en förklaring och hör om det finns andra sätt att utforma avbetalningsplanen på med en högre månadsbetalning. En åtgärd man kan vidta om man anser sig orättvist behandlad är också att vända sig till Datainspektionen, som är tillståndsmyndighet enligt inkassolagen. Datainspektionen kan i så fall göra en prövning av huruvida inkassoföretaget följt god inkassosed eller inte. Ett annat alternativ är att vända sig till Inkassonämnden, som är branschens egen etiknämnd, och även de kan göra en prövning av ärendet utifrån god inkassosed.Önskar dig lycka till och hoppas det reder ut sig! Återkom gärna om du har fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader tillkommer då skuld skickas till inkasso?

2018-09-16 i Inkasso
FRÅGA |Om man inte betalar förlikningsbelopp avseende fildelning utan avvaktar ev brev från inkassobolag och betalar om detta kommer hur mycket kan då inkassobolaget lägga på utöver själva förlikningsbeloppet?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka kostnader som inkassobolag kan lägga på i samband med att man får ett ärende hos dem. För att besvara din fråga kommer jag att kolla på reglerna i Lagen om ersättning för inkassokostnader, Lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt Räntelagen.InkassokostnaderDen lagstadgade inkassokostnaden är 180 kr, men utöver denna summa kan 60 kr påminnelseavgift, för skriftlig påminnelse, också tillkomma. I kostnadsväg är det alltså ett belopp på högst 240 kr som inkassobolag kan lägga på, utöver det ursprungliga skuldbeloppet (4 §). Skulle din skuld skickas till inkasso, har du skyldighet att betala dessa kostnader (2 § och 3 §).DröjsmålsräntaUtöver inkassokostnaderna kan även ränta räknas på skulden när ärendet hamnat hos ett inkassobolag. Har du och fordringsägaren till din skuld, dvs personen eller företaget du är skyldig pengar, bestämt en förfallodag för betalning, börjar räntan att räknas från och med just den bestämda förfallodagen (3 §). Har ni inte bestämt en förfallodag, kommer räntan att börja räknas från och med den 30:e dagen efter att fordringsägaren har skickat en räkning eller faktura till dig. Din skyldighet att betala räntan börjar från och med att du fått fakturan hem till dig, dvs när den faktiskt har nått dig (4 §).Nu har vi rett ut när räntan kan börja att räknas, nästa fråga är alltså hur mycket ränta som kan tillkomma på din skuld. Har ni kommit överens om en viss räntesats, du och fordringsägaren till skulden, är det den som gäller. Har ni inte kommit överens om detta, kommer räntan att räknas enligt Räntelagens bestämmelser. Den lagstadgade räntan ligger just nu på 7,5% (6 § och 9 §). Min rekommendation Om du har möjlighet att betala hela din skuld innan den skickas till inkassobolag, rekommenderar jag att du gör det. Om du hamnar hos inkasso och det då skulle visa sig att du inte har ekonomisk möjlighet att slutbetala skulden i sin helhet, utan behöver exempelvis upprätta en avbetalningsplan hos inkassobolaget, tillkommer ytterligare en uppläggningsavgift på 170 kr (4 §). De flesta inkassobolag tar även en aviseringsavgift på ca 60 kr för avier som skickas ut då man har en avbetalningsplan. Skulle du missa att betala din skuld till inkassobolaget efter deras förfallodatum, riskerar ärendet att skickas vidare till Kronofogden, vilket medför ytterligare kostnader på ca 380 kr (46 § och 48 §).Sammanfattning De kostnader som garanterat tillkommer då ett ärende skickas till inkasso ligger mellan 180–240 kr. Utöver dessa tillkommer ränta enligt avtal, eller enligt Räntelagen. Om du skulle missa att betala till inkassobolaget innan deras förfallodatum, kan ytterligare kostnader för Kronofogdens handläggning tillkomma.Hoppas att detta var ett svar på din fråga, om det är något mer du funderar över är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera här nedan, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.Vänliga hälsningar,

Hyresvärd hotar med inkassokrav för städning av lägenhet efter flytt

2019-01-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen flyttat från en hyreslägenhet. Härom dagen fick jag ett brev av hyresvärden att lägenheten varit väldigt dåligt städad så han hade varit tvungen att städa denna själv. För detta ville han att jag skulle swisha 5000 kr.Jag vet att lägenheten var fint städad. Jag har även försökt att diskutera med honom men vi kommer inte överens. Nu säger han att han ska skicka "ärendet" till inkasso om jag inte betalar inom en vecka.Min fråga är: Vad måste ett inkassokrav innehålla för att ett inkassobolag ska driva ärendet? Jag har ju inte fått någon faktura av något slag, utan bara ett brev som säger att han VILL att jag swishar honom.
|Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Ett inkassokrav innebär att en någon vänder sig till ett privat företag som åtar sig att mot avgift driva in en påstådd skuld. Detta företag prövar inte på något sätt om det är en riktig skuld eller ej, utan det är av karaktären påtryckningsmedel på mottagaren att betala "skulden" innan det blir "andra konsekvenser". Det som du behöver göra i denna situation är att bestrida kravet och uppge att denna skuld inte är riktig. Inkassobolaget kan då lämna över ärendet till Kronofogden, som inte heller prövar om skulden är riktig. Om du bestrider skulden hos Kronofogden kommer ärendet att gå till tingsrätten, som då kommer att pröva om skulden finns på riktig eller ej, utifrån vad ni båda kan åberopa för bevis för era respektive påståenden. Tvister där yrkat belopp understiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019) handläggs som förenklade tvistemål, även kallat småmål, enligt 1 kap. 3 d § RB. Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål. Men det innebär även att din rätt till ersättning för rättegångskostnader också är begränsad, enligt 18 kap. 8 a § RB.Din hyresvärd kan dock när som helst välja att återkalla sin talan om ärendet kommer till tingsrätten. Även du kan välja att avbryta tingsrättsprocessen genom att betala hyresvärden. Pga. risken att behöva betala mer än 5000 kr kan det framstå som förmånligare att bara betala inkasso, men om du har tydliga bevis som t.ex. bilder på lägenheten efter utflytt eller faktura från städbolag som du anlitat och dylikt, har du större chans att vinna och inte behöva betala något. Du behöver alltså bedöma dina vinstchanser för att avgöra om det är bättre att bestrida eller betala. Att du inte har fått någon faktura är en del i bevisningen som du kan åberopa men utgången i ditt fall är inte beroende av enbart den grunden, då hyresvärdens brev med betalningsuppmaning redan kan räcka som ettbevis föratt det finns en skuld mellan er. Du måste i så fall fortsätta bevisa att denna betalningsuppmaning inte är riktig, han måste återigen kunna bevisa att den är riktig och så fortsätter tvisten tills någon av er inte längre har några bevis att komma med. Det kan även tilläggas att det finns ett gäng principer som rätten tillämpar för att vägleda parterna i syfte att utreda det som inte framstår som tydligt i situationen, och få en tillräckligt bra bild av vad som har hänt, för att antingen avvisa målet eller gå vidare till att avgöra det. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Slutbetala tidigare hos inkassobolag

2018-12-02 i Inkasso
FRÅGA |Hej Jag gjorde en avbetalnings plan med ett inkasso bolag för ca 1.5 år sedan som skulle gälla i 36 månader. Med fryst ränta och minskning av skulden med ca 9000kr. Så långt är det en bra deal tycker jag och vill inte förstöra den. Jag har skött betalningarna så allt är ok i dagsläget.Nu till min funderingOm jag vill betala av skulden fortare, ca 6 delbetalningar ist för dom 16 som är kvar som vi kommit överens om, går skulden tillbaka till ursprungs skulden dvs en ökning på 9000kr som jag förhandlat bort, eller betalar jag av den summan vi kommit överens om att jag ska betala enligt avbetalnings planen?Jag bryter ju avtalet även om det är på ett positivt sätt för båda parter så att säga
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avbetalningsplanen är ett avtal mellan dig och inkassobolaget, och hur avbetalningen läggs upp och planeras, står alltså fritt för er att bestämma er emellan. Eftersom det är i inkassobolagets intresse att du betalar av din skuld så fort som möjligt, brukar de sällan neka när en gäldenär meddelar att de kan slutbetala tidigare än planerat enligt avbetalningsplanen. Det bör alltså inte vara några konstigheter med själva skuldbeloppet, eftersom det ska vara detsamma, oavsett om du betalar i ytterligare 16 månader eller kortar ner avbetalningsplanen till 6 månader. Jag föreslår att du kontaktar inkassobolaget och säger att du vill sänka antalet kvarstående betalningar till 6 stycken och därmed höja månadsbeloppet, för att bli av med skulden tidigare. Kanske har ditt inkassobolag även "mina sidor" eller liknande, där du har möjligheten att ansöka om ändring i din befintliga avbetalningsplan, om du inte vill ringa till dem. Man kan också, utan att göra ändringar i avbetalningsplanen, betala in högre månadsbelopp och minska skulden samt förkorta avbetalningen på det sättet. Att du betalar ett högre månadsbelopp än avtalat är ju bara bra, och inte något som gör att du "inte följer" planen. På så sätt skulle du självmant kunna få ner din skuld utan att göra en faktisk ändring i avbetalningsplanen.För att dock vara på den säkra sidan - kontakta inkassobolaget och berätta om ditt förslag. Det är deras skyldighet enlig god inkassosed att se till att du blir skuldfri så fort som möjligt, varför det inte borde vara några konstigheter i denna situation där du vill betala av skulden snabbare.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur förhandlar man med inkassobolag och kronofogden

2018-09-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad min sambo ska tänka på när man betalar av skulder oss olika inkassobolag för bästa sätt gå till väga kan man förhandla med dom att skulderna och finns det nåt juridisk man ska tänka på och hur man bästa sätt tänka på i lagen djungeln och tänkte hjälpa henne på bästa sätt hur man kan förhandla med dessa inkassobolag och kronofogden för att få bort hennes skulder och som tv programmet lyxfällan hur förhandlar dom med bolagen och hur till väga rent juridisk tänkande. Tack på förhand
Soroosh Parsa |Inkassobolagen har köpt dessa skulder av andra företag som din sambo har varit skyldig pengar. Inkassobolagens enda ambition är alltså att göra vinst på transaktionen samtidigt som dessa enligt lag måste se till att den betalningsskyldige inte vållas onödig skada eller olägenhet. De oerhört generösa erbjudanden som Lyxfällan lyckas få beror till stor del på deras ställning som TV-program. Utgå från att vanliga privatpersoner inte har sådant förhandlingsutrymme.Inkassobolagen tänker i princip endast strategiskt. Deras förhandlingsposition utgår från idén att få ut så mycket pengar av den betalningsskyldige som möjligt utan att försätta denne i personlig konkurs. Om man ringer och säger att man inte kan betala, så kan inkassobolagen vara mer benägna att hjälpa dig betala i din egen takt än att agera juridiskt korrekt och stämma dig inför domstol. Genom det första alternativet kan inkassobolagen få fullt betalt på den betalningsskyldiges villkor medan de kanske får en fjärdedel av skulden betald genom att kräva pengarna på en gång eftersom pengarna helt enkelt inte finns. Juridiskt tänkande är m.a.o. begränsat.Kronofogden har inte möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller liknande som inkassobolagen har. Det beror på att kronofogden driver in skuld för någon annans räkning medan inkassobolagen, förmodar jag, i ert fall driver in skulden för egen räkning eftersom de sannolikt har köpt skulderna. Eventuella förhandlingar måste därför göras med fordringsägarna vars fordran kronofogden driver in, dvs. den bank eller det inkassobolag som får kronofogdens hjälp. Ta kontakt med fordringsägarna och förhandla med dessa på samma sätt som med inkassobolagen. Notera att skulden hos kronofogden måste prioriteras eftersom det annars kan leda till t.ex. löneutmätning.I samtal med inkassobolag kan din sambo tänka på att betona att pengarna inte finns i dagsläget, att bördan är för stor månadsvis och att hon har en inkomst som garanterar betalning varje månad. Har inkomsten varit dålig tidigare kan hon t.ex. visa hur hennes inkomst hela tiden blir bättre. Detta indikerar att inkassobolagen bör efterge något nu för att maximera deras egna intäkter på sikt. Beroende på vad som bäst hjälper din sambo att betala skulden så snabbt/lätt som möjligt, bör hon utgå från olika positioner, men vi listar typiska moment att förhandla om:1. nedskrivning (bjuda på en del av skuld för att motivera betalning),2. amorteringsfrihet (under viss tid för att samla ekonomin),3. amorteringssänkning (om det är för stort belopp månadsvis),4. framtida räntefrihet (om räntan är ett hinder för att betala av skulden, t.ex. för att den växer mer än amorteringarna, välj antingen detta alternativ eller alternativen nedan),5. räntesänkning (om räntan är hög),6. fryst ränta (så ingen mer ränta tickar på),Jag ringer upp på fredag kl. ca 14:00. Hör av dig om tiden inte passar.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Hur mycket måste jag betala vid ackordsuppgörelse till inkassobolag?

2018-08-11 i Inkasso
FRÅGA |Hej.Jag har lämnat ett ackord förslag till ett inkasso bolag gällande en skull där. Kapitalbeloppet är 13000 och jag föreslog att jag skulle betala 8000 av dessa. Idag fick jag ett brev där det står att företaget godkänt mitt förslag och jag ska betala 2000 kronor så avskrivs resten. Hur ska jag göra? 8000 eller de 2000?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det är tyvärr väldigt svårt att ge ett definitivt svar på din fråga utan att ha sett dokumentet du fått från företaget i sin helhet. En ackordsuppgörelse är en uppgörelse mellan dig och fordringsägaren (den du har en skuld till) i vilken ni kan komma överens om att ett lägre belopp ska betalas. Ofta växer skulder hos inkassobolag väldigt mycket i och med alla räntor och avgifter. En skuld på 5.000 kronor kan efter flera år vara uppe i 20.000 kronor. Vid en ackordsuppgörelse där en sådan skuld sätt ned till "bara" 10.000 kronor har inkassobolaget ändå tjänat 5.000 kronor i räntor och avgifter. Därav låter det även rimligt att du ska betala de 8.000 kronor du föreslagit. Det som talar för det är dels att företaget gett besked om att det godkänt ditt förslag, dels att inkassobolagen sällan efterskänker skulder i allt för stor omfattning. Tänkbart är att du kanske fått möjligheten att betala de 8.000 kronorna fördelat på fyra tillfällen.Mitt råd till dig är att du betalar de 2.000 kronor du fått inbetalningskort för i rätt tid, för att inte bryta mot den uppgörelse ni har och riskera merkostnader. Därefter bör du kontakta inkassobolaget och be dem tydliggöra vad avsikten med deras besked var. Betalar du de 2.000 kronor du fått inbetalningskort för hamnar du inte i dröjsmål med betalningen. Är det så att företaget tänkt sig endast 2.000 kronor är du i sådana fall skuldfri, i annat fall är du åtminstone inte i dröjsmål och kan betala resterande 6.000 kr efter överenskommelse.Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett klarare besked än så här. Dessvärre går det inte att ge ett klart beslut utan att ha sett upgörelsen er emellan. Som rådgivare anser jag det viktigt att du får ett så tydligt svar som möjligt, likväl som det är viktigt att du inte får ett felaktigt svar.Lycka till!Vänligen,