Avbetalningsplan och god inkassosed

Hej, har ansökt om avbetalningsplan hos ett inkassoföretag, vilket icke beviljades. Ingen förklaring varför. Nu undrar jag om man som en legitimerad/certifierat inkassoföretag kan neka detta, trots att man visat betalningsvilja. T.o.m. Kronofogden godtar avbetalningar. På hemsidan anges hur man kan ansöka om avbet.plan vilket jag alltså gjort, utan framgång. Detta kan inte vara förenat med god inkasso sed. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om god inkassosed

Reglerna om inkassoförfarandet finns i inkassolagen (IkL). Precis som du skriver, ska ett inkassoföretag bedriva sin verksamhet med iakttagande av god inkassosed. Detta innebär att inkassoföretaget inte får vålla dig som gäldenär onödig skada, onödig olägenhet eller utsätta dig för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd (4 § IkL). Begreppet god inkassosed konkretiseras i 5–11 §§ IkL, dock är denna uppräkning inte uttömmande utan även andra aspekter kan i praxis komma att räknas in under god inkassosed.

Vad betyder detta i ditt fall?

Det är standard i inkassobranschen att erbjuda någon form av avbetalningsplan som läggs upp i samråd med dig som gäldenär. Huruvida inkassoföretaget i ditt fall har brutit mot god inkassosed när de nekat dig avbetalningsplan är emellertid svårt att säga utan att veta orsakerna bakom avslaget. Saknas legitima och rimliga skäl att neka dig avbetalningsplan kan det utgöra ett brott mot god inkassosed och etiken i branschen.

Din betalningsförmåga och månatliga inkomst har betydelse för om avbetalningsplan är möjlig att upprätta. Detta eftersom den månatliga betalningen i planen inte kan vara hur låg som helst i relation till skulden och räntan (se Inkassonämndens uttalande 64/2003). Undantagsvis bör dock avsteg från detta vara möjligt. Exempelvis om du som gäldenär kommer att få ökad betalningsförmåga i framtiden, skulle en avbetalningsplan där man under en period enbart betalar ränta kunna vara rimligt att erbjuda (se Inkassonämndens uttalande 10/2000).

Mitt råd är att du kontaktar inkassobolaget igen, ber om en förklaring och hör om det finns andra sätt att utforma avbetalningsplanen på med en högre månadsbetalning.

En åtgärd man kan vidta om man anser sig orättvist behandlad är också att vända sig till Datainspektionen, som är tillståndsmyndighet enligt inkassolagen. Datainspektionen kan i så fall göra en prövning av huruvida inkassoföretaget följt god inkassosed eller inte. Ett annat alternativ är att vända sig till Inkassonämnden, som är branschens egen etiknämnd, och även de kan göra en prövning av ärendet utifrån god inkassosed.

Önskar dig lycka till och hoppas det reder ut sig! Återkom gärna om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Inkasso? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo