Vem kan driva in privata skulder?

2016-12-30 i Inkasso
FRÅGA |Finns det något inkasso företag som köper privata skulder? Det handlar om ett lån. Eller måste man gå via kronofogden?
Felix Sjöberg |Hej!Jo det finns företag som köper privata skulder. Oftast handlar det om företag som köper andra företags skulder men undantag kan givetvis göras för privatpersoner i enskilda fall, du får höra dig för vad som gäller för just det bolaget du kontaktar.För att få driva in fordringar för annans räkning måste man ha ett inkassotillstånd från datainspektionen. En lista på vilka företag som har ett sådant hittar du här! Lycka till!

Bestrida faktura

2016-09-22 i Inkasso
FRÅGA |Jag undrar hur det är om man inte fått någon faktura och det kommer en påminnelse och man mailar in och skriver detta, men får inget svar. Försöker ringa men hittar inget telenummer så det går inte att ringa. Sen kommer det en inkasso, jag mailar in ett flertal ggr men inga svar och inget telenummer att få tag i. Vad gör jag??? Harriet
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det jag kan rekommendera dig att göra är att bestrida fakturan. Känner du inte igen beloppet eller känner du att fakturan är felaktig, bör du ta kontakt med inkassobolaget och meddela detta. Vidare kan du bestrida fakturan om kronofogden fått in en ansökan om betalningsföreläggande. Om det är så att du vet att fakturan är korrekt, men du bara vill ha uppgifter, kan jag rekommendera dig att ta kontakt med inkassobolaget som borde ha sådana uppgifter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Inkassokrav utan grund

2016-04-17 i Inkasso
FRÅGA |Hej.Jag har en skuld hos inkasso gällande en gravsten, den skulden har legat sen 2004. När jag kontaktar företaget som skulden kommer ifrån så vet dom först ingenting, vid närmare anblick så hittar dom ett inkassoärende. Svaret som följer i citationstecken är det som skapar lite frågetecken hos mig."Har hittat inkassoärendet, men däremot har jag svårt att få fram underliggande sten-fakturan då den är så pass gammal."Om den underliggande fakturan inte finns kvar i någon form, är det korrekt att kravet kvarstår?
Martin Persson |Kravet kan kvarstå, men det som kan skapa trubbel för inkassoföretaget är om du bestrider kravet. Vid ett bestridande måste nämligen inkassoföretaget styrka varför de kräver in sina pengar, och just vid betalningsförelägganden är just fordran tillika fakturan grundstommen i det hela. Eftersom denna verkar vara svår att få tag på är det inte helt otroligt att kravet anses ogrundat och skall avskrivas.Vänligen,

Anspråk på avskrivna fordringar

2015-12-30 i Inkasso
FRÅGA |Hur går man vidare när man ser att inkassobolag kräver pengar för fordringar som är avskrivna o tom står med i PUL-utdraget men de vägrar acceptera detta.
Martin Persson |Tack för din fråga.I ett fall som detta är ett bestridande av fordringsanspråket att rekommendera. Då måste nämligen inkassoföretaget, om de väljer att gå vidare med ärendet till Kronofogden, kunna styrka sitt anspråk genom ett giltigt avtal. Kronofogden skickar då ett betalningsföreläggande till dig innan de ger sitt utslag, vilket du då ges möjligheten att besvara och därmed kunna motbevisa om att fordringarna är registrerade som avskrivna.Vänligen,

Fråga om inkassobolag

2016-11-30 i Inkasso
FRÅGA |Tack för svaret, min fråga var vad gör jag om indrivningsföretagen gör verklighet av sina hot o går till kronofogden ? jag har fått brev i från dom i V 47 preskriberings lagen har jag läst flera gånger, som jag fattar så så blir aldrig skulden preskriberad så länge som inkassoföretagen skickar brev ang skulden, jag är 72år vad händer om jag dör ska min fru o barn överta skulden?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer precis som du säger att så länge inkassobolagen skickar påminnelser/ kravbrev till dig så kommer deras anspråk inte att preskriberas. Vad gäller din fru och barn så gäller i svensk rätt att man aldrig ärver skulder. Skulderna kan alltså inte övergå på dem om du skulle avlida. Däremot kan kommer de skulder som finns räknas av mot de eventuella överskott du har när du dör, dvs det kan bli "avräkning på arvet". Detta kan då i värsta fall leda till att dina fru och dina barn får ut ett mindre arv men aldrig till att de får några skulder. Vad som händer när inkassobolagen går till kronofogdemyndigheten (KFM) är följande. Inkassobolagen kan anmäla till KFM att de har en fordran på dig, dvs att du har en skuld till dem. Du kan såklart bestrida detta om du tycker att anledningen till att de har en fordran på dig är felaktig (säg till om så är fallet så kan jag förklara för dig hur du går till väga). Dvs om du tycker att grunden till att du har en skuld hos inkassobolaget är felaktig så kan du överklaga detta. Vad som händer om du inte bestrider det är att KFM kan utmäta egendom som tillhör dig för att kunna betala de pengar du är skyldig inkassobolaget. Vad man utmäter beror på hur stor skulden är och vilket behov den enskilde har samt vilka tillgångar som finns att utmäta. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Inkassokrav grundat på felaktighet

2016-05-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Jag hyrde vid ett tillfälle en festlokal inkl. Inventarier. Några dagar senare sade uthyraren som då påstod att mitt sällskap försummat över ca 50st uppsättningar bestick samt att 10 talet glas saknades. Dagen efter det konstaterade uthyraren att hyresgästen kvällen innan av misstag fått med dessa hem. Däremot kvarstår kravet på 1.735:- för 10 glas som de nu skickat in för inkassoindrivning. Då jag själv vet, samt de som jobbade under kvällen bekräftar att vi inte gjort oss skyldig till så mycket glas kross, kan då hyresutagaren kräva mig på pengar i efterhand då jag varken före evenemanget eller efter fått tagit del av någon investeringslista?
Martin Persson |Vad du kan göra är att bestrida inkassokravet, och därtill eventuellt efterföljande hänförliga krav. I och med detta måste uthyraren i så fall inför domstol styrka att det är just ni som har orsakat denna skada. Då det enligt din utsago snarare finns saker som påtalar motsatsen känns det svårt för uthyraren att påstå annat.Vänligen,

Inkassokrav avseende skuld för något man inte beställt

2016-01-30 i Inkasso
FRÅGA |Hej jag har precis fått en inkassoräkning som handlar om en gammal skuld från 08/09 från Telia ursprungligen, denna står i mitt namn men jag är säker på att det är den mannen jag levde med under dessa år som har tecknat något i mitt namn. Är det försent att gör något och vad ska jag isf göra?Då jag har egna skulder som jag vet att det är mina så är jag rädd att jag bara fyllt i ett papper att jag inte har möjlighet att betala just nu utan att ta reda på att det va just den här skulden och det finns ett utslag från kronofogden att skulden är min, vad ska jag göra?Är det fel att börja avbetala på skulden mesans jag funderar på om jag ska slåss eller inte? Hoppas på svar/Orolig och arg tjej!
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för du vänder dig till Lawline!Du skriver att du precis fått en inkassoräkning angående en flera år gammal skuld. Det första man kan konstatera är att en fordran mot en konsument preskriberas efter tre år om inget preskriptionsavbrott skett innan dess. Detta följer av 2 § 2 st. preskriptionslagen. Med preskriptionsavbrott avses att gäldenären börjar betala av skulden/på annat sätt erkänner skulden som sin, att gäldenären får ett skriftligt krav om betalning eller att borgenären vänder sig till exempelvis domstol eller Kronofogdemyndigheten för att kräva gäldenären på betalning (3 §). Du skriver att du möjligtvis tidigare har fyllt i ett papper och "erkänt" skulden som din, men att du inte haft möjlighet att betala vid den aktuella tidpunkten. I övrigt framgår det inte av din fråga om preskriptionsavbrott skett minst vart tredje år. I mitt svar kommer jag dock att utgå från att du fått regelbundna "påminnelser" och att fordran från Telia därför inte hunnit preskriberas under dessa år. Du skriver inget om vad skulden från Telia rör sig om. Rör det sig exempelvis om ett telefoni-abonnemang som du utnyttjat kommer du att bli betalningsskyldig för detta. Genom att utnyttja en tjänst, trots att man inte beställt den, blir man bunden av avtalet. Man godkänner såldes avtalet genom konkludent handlande. Om det istället skulle vara så att ditt ex har beställt en vara till sig själv i ditt namn och utan din kännedom, rör det sig om en brottslig handling. I så fall rekommenderar jag dig att upprätta en polisanmälan gentemot honom. Jag utgår från att du inte utnyttjat den vara/tjänst skulden hänför sig till. Nästa fråga blir då hur du ska gå tillväga nu. En viktig sak att veta är att man aldrig ska börja betala av en skuld om man vet med sig att man inte ingått något avtal med borgenären. Genom att börja betala "godkänner" du nämligen skulden, vilket kan göra det svårare att bestrida skulden senare. Dessvärre framgår det av din fråga att du troligtvis redan erkänt skulden genom att fylla i ett papper om att du ville betala senare, vilket gör det hela mer komplicerat. Trots detta måste du ändå vända dig direkt till inkassoföretaget och bestrida fakturan så fort som möjligt. Detta gör du genom att skriftligen meddela företaget att du inte avser att betala skulden, samt anledningen till detta. Du måste även vända dig till Kronofogdemyndigheten och bestrida utslaget om att skulden tillhör dig. Om inkassoföretaget trots detta vill ta ärendet vidare kan en domstolsprövning bli aktuell. Ur bevishänseende är det därför viktigt att du sparar alla mail eller brev du skickar till inkassoföretaget respektive Kronofogdemyndigheten. Jag har svårt att ge dig något mer konkret svar utan mer information om ditt fall. Sammanfattningsvis kan man konstatera att du inte är betalningsskyldig för en vara/tjänst du varken beställt eller utnyttjat. Dock kan man i vissa fall bli betalningsskyldig för en vara/tjänst man utnyttjat även om man inte beställt den initialt. Du har då godkänt avtalet i efterhand, så att säga. Om det i ditt fall rör sig om en skuld för en vara/tjänst du varken beställt eller utnyttjat ska du bestrida fakturan snarast. Dessutom kan det ur bl.a. bevishänseende vara klokt att göra en polisanmälan avseende bedrägeri. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och att det löser sig för dig! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller om du vill att jag ska förtydliga något!Vänligen,

Hur ska jag göra om jag inte kan betala min skuld vid hot om rättslig åtgärd?

2015-11-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har alltid haft lite pengar när jag växte upp och har en tendens att så att säga begrava huvudet i sanden när finansiella problem uppstår då jag vet att jag inte kan göra något åt det. När jag var yngre så försökte jag med högskola. Detta gick värre än jag hoppats och efter det har jag haft stora återbetalnings krav från CSN hängande över mitt huvud. PGA arbetslöshet och depression så har jag inte haft pengar att betala tillbaka pengarna. Nu har redan flera år gott och jag har ett jobb i Estland. CSN har fört vidare ärendet till Svea Inkasso som nu säger att dem kommer att föra vidare ärendet till lokala myndigheter om jag inte betalar de ca 50 000 kronorna inom 9 dagar. Vad kan man göra vid det här läget? Jag har försökt att prata med dem och resonera med dem. Jag tjänar inte mycket och har inte råd med deras betalningsplaner. Detta har jag sagt, men byråkratin fortsätter och deras svar låter som att dem inte läst mina brev. Vad kan jag göra?MVHEn uppgiven och fortsatt deprimerad struts.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Eftersom du inte har möjlighet att betala och inkassobolaget sagt att de ska föra vidare ärendet till myndigheterna är det högst sannolikt de står fast vid sitt ord och ärendet hamnar hos Kronofogden. Detta innebär att ärendet blir föremål för utmätning, antingen genom löneutmätning, eller att Kronofogden kommer hem till för att leta efter utmätningsbara tillgångar som kan betala din skuld. Detta får dock endast ske om det belopp som kan flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB). Viss egendom är undantagen från utmätning, vad som omfattas följer av 5 kap. UB och avser främst personliga tillhörigheter.En annan möjlighet är som sagt att Kronofogden utmäter din lön enligt 7 kap. § UB. Det som får tas i anspråk får endast vara till den del det överskrider vad du behöver för ditt och din eventuella familjs underhåll. Du kommer därmed att få leva på existensminimum till skulden är betalad. Om du vill undvika utmätning är det säkrast att försöka förhandla fram en bra lösning med inkassobolaget. Det kanske går att förhandla bort uppläggningsavgiften för avbetalningsplan, eller så kanske ni kan förhandla fram ett bra ackord om du skulle få möjlighet att låna pengar?Utöver detta finns det dock inga större möjligheter för dig att undvika Kronofogden och undvika betalning. Om du inte har ett arbete och saknar utmätningsbara tillgångar kommer du inte behöva betala, men om du skulle få ett jobb kommer din lön antagligen att utmätas. Kronofogden har alltså möjlighet att ta de pengar du tjänar och viss egendom du köper i anspråk fram tills dina skulder är slutbetalade. Av detta skäl råder jag dig först och främst att försöka förhandla fram en så billig betallösning som möjligt med inkassobolaget innan skulden går till Kronofogden, eftersom du förr eller senare kommer bli tvungen att betala skulden när du väl börjar tjäna pengar, och räntan ökar i takt med att skulden ligger kvar hos inkassobolaget. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!