Vilka parter ska uppges vid en tilläggsanmälan?

2017-08-11 i Inkasso
FRÅGA |Min sambo har tagit 8 lån i mitt namn struntat i att betala och låtit allt gå till kronofogden. Har gjort en polisanmälan där jag bara fick uppge att det va bedrägeri och total summan. Skickat polisanmälan till alla långivare och inkassobolag. Börjar nu få svar och dom flesta vill att jag gör en tilläggsanmälan då dom vill se sitt namn i anmälan. Till min fråga. Vem skriver jag i tillägget? Långivaren eller inkassobolaget? Eller skriver jag båda två? Är det inte risk att det ses som två olika punkter då?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga. Du bör nämna båda parterna, när du gör din anmälan. Det eftersom själva långivaren är den som "äger" din totala skuld och som har en fordran på dig för hela lånebeloppet. Inkassobolaget har endast en liten del av din skuld som fordran på dig, då långivaren troligtvis har sålt av en del av sin fordran på dig för att slippa ligga ute med pengar. Exempel: Ett av lånen är på 100 000kr. Det ska betalas av på 10 månader. Du ska då betala (100 000kr/10 =) 10 000kr/mån till långivaren. Men detta gör du ju inte, eftersom det inte är du som har tagit lånet. Detta vet dock inte långivaren om. De säljer då sin fordran på 10 000kr som de har på dig till inkassobolaget. Det som då sker är följande:Nu har långivaren en fordran på 90 000kr på dig och inkassobolaget har en fordran på 10 000kr. Därav bör du nämna båda parterna i din tilläggsanmälan då båda högst troligt (tror) att de har rätt att kräva pengar av dig. Behöver du ytterligare hjälp?Skulle du önska ytterligare juridisk konsultation rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå genom att mejla bokning@lawline.se. Med vänliga hälsningar

Preskribering av skulder

2017-04-12 i Inkasso
FRÅGA |HejJag har fått ett brev från en stor inkassobyrå angående ett antal gamla trafikförsäkringsskulder varav den yngsta är från 2005. Jag har läst lite bland era tidigare svar och få lite klarhet i preskriptionslagen. Men kravet har skickats med vanlig brev. Räknas det som jag är delgiven. Jag har aldrig under åren svarat på något av breven eller hört av mig till inkassobolagen så de har ingen notering om att jag skulle fått brevet, vare sig nu eller tidigare. Tacksam om jag kan få klarhet i frågan.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En fordran preskriberas efter 10 år, om inget preskriptionsavbrott har skett under tiden, dvs att borgenären (den som du är skyldig pengar) har delgett dig att de har en fordran, alternativt om du på något sett erkänt skulden under tiden som preskriptionstiden löper. Enligt rättspraxis räknas även vanligt brev som preskriptionsavbrott, åtminstone om flertalet brev skickats. Enligt praxis menar man att om de skickats till din folkbokföringsadress och flertalet brev skickats, räknas det som utgångspunkt som att du har blivit delgiven. I vissa fall har personer som lyckas styrka att inga brev kommit fram, exempelvis därför att man befunnit sig utomlands, lyckats nå framgång med att hävda att de inte har delgetts men om det rör sig om flertalet skickade brev till din folkbokföringsadress räknas detta dessvärre som att du har blivit delgiven, vare sig du tagit del av innehållet i breven eller inte. Om du vill läsa mer kan jag rekommendera följande rättsfall: RH 2010:19, NJA 2012 s. 172, RH 2009:24, NJA 2007 s. 157 som alla rör preskriptionsavbrott. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om inkassobolag

2016-11-30 i Inkasso
FRÅGA |Tack för svaret, min fråga var vad gör jag om indrivningsföretagen gör verklighet av sina hot o går till kronofogden ? jag har fått brev i från dom i V 47 preskriberings lagen har jag läst flera gånger, som jag fattar så så blir aldrig skulden preskriberad så länge som inkassoföretagen skickar brev ang skulden, jag är 72år vad händer om jag dör ska min fru o barn överta skulden?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer precis som du säger att så länge inkassobolagen skickar påminnelser/ kravbrev till dig så kommer deras anspråk inte att preskriberas. Vad gäller din fru och barn så gäller i svensk rätt att man aldrig ärver skulder. Skulderna kan alltså inte övergå på dem om du skulle avlida. Däremot kan kommer de skulder som finns räknas av mot de eventuella överskott du har när du dör, dvs det kan bli "avräkning på arvet". Detta kan då i värsta fall leda till att dina fru och dina barn får ut ett mindre arv men aldrig till att de får några skulder. Vad som händer när inkassobolagen går till kronofogdemyndigheten (KFM) är följande. Inkassobolagen kan anmäla till KFM att de har en fordran på dig, dvs att du har en skuld till dem. Du kan såklart bestrida detta om du tycker att anledningen till att de har en fordran på dig är felaktig (säg till om så är fallet så kan jag förklara för dig hur du går till väga). Dvs om du tycker att grunden till att du har en skuld hos inkassobolaget är felaktig så kan du överklaga detta. Vad som händer om du inte bestrider det är att KFM kan utmäta egendom som tillhör dig för att kunna betala de pengar du är skyldig inkassobolaget. Vad man utmäter beror på hur stor skulden är och vilket behov den enskilde har samt vilka tillgångar som finns att utmäta. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Inkassokrav grundat på felaktighet

2016-05-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Jag hyrde vid ett tillfälle en festlokal inkl. Inventarier. Några dagar senare sade uthyraren som då påstod att mitt sällskap försummat över ca 50st uppsättningar bestick samt att 10 talet glas saknades. Dagen efter det konstaterade uthyraren att hyresgästen kvällen innan av misstag fått med dessa hem. Däremot kvarstår kravet på 1.735:- för 10 glas som de nu skickat in för inkassoindrivning. Då jag själv vet, samt de som jobbade under kvällen bekräftar att vi inte gjort oss skyldig till så mycket glas kross, kan då hyresutagaren kräva mig på pengar i efterhand då jag varken före evenemanget eller efter fått tagit del av någon investeringslista?
Martin Persson |Vad du kan göra är att bestrida inkassokravet, och därtill eventuellt efterföljande hänförliga krav. I och med detta måste uthyraren i så fall inför domstol styrka att det är just ni som har orsakat denna skada. Då det enligt din utsago snarare finns saker som påtalar motsatsen känns det svårt för uthyraren att påstå annat.Vänligen,

Måste jag betala inkasso från Schweiz?

2017-05-04 i Inkasso
FRÅGA |hej jag har fått ett mail från ett inkasso företag i Schweiz som säger att jag ska betala för en profil på en dajting sajt men jag har tagit bort den profilen för länget sedan
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du måste betala denna inkasso från företaget i Schweiz?Vi på Lawline sysslar med svensk rätt och lagstiftning. Detta gör det tyvärr svårt att svara på din fråga. Personligen skulle jag kolla upp vem avsändaren av mailet är och kolla upp så det är ett seriöst företag. Sen skulle jag förmodligen betala in avgiften.Om du undrar något igen är du välkommen att höra av dig!

Vem kan driva in privata skulder?

2016-12-30 i Inkasso
FRÅGA |Finns det något inkasso företag som köper privata skulder? Det handlar om ett lån. Eller måste man gå via kronofogden?
|Hej!Jo det finns företag som köper privata skulder. Oftast handlar det om företag som köper andra företags skulder men undantag kan givetvis göras för privatpersoner i enskilda fall, du får höra dig för vad som gäller för just det bolaget du kontaktar.För att få driva in fordringar för annans räkning måste man ha ett inkassotillstånd från datainspektionen. En lista på vilka företag som har ett sådant hittar du här! Lycka till!

Bestrida faktura

2016-09-22 i Inkasso
FRÅGA |Jag undrar hur det är om man inte fått någon faktura och det kommer en påminnelse och man mailar in och skriver detta, men får inget svar. Försöker ringa men hittar inget telenummer så det går inte att ringa. Sen kommer det en inkasso, jag mailar in ett flertal ggr men inga svar och inget telenummer att få tag i. Vad gör jag??? Harriet
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det jag kan rekommendera dig att göra är att bestrida fakturan. Känner du inte igen beloppet eller känner du att fakturan är felaktig, bör du ta kontakt med inkassobolaget och meddela detta. Vidare kan du bestrida fakturan om kronofogden fått in en ansökan om betalningsföreläggande. Om det är så att du vet att fakturan är korrekt, men du bara vill ha uppgifter, kan jag rekommendera dig att ta kontakt med inkassobolaget som borde ha sådana uppgifter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Inkassokrav utan grund

2016-04-17 i Inkasso
FRÅGA |Hej.Jag har en skuld hos inkasso gällande en gravsten, den skulden har legat sen 2004. När jag kontaktar företaget som skulden kommer ifrån så vet dom först ingenting, vid närmare anblick så hittar dom ett inkassoärende. Svaret som följer i citationstecken är det som skapar lite frågetecken hos mig."Har hittat inkassoärendet, men däremot har jag svårt att få fram underliggande sten-fakturan då den är så pass gammal."Om den underliggande fakturan inte finns kvar i någon form, är det korrekt att kravet kvarstår?
Martin Persson |Kravet kan kvarstå, men det som kan skapa trubbel för inkassoföretaget är om du bestrider kravet. Vid ett bestridande måste nämligen inkassoföretaget styrka varför de kräver in sina pengar, och just vid betalningsförelägganden är just fordran tillika fakturan grundstommen i det hela. Eftersom denna verkar vara svår att få tag på är det inte helt otroligt att kravet anses ogrundat och skall avskrivas.Vänligen,