FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTInkasso12/04/2017

Preskribering av skulder

Hej

Jag har fått ett brev från en stor inkassobyrå angående ett antal gamla trafikförsäkringsskulder varav den yngsta är från 2005. Jag har läst lite bland era tidigare svar och få lite klarhet i preskriptionslagen. Men kravet har skickats med vanlig brev. Räknas det som jag är delgiven. Jag har aldrig under åren svarat på något av breven eller hört av mig till inkassobolagen så de har ingen notering om att jag skulle fått brevet, vare sig nu eller tidigare. Tacksam om jag kan få klarhet i frågan.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En fordran preskriberas efter 10 år, om inget preskriptionsavbrott har skett under tiden, dvs att borgenären (den som du är skyldig pengar) har delgett dig att de har en fordran, alternativt om du på något sett erkänt skulden under tiden som preskriptionstiden löper. Enligt rättspraxis räknas även vanligt brev som preskriptionsavbrott, åtminstone om flertalet brev skickats. Enligt praxis menar man att om de skickats till din folkbokföringsadress och flertalet brev skickats, räknas det som utgångspunkt som att du har blivit delgiven. I vissa fall har personer som lyckas styrka att inga brev kommit fram, exempelvis därför att man befunnit sig utomlands, lyckats nå framgång med att hävda att de inte har delgetts men om det rör sig om flertalet skickade brev till din folkbokföringsadress räknas detta dessvärre som att du har blivit delgiven, vare sig du tagit del av innehållet i breven eller inte.

Om du vill läsa mer kan jag rekommendera följande rättsfall:

RH 2010:19, NJA 2012 s. 172, RH 2009:24, NJA 2007 s. 157 som alla rör preskriptionsavbrott.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Carl William AhlbergRådgivare