Rätt att få underlag för inkassokrav och preskription av konsumentfordringar

Jag har fått ett krav från ett inkassoföretag, där jag krävs på 2.600 sek. Jag har inte haft något abonnemang hos Telia de senaste 12-15 åren! Har jag rätt att begära kopior/underlag på de fakturor som inkassoföretaget köpt av Telia? Man undrar ju varför det nu - efter så lång tid dyker upp krav på eventuella skulder hos Telia? Måste jag acceptera att enbart presenteras inkassoföretagets siffror?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till underlag för kravet

Inkassoföretag ska följa reglerna i inkassolagen. I inkassokravet ska det tydligt framgå uppgifter om förhållandet som fordran grundar sig på (5 § 1 stycket inkassolagen). Om det inte framgår vad kravet grundar sig på bör du kontakta inkassobolaget och begära att få underlag för inkassokravet. Det är företaget som kräver pengar av dig som ska bevisa att du har en skuld att betala.

Preskription

Jag gör antagandet att du har haft abonnemanget som konsument. En fordran preskriberas normalt efter tio år men för konsumentfordringar är tiden tre år (2 § preskriptionslagen). Om det inte har skett något preskriptionsavbrott bör eventuella skulder som är 12-15 år gamla alltså vara preskriberade. Exempelvis påminnelser som skickats kan utgöra preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Även vad gäller preskriptionsavbrott är det upp till företaget som kräver pengarna att bevisa att preskriptionsavbrott har skett och att skulden alltså fortfarande är levande. Att skicka betalningskrav när det är tydligt att fordran är preskriberad strider mot god inkassosed.

Bestrida kravet

Om du anser att inkassokravet är felaktigt ska du omedelbart bestrida det hos företaget som har skickat det. Bestrider du kravet riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Det är bäst att bestrida kravet skriftligen och att spara en kopia av bestridandet. I bestridandet bör du ta upp dina kontaktuppgifter, vilket krav det rör sig om (fakturanummer, belopp och datum), tydligt förklara att du bestrider kravet och varför du anser att kravet är felaktigt.

Sammanfattningsvis

Såvida du inte har fått påminnelser om fordran under åren som gått bör eventuella skulder vara preskriberade. Det innebär att inkassokravet är felaktigt. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt bestrider kravet och förklarar varför du anser att du inte är betalningsskyldig.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Inkasso? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo