Kan kronofogden mäta ut en skuld som man har bestritt hos inkasso?

2021-11-06 i Inkasso
FRÅGA
HejKan Kronofogden utmäta en skuld, som jag inte godkänner/nekar till. Har meddelat detta till det aktuella inkassobyrån som kräver betalning.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur man tar sig an ett inkassokrav

För att undvika att din skuld hamnar hos kronofogden bör du antingen betala skulden så fort som möjligt eller bestrida om du tycker att inkassokravet är felaktigt. För att bestrida kravet bör du göra det skriftligen, antingen i ett mejl eller på inkassos hemsida samt beskriva vad du anser är felaktigt med kravet. Här är et bra att redovisa sakliga grunder och skäl till varför du tycker den är felaktig.

När man inte betalar ett inkassokrav kan företaget ta hjälp för att driva in skulden. Detta gör inkasso oftast med hjälp av kronofogden. I detta fall brukar kronofogden utfärda ett betalningsföreläggande.

Betalningsföreläggande av kronofogden

Betalningsföreläggande regleras i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Om du har fått ett krav/betalningsföreläggande av KFM som du tycker är felaktigt kan du bestrida kravet, se 25§ och 26§ BfL. Det kan du göra här på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/ta-stallning-och-agera-pa-ett-krav/du-vill-invanda-mot-ett-krav

Sökande kan få målet prövat av tingsrätten

Jag vill dock upplysa om att det kan kosta dig extra pengar att invända mot kravet. Om du bestrider KFM:s krav mot dig kan sökande (inkasso) lämna över ditt mål till domstolen. Inkasso i detta fall måste göra det inom 4 veckor. Om domstolen dömer att du är skyldig att betala, det vill säga att du förlorar rättegången kommer du att behöva betala rättegångskostnaderna. Detta kan bli en stor summa pengar, jämfört med att betala kravet från första början

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan kronofogden mäta ut denna skuld om inkassobyrån har lämnat över kravet till kronofogden. Om du anser att kravet är fel kan du bestrida kravet hos kronofogden.

Tack igen och jag önskar dig lycka till! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Vanessa Butler Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?