Bestridande av faktura på tjänst som ej beställts

2013-09-28 i Inkasso
FRÅGA |Gick hos en kiropraktor innan, och jag har inget minne av att vi bokade tid, men tydligen tycker han att vi gjort det. Han har skickat en bankgiro lapp där det står "ej avbokad tid av behandlingstid" á 400:- 400:-, och hans bankgironr är allt som finns informationsmässigt om honom. Kan jag bara ignorera denna inbetalningen eller kommer det komma inkasso osv efter ett tag?
|Hej och tack för din fråga!Om du har fått en räkning på en vara eller tjänst du inte anser dig ha beställt är det oerhört viktigt att du bestrider fakturan. Detta gör du genom att i ett e-postmeddelande eller brev (helst rekommenderat) meddela kiropraktorn om att du inte tänker betala och orsaken till detta. Uppgifter om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress ska framgå i brevet, liksom fakturanummer, belopp och datum på fakturan. För att kunna styrka att du bestritt betalningskravet vid eventuell tvist bör du spara en kopia av brevet du skickar. Om du får en påminnelse på fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev, utan det räcker med att du invänt mot det första betalningskravet. Skulle du få hem ett kravbrev från ett inkassoföretag bestrider du detta på likvärdigt sätt. Agerar du passivt finns det en risk för att inkassoföretaget lämnar över ärendet till Kronofogdemyndigheten och du får en betalningsanmärkning. Efter att du har bestritt kravet måste kiropraktorn bevisa att du har beställt den aktuella tjänsten, dvs bokat behandlingstiden, för att få igenom sitt betalningsanspråk. Saknas skriftliga bevis kan detta vara svårt att göra. En brevmall för att bestrida en faktura hittar du på Konsumentverkets hemsida (http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Bluffar/Varatjanst-du-inte-bestallt/?epslanguage=sv). Lycka till!Med vänliga hälsningar

Måste det skickas ut betalningspåminnelse innan faktura överlämnas till inkassoföretag?

2013-02-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Jag fick tillsammans med övriga hyresgäster brev från hyresvärden där han talar om att dom ändrar sina kravrutiner. Den som inte betalar hyran i rätt tid kommer fortsättningsvis inte att sändas någon påminnelse utan obetalda hyror kommer att överlämnas till inkasso och direkt bli föremål för inkassoåtgärder. Min fråga är om detta är god sed att göra så? Man bör väl åtminstonne få en påminnelse? Jag har alltid betalt hyran i tid så för egen del känner jag mig inte träffad.
Frida Lindberg |Hej, Tack för din fråga! Det är upp till hyresvärden om denne vill sända ut påminnelse eller ej och det är därmed möjligt att överlämna obetalade fakturor direkt till inkassoföretag. Detta är självklart från ett rent juridiskt perspektiv. Det kan dock höra till god sed att skicka ut en påminnelse men det finns ingen laglig skyldighet att göra det. Vänligen,

Bestridande av faktura

2012-07-24 i Inkasso
FRÅGA |Har fått en muntlig offert på vitvaror från ett etablerat företag som jag accepterat. Inga oklarheter. Fakturan stämmer inte. Fördyring med 25% p g a olika felaktigheter. Jag har klagat men inte fått rättelse. Betalar jag hela fakturan och anmäler till ARN eller betalar jag det överenskomna beloppet och bestrider resten? Beloppet är under 5000 kr.
|Hejsan! Tack för din fråga. Båda alternativen är kloka men jag rekommenderar att Ni endast betalar det överenskomma för att sedan bestrida resterande. Att betala något ses som att man accepterar priset eller avtalet. Det är även en längre process att få tillbaka pengarna. Till sist är det en risk att betala en tvistig faktura om företaget försätts i konkurs. Ni bör skriftligen meddela företaget att Ni inte tänker betala den bestrida delen. Sedan bör Ni anmäla ärendet till ARN. Om företaget sedan säljer fakturan till ett inkassobolag som kräver Er på pengar ska Ni även här bestrida den tvistiga delen av fakturan. Spara avtal, det skriftliga bestridandet osv vid eventuell tvist vid Kronofogden eller domstol. Har Ni processuella frågor om bevis och avtalsrättsliga frågor så återkom gärna! Mvh Lawline

Betalningsskyldighet för gamla räkningar?

2009-10-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Hade i yngre dagar lite svårt att betala mina räkningar, vilket har medfört att de förföljer mig än idag! De flesta är i från 2oo3-2oo4. Vad gäller för dessa? Är någon mobilräkning mm. Jag får brev varje år ifrån div inkassoföretag! Mvh
Gustav Nittby |Hej,Om inte skulden preskriberats är du fortfarande betalningsskylig. För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år, PreskL 2§ 2st. Sker ett preskriptionnsavbrott börjar dock en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet. Hur preskription kan avbrytas regleras i PreskL 5§. Bl.a. kan detta ske genom att ”gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären” (p. 2). Breven du får från inkassobolagen har m.a.o. verkan som preskriptionsavbrott.MVH

Bluffakturor

2013-03-13 i Inkasso
FRÅGA |Hej! För några veckor sedan så fick jag en räkning på något som jag inte har beställt. Jag kastade den i papperskorgen då jag inte tänker betala för något som jag inte vill ha. Nu har jag fått ett brev från ett inkasso företag. Jag är rädd att det kommer gå till kronofogden. Jag vet inte vad jag ska göra. Kan ni ge mig tips och råd? 
Farhad Niroumand |Hej Matilda,Tack för din fråga.Du behöver förstås aldrig betala för något du inte har beställt. Ofta brukar de som skickar bluffakturor hota med kronofogden eller domstol. Du ska bestrida alla de oönskade fakturor som du har fått. Du bestrider fakturan genom att stryka ett streck över den och skriver "Bestrider betalningsansvar, ej beställt". Du kan bestrida fakturan per rekommenderat brev, e-post eller fax. Gör även en polisanmälan då bluffakturor är försök till bedrägeri. Inkassobrev ska du bestrida på samma sätt som ovan. Motivera varför du bestrider och skicka med kopia på tidigare bestridande.Om betalningskravet lämnas hos Kronofogden så får du ett brev från dem. Bestrid även detta omgående, annars blir fordran fastställd som en skuld. Skriv att du bestridit fakturan och att det inte finns någon skuld. Vänliga hälsningar,

Inkassokrav

2013-02-03 i Inkasso
FRÅGA |Hej Lawline! Jag hoppas ni kan hjälpa mig med följande fråga. Jag har fått ett inkassokrav från ett företag. Vad ska jag göra? Bästa hälsningar, Paula
Farhad Niroumand |Hej Paula,Tack för din fråga.Det beror på om du anser att inkassokravet är riktigt, eller ej. Om du anser att kravet är riktig så bör du betala inom den tid som anges. Om du anser att inkassokravet är felaktigt bör du bestrida kravet omedelbart eller åtminstone inom den tid som anges. Kontakta då den som skickat inkassokravet och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och tar en kopia.Vänliga hälsningar,

Ansvar för utebliven betalning pga. fel ocr-nummer.

2010-08-25 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Har betalt in en kontrollavgift(p-avgift)av den i brevlådan inkomna "påminnelsen på utsatt förfallodatum. Har dock vänt på de tre sista siffrorna i ocr-numret. Kan inkassoföretaget kräva mig på 160 kr för detta?
Anna Eriksson |Hej, När man skriver in ocr-numret är det lätt att skriva fel, men det är därför desto viktigare att man verkligen kontrollerar alla siffror innan betalningen går i väg. Man är nämligen själv skyldig att se till att betalningen når mottagaren i rätt tid, bland annat genom att fylla i rätt betalningsinformation. När en gäldenär inte betalar på vare sig grundfakturan eller påminnelsen inom utsatt tid så har borgenären rätt att vända sig till ett Inkassobolag för vidare handläggning. Det som då händer är att inkassobolaget skickar ut ett skriftligt inkassokrav till gäldenären med anmodan om betalning. Inkassokostnaden är lagstadgad, se 3 § 1p Lag om ersättning för inkassokostnader m.m., https://lagen.nu/1981:739#P3S1. I dagsläget ligger den högsta tillåtna kostnaden på 160 kr. Inkassobolaget har alltså full rätt att ta ut de 160 kr för inkassokostnaden som uppstått som följd av försummelsen att betala fakturan i rätt tid. Så förslagsvis betalar du in din räkning så fort som möjligt för att undvika att din skuld växer ännu mer till följd av ränta. Om du inte har möjlighet att betala hela fakturan på en gång så rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt inkassobolag och fråga efter en avbetalningsplan. Med vänliga hälsningar

Inkassobolag

2009-07-31 i Inkasso
FRÅGA |Läste om företag som köper skuldebrev men hittar inga, har ni något tips på vilka företags som gör det?
Sven Lindblom |HejEtt tips vore att googla på inkassobolag. Lycka tillMVH