Möjligheter att realisera inkassokrav

2006-05-09 i Inkasso
FRÅGA
Jag har ett inkassokrav på ca 22000 SEK mot en privatperson. Ärendet har gått till kronofogdemyndigheten och de har gjort en fullständig tillgångsundersökning som visar att geldenären för tillfället saknar känd inkomstkälla.Vad kan jag göra i det här fallet? Ska jag försöka sälja min fodran till ett privat bolag för en spottstyver eller är det bättre att låta kronofodgen bevaka ärendet (vilket jag inte tror leder någonstans)?
SVAR

Hej! Som jag ser har du tre olika möjligheter:

1. Begära gäldenären i personlig konkurs. Om det finns någon form av tillgångar kommer du då att del av dem. Risken är att det finns flera borgenärer, och att du därför får en ännu mindre del än vad som tillkommer dig. Konkursen är även slutgiltig, vilket innebär att din fordran blir ogiltig efteråt vare sig du fått pengar eller ej.2. Vänta. Din fordran gäller enligt allmänna preskriptionsregler i tre år om det är ett kravbrev på konsument, eller tio år om det gäller mellan två likstående parter, likaså om fordringen avser ett löpande skuldebrev mot konsument om ej preskriptionsavbrytande åtgärd genomförs. Då du nämner att personen i fråga inte verkar ha några tillgångar så kan det bli att du får vänta väldigt länge, och kanske förgäves.

3. Att sälja fordran till inkassobolag brukar betinga mellan 20-80% av värdet på fordran. En såpass osäker fordran som den aktuella betingar troligtvis ett ganska lågt värde.Lycka till!

Fredrik Jorstadius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?