När tas en anmärkning hos Kronofogden bort? Kan skulden för respektive anmärkning/prick vara kvar ändå även om pricken är borta? Kan man få en ny prick för samma obetalda skuld igen?

2019-06-05 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej .Undrar om man har skulder som ligger hos kronofogden och anmärkningarna (prickarna) tas bort efter tre år.. är skulden på respektive prick kvar ändå även om pricken är borta? Och kan man få ny prick för samma obetalda skuld igen då?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller betalningsskyldighet (och skulder) så regleras dessa i utsökningsbalken (1981:774) (UB) – detta framgår av 1 kap. 1§ UB. Där framgår att det är Kronofogdemyndigheten som är den utövande myndigheten (1 kap. 3§ UB). Och i mäl om betalningsföreläggande och handräckning så är det till Kronofogden man ska ansöka (2 kap. UB). Betalningsföreläggande är ett verktyg hos Kronofogden för den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka. När du får en skuld som gått till Kronofogden är det alltså för att det är någon (privatperson eller företag) som krävt att du ska betala för dig och ansökt hos Kronofogden att Kronofogden ska hjälpa till att driva in skulden så att privatpersonen/företaget får betalt. Gör man inte det får man således en betalningsanmärkning ("en prick"). Enligt 2 kap. 12§ i Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet finns anmärkningen kvar i tre år när det gäller denna typ av ärenden. Skulden tas inte bort automatiskt från den tid den uppkom bara för att den tiden har passerat, utan du har kvar så länge som det tar för dig att betala skulden. Det är inte förrän du betalat skulden (och ärendet hos Kronofogden är avslutat) som tidsfristen om tre år börjar löpa och anmärkningen då försvinner/uppgiften gallras bort. Man räknar tre år efter utgången av det kalenderår då det mål som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades (dvs per påbörjat år). T.ex. betalar man bort sin skuld helt idag i juni 2019, så har det ju gått tre år i juni 2022 – men utgången av kalenderåret innebär då att den gallras bort till årsskiftet 2023.Sammanfattningsvis har man alltså kvar "pricken"/betalningsanmärkningen så länge som man har kvar skulden. Betalningsanmärkningen kan bara försvinna genom att man betalar skulden (men även via t.ex. skuldsanering).Det innebär att man inte kan få en ny prick för samma skuld igen – för den har du ju i så fall betalat om pricken är borta. Däremot finns det inget som hindrar att du kan ådra dig nya skulder på t.ex. samma belopp och hos samma företag (som din gamla skuld) om du inte betalar den nya skulden.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Vad händer om man inte kan betala av ett lån?

2019-03-24 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hamnar jag i brottsregistret om jag har skyldig pengarna till banken och har inte råd att betala i detta nu.Banken har gjort en stämning där jag erkänner att jag är skyldig den summan och att vill betala men har inte möjlighet nu.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du inte kan betala av ditt banklån. Först vill jag påpeka att du inte har gjort dig skyldig till något brott genom att inte betala av ditt lån. Du behöver alltså inte oroa dig för att hamna i brottsregistret. Det som händer när du inte betalar av i tid är att du först får påminnelser från banken om att betalningen är sen. Om du inte betalar när du fått påminnelser kommer ärendet att skickas till Kronofogdemyndigheten. Hos Kronofogden kan banken ansöka om utmätning. Utmätning innebär att Kronofogden kan ta dina egendomar för att sälja dom för att kunna betala av din skuld (4 kap. utsökningsbalken). Resultatet av att ärendet hamnar hos Kronofogden är att du får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning leder till att det blir svårt att ta nya lån eller köpa saker på kredit. Anmärkningen finns kvar hos Kronofogden i 3 år för privatpersoner. Om du undrar mer om betalningsmärkningar kan du läsa om det på Kronofogdens hemsida. Hemsidan hittar du här.Jag rekommenderar att du kontaktar din bank och förklarar ditt läge för dem. Banken har som mål att få tillbaka pengarna du lånat och kan därför ibland sätta upp en ny betalningsplan som passar din situation bättre. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Lycka till!Vänligen,

Felaktigt utslag från Kronofogden

2019-01-05 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Ett inkassoföretag har felaktigt överlämnat ett ärende till KFM. Man har vid telefonsamtal hävdat att man återtagit ärendet eftersom det var ett misstag. Men man återtog inte ärendet förrän efter ytterligare ett telefonsamtal och ett brev, ärendet fanns kvar hos KFM tills det blev en betalningsanmärkning. Tyvärr uppmärksammade jag det för sent, men jag trodde ju att inkassoföretaget hade gjort som dom sa, och hade inte en tanke på att jag skulle behöva kontrollera att sköter sitt jobb. Nu har jag alltså helt felaktigt fått en betalningsanmärkning, vem kan se till att den raderas hos Kreditupplysningsföretagen?
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att handläggaren på inkassobolaget meddelade att de kommer att återkalla ärendet från Kronofogden, men att det av någon anledning inte blev gjort, vilket har resulterat i att ärendet har legat kvar hos Kronofogden och du har nu fått en betalningsanmärkning. Inkassobolaget kan ansöka om att ta bort din betalningsanmärkningSom utgångspunkt är det givetvis inkassobolaget som bör lösa det här problemet åt dig, eftersom ni hade en överenskommelse som de inte följde. Det är också inkassobolaget som kan ansöka om en så kallad dementi, det vill säga att man tar bort betalningsanmärkningen från ditt namn (det stämmer att en sådan ansökan görs till kreditupplysningsbolagen). Skulle några oenigheter uppstå så spelar inkassbolagen i de allra flesta fallen in samtalen, vilket bör klargöra vad ni exakt har kommit överens om. Bevisbördan ligger på digOm inkassobolaget av någon anledning motsätter sig att ansöka om en dementi, kommer du eventuellt behöva bevisa varför ärendet från första början felaktigt skickades till Kronofogden. Det framgår inte av din fråga vad exakt som har gått fel, men jag gissar på att du antingen redan hunnit betala din faktura/inkassokrav innan förfallodag, eller att du kanske har returnerat varor du beställt och därför skulle fakturan för din beställning inte betalas och något kring detta gick fel. Givetvis kan det finnas flera anledningar, men det är som sagt du som i sådana fall har bevisbördan och behöver bevisa varför du anser det vara det felaktigt att ärendet skickades till Kronofogden. Detta kan göras genom att du exempelvis kan visa upp kontoutdrag från banken där det framgår vilken dag som betalning gjordes, men det kan också vara mailkonversationer där du fått reda på att fakturan ska makuleras eller liknande. Vad som helst går egentligen bra sålänge det tydligt framgår varför det skulle vara felaktigt att skicka ärendet till KFM.När ett ärende har ingivits till Kronofogden får man hem ett s.k. delgivningskvitto. Som huvudregel borde man skriva på redan på det här stadiet att man bestrider kravet. Jag utgår ifrån att du inte har bestridit på delgivningskvittot, eftersom ett utslag (betalningsanmärkning) har meddelats.Hur du själv kan gå vidare med ärendetDet du själv kan göra är att ansöka om s.k. återvinning av utslaget i domstol. Du gör då en skriftlig anmälan senast en månad från utslagets datum. Du kan alltid ringa Kronofogen och få ett exakt datum på utslaget. Tänk på att en avgift tillkommer när du ansöker om en återvinning, det är domstolen som tar ut avgiften. Det är dock inte du, utan inkassobolaget som ska betala denna avgift. Om du skulle förlora målet så får du istället betala avgiften tillsammans med andra eventuella rättegångskostnader. Du kan läsa mer om detta här.Min bedömningEnligt min bedömning så kommer du förmodligen att lösa problemet genom att prata med inkassobolaget. Dels finns ditt samtal noterat i historiken i deras datasystem, men förmodligen också inspelat. Har de redan medgett att ärendet skickades till KFM felaktigt, har de inget intresse av att gå till domstol med detta som din motpart, eftersom du sannolikt kommer att få rätt. I sådana fall är det istället inkassobolaget som behöver bekosta rättegångskostnaderna vilka ju kan vara relativt höga.SammanfattningHar inkassobolaget medgett att ditt ärende felaktigt skickades till KFM, borde de hjälpa dig att ansöka om en dementi för att få bort betalningsanmärkningen. Om de mot förmodan inte är villiga att hjälpa dig med detta, kan du driva vidare ärendet själv genom att gå till domstol. Du behöver då bevisa varför du anser att ärendet skickades till KFM felaktigt. Inkassobolaget har troligtvis inget intresse av att gå till domstol, då de i så fall riskerar att få betala höga rättegångskostnader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du funderar över kan du lämna en kommentar här nedan, så återkommer jag så snart jag kan. Trevlig kväll!

Inverkar min sambos betalningsanmärkning på mig?

2018-11-18 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo fundera på att gifta oss. Dock är det så att min sabo har betalningsanmärkning, som försvinner om ett år. Han betalande alltså av skulden för två år sedan och om ett år så är anmärkningen helt borta. Vi kollade nyligen upp det.Hur blir det då för mig och min ekonomi, kommer jag ha svårare att ta lån i och med hans anmärkning? Kommer det synas eller påverka något negativt för mig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt äktenskapsbalken är vardera makens skulder personliga (1 kap. 3 § ÄktB). Din sambos, alt. framtida makes, betalningsanmärkning syns inte om du ansöker om lån. Även betalningsanmärkningen är personlig. Det innebär att om en kreditgivare gör en kreditupplysning på dig kommer det inte att synas att din make har betalningsanmärkningar. Det enda sättet jag kan tänka mig att det kan påverka dig är om ni har för avsikt att ta lån gemensamt, t.ex. ett gemensamt bostadslån. I ett sådant fall kommer kreditgivaren att ta en kreditupplysning på såväl dig som din make, med resultatet att ni kanske inte får låna lika mycket (då det kan resoneras om att din make inte är kreditvärdig i och med betalningsanmärkningen). Dock är det ingen skillnad i det avseendet om ni är gifta eller sambos, även om sambos kan ni ta gemensamma lån varvid resultatet torde bli detsamma.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag inte betalar en fortkörningsbot som jag fick i ett annat land?

2019-03-26 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Vad händer om jag inte betalar en fortkörningsbot på 139 euro som skedde i Schweiz?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkar din fråga, undrar du om det kommer medföra några konsekvenser i Sverige ifall du inte betalar en utländsk bot, samt om det kommer medföra några konsekvenser i det aktuella landet. Böter som du har fått i andra länder kommer inte skickas till svenskt Inkassobolag eller Kronofogdemyndighet, det kommer därmed inte påverka dig i Sverige. Däremot kommer fakturan skickas till motsvarande schweiziskt Inkassobolag och sedan till motsvarande schweizisk kronofogdemyndighet. Detta kommer göra att du kommer vara betalningsskyldig i Schweiz tills räkningen (och eventuell ränta) betalas. Om du exempelvis skulle vilja bosätta dig i Schweiz någon gång i framtiden, kommer detta utgöra ett hinder för att du till exempel ska kunna bli beviljad ett banklån i det aktuella landet. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning

2019-01-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej !Kommer ett strafföreläggande (vare sig det är betalt eller obetalt) till kreditupplysningsföretagens kännedom, det vill säga ger det automatiskt en betalningsanmärkning?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är åklagarmyndigheten som utfärdar strafföreläggande, enligt 48 kap. 1 § rättegångsbalken (här). Skillnaden mellan strafföreläggande och betalningsföreläggande är att strafföreläggande kan utfärdas istället för att ta målet till rättegång, medan ett betalningsföreläggande utfärdas vid en penningfordran som förfallit till betalning om förlikning är tillåten i saken, enligt 2 § 1 st. lag om betalningsföreläggande och handräckning (här).Man kan välja att godkänna strafföreläggandet eller inte inom den tid som anges. Väljer man att betala, räknas det som ett godkännande, men väljer man att inte betala så ska man meddela det till åklagarmyndigheten. Godkänner man inte strafföreläggandet finns det risk för att åklagaren väcker åtal i tingsrätten. Väljer man att varken bestrida strafföreläggandet eller att betala, får man en påminnelse och sedan tar Kronofogden över indrivningen av strafföreläggandet. Det kommer inte till Kronofogden om du betalar strafföreläggandet inom den angivna tiden.Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmåga. Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen (här).Kronofogden är en myndighet med uppdrag att hjälpa företag och privatpersoner att få betalt. Den som anser att någon annan är skyldig denne pengar fyller i en ansökan om betalningsföreläggande.Kronofogden skickar sedan ett brev till den som påstås vara skyldig pengar, svaranden, med ett delgivningskvitto som hen ska skriva under. Svaranden kan nu välja att betala, eller skriva till Kronofogden inom en viss tid och invända mot, bestrida, kravet. Har föreläggandet bestridits får den som skickat det, sökanden, frågan av Kronofogden om ärendet ska överlämnas till domstol.Hör svaranden inte av sig meddelar myndigheten ett så kallat utslag, där det slås fast att svaranden är skyldig att betala. Då börjar myndigheten att försöka driva in skulden. Ett utslag kan överklagas av den som fått det, så kallad återvinning. Då tas ärendet över av domstol.En betalningsanmärkning är vad kreditupplysningsbolagen kallar en notering om att du inte skött dina betalningar. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men däremot använder kreditupplysningsbolagen uppgifterna i Kronofogdens register.Är du privatperson eller har enskild firma blir uppgifterna endast synliga om det meddelats ett utslag. För juridiska personer, som aktiebolag, syns dock även en ansökan om ett betalningsföreläggande i en kreditupplysning. Kommer anmärkningen från ett företag som finns med på Svensk Handels varningslista har dock kreditupplysningsbolagen kommit överens om att inte visa den.Har du invänt mot, bestridit, ett krav redan innan det lämnats in till Kronofogden? Då har myndigheten möjlighet att ta bort uppgiften ur sitt register. Du måste då kunna visa att bestridandet skett innan, exempelvis via ett mejl, rek-brev eller fax med sänt-kvitto. Ett daterat vanligt brev räcker inte.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel OCR nummer på min parkeringsanmärkning

2018-12-22 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej fick en p-Bot och försöker betala den men OCR numret på boten är inte riktigt utan systemet säger felaktigt och då anser jag att boten är felaktigt utskriven. Måste den betalas trots att ocr ärendenummer är fel. Vems bot är det då min eller någon annans. Vill ju inte får påminnelse sedan just för att ocr inte är rätt.
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en parkeringsanmärkning och att det är fel OCR-nummer på betalningsanmärkningen. Den som är registrerad ägare av bilen ansvarar att parkeringsanmärkningen betalas.Det du ska göra är att kontakta parkeringsbolaget och begära rättelse på grund av att OCR-numret är felaktigt. Om bilens registreringsnummer inte är felaktig på parkeringsanmärkningen är man själv skyldig att se till att betalningen når mottagaren i rätt tid, bland annat genom att fylla i rätt betalningsinformation.Sammanfattningsvis är det viktigt att se att registreringsnumret på parkeringsanmärkningen stämmer överens med din bils registreringsnummer, om så är fallet ska parkeringsanmärkningen betalas trots fel OCR-nummer. Lycka till!Vänligen,

Innebär ansökan om betalningsföreläggande automatiskt en betalningsanmärkning?

2018-11-07 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Fick idag ett brev om betalningsföreläggande. Om jag betalar inom 10 dagar har JG ändå fått en betalningsanmärkning då? Ringde alektum å gjorde upp om en ny avbetalningsplan idag å de lovade då ta tillbaka ärendet oxå ska tilläggas.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En ansökan om betalningsföreläggande innebär inte att du automatiskt får en anmärkning. En betalningsanmärkning fås först om ansökan leder fram till ett utslag. Ett utslag uppkommer t.ex. om du ignorerar ansökan om betalningsföreläggande. Om du betalar inom tio dagar, som det stod i brevet, får du heller inte någon betalningsanmärkning. Eftersom du även kan komma överens med den du är skyldig pengar kan du givetvis avtala om en ny avbetalningsplan som du gjort.Du kan läsa mer om betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,