När uppkommer en betalningsanmärkning?

2021-05-26 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |HejMin sambo tappade bort en påminnelse bland alla räkningar.Nu har han fått ett brev från kronofogden. Han letade reda på räkningen och betalde allt och hörde av sig till kronofogden . Betyder detta automatiskt att han får en prick?Tack på förhand
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att rekommendera er att ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag för att få reda på eventuella prickar. Se https://www.imy.se/verksamhet/kreditupplysning/ för att ansöka om kreditupplysning.I din fråga framkommer inte om skulden gällde ett så kallat allmänt mål, sådana som ska in till stat eller kommun. Dvs. skatteskuld, underhållsstöd eller böter osv. Om så är fallet leder dessa skulder inte till en betalningsanmärkning (prick) förrän du fått möjlighet att betala eller invända mot kravet. Om det inte gäller ett allmänt mål får du som regel en betalningsanmärkning så fort du får ett beslut om att du är skyldig att betala en skuld i ett ärende. Din sambo har troligt fått en prick i samband med brevet från kronofogden, men jag rekommenderar att begära en kreditupplysning för att veta säkert.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?

2020-12-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej.Om man får skuldsanering på kronofogden och planen ligger på fem år. När går pricken bort? Får man dessa fem åren plus de tre eller fem år det i normala fall tar?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningFör att besvara frågan kommer kreditupplysningslagen (KuL), och skuldsaneringslagen (SksanL) att tillämpas.Jag tolkar att din fråga handlar om skuldsanering och när en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag försvinner.När försvinner en betalningsanmärkning som har uppkommit på grund av en skuldsanering?För privatpersoner förvinner en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag normalt efter tre år (8 § andra stycket KuL). Om en person däremot blir beviljad skuldsanering ska uppgiften om skuldsanering gallras senast fem år från inledandebeslutet eller senast den dag då betalningsplanen löper ut (8 § tredje stycket KuL). Det betyder att en skuldsanering förlänger en betalningsanmärkning som vanligtvis skulle vara tre år till fem år. Betalningsanmärkningen försvinner fem år från inledandebeslutet av skuldsaneringen eller den dag som betalningsplanen löper ut.Vanligtvis pågår en skuldsanering hos Kronofogden i fem år och under tiden löper en betalningsplan (34 § SksanL).SammanfattningEn skuldsanering pågår normalt i fem år och under den tiden ska personen betala enligt betalningsplanen. Normalt försvinner en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag efter tre år. Men denna tid förlängs till fem år om personen får beslut om skuldsanering hos Kronofogden.När en skuldsanering avslutas enligt plan, vanligtvis efter fem år, försvinner även betalningsanmärkningen. Du kommer således inte behöva vänta tre eller fem år på att betalningsanmärkningarna försvinner efter att skuldsaneringen är klar.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag bli av med min betalningsanmärkning fortare än efter tre år?

2020-06-02 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har precis blivit skuldfri från kronofogden och jag undrar om det finns något sätt att bli av med min anmärkningar fortare än 3år?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går dessvärre inte att bli av med betalningsanmärkningar (eller så kallade "prickar") snabbare än efter tre år från det att skulden blivit betald. Det är en lagstadgad tidsangivelse och det finns inga sätt att bli av med anmärkningarna snabbare.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur får jag bort en anmärkning i Kronofogdens register?

2020-05-14 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej där.Min chef har skickat en faktura till mig på saker som hör till arbetsplatsen.Jag har bestridit denna från start men hon skickade den vidare till inkasso.Då lämnade jag detta inkassokrav på adminkontoret och sa att denna var felaktig.Sedan dröjde det någon månad och så fick jag från kronofogden.då betalade jag denna men hävdade att den är helt felaktig.Nu har jag suttit med en anmärkning över 1 år och kan ej lägga om mina lån. Detta blir en extrakostnad på ca 80000 kr per år i räntor.Jag har bett henne att göra en rättelse hos kronofogden men hon är ej intresserad av det.Fakturan va inte något jättebelopp 4311 krMen denna satkärring till chef verkar tycka att hon gör som hon vill.Jag har bevis på att denna faktura inte är min att betala. Även kollegor skulle kunna vittna om detta om dom har en ryggrad.Vad kan jag göra för att få rättelse i detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga skickade din chef en faktura till dig som du bestred. Fakturan sändes då till inkasso. Du bestred inte inkassokravet per se (då så ska ske till inkassoföretaget) utan du lämnade den på adminkontoret och sa att den var felaktig. Någon månad senare fick du ett brev om betalningsföreläggande från Kronofogden. Det är något oklart i din fråga om det meddelades ett utslag och du betalde först efter det, eller om du betalde direkt. Om det meddelades ett utslag innebär det att du får en betalningsanmärkning. Om det däremot inte meddelades ett utslag utan du betalde direkt ska borgenären ta tillbaka sin ansökan och du får inte heller någon anmärkning.I ditt fall är inte det avgörande om du är skyldig att betala skulden eller ej. Du har betalt skulden och därmed gått med på den. Det du skulle gjort om du ansåg att den var felaktig var att du skulle bestritt betalningsföreläggandet och borgenären hade varit tvungen att gå till domstol för att få fastställt om du var betalningsskyldig eller ej.För att få bort anmärkningen finns det möjlighet att begära rättelse hos Kronofogden. Kronofogden kan i vissa fall besluta om rättelse av oriktiga, felaktiga och missvisande uppgifter i sitt register. Det kan exempelvis vara så att uppgifter om en skuld kan få andra att tro att du inte ville betala, inte kunde betala, eller inte betalade på grund av slarv och ansvarslöshet, fast det var helt andra orsaker som gjorde att en skuld registrerades hos myndigheten. En skuld måste vara helt betald eller återkallad för att uppgifterna ska anses missvisande och möjliga att rätta.Begäran om rättelse sker hos Kronofogden; din ansökan ska innehålla ditt personnummer, information om vilka uppgifter du vill få rättade, omständigheter som gör att du tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande (t.ex. att skulden betaldes direkt men att kravet inte återtogs), kvitton eller andra handlingar som bevisar omständigheterna och en förklaring av om skulden är betald eller återkallad. Om Kronofogden beslutar om rättelse i sina register får även kreditupplysningsföretagen veta det och måste ändra i sina register. Om Kronofogden väljer att inte rätta uppgifterna så som du begärt kan du överklaga beslutet och låta domstol pröva frågan.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med att ansöka om rättelse är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 18 maj, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag kontaktas på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?

2021-04-24 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag har fått ett brev från kronofogden sista datum 19 april. Jag har varit covid19 sjuk. Har inte öppnat posten. Jag betalade 22 april men fick betalningsanmärkning av det. Vad kan jag göra nu??? Var betalningsanmärkning 3 år i livet. Det är inte lätt.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först vill jag säga att jag beklagar din situation, jag förstår att det inte är lätt. Jag hoppas att jag åtminstone kan bringa lite klarhet i vad som nu gäller.Vad kan jag göra nu?Det är tyvärr inte så mycket man kan göra när man fått en betalningsanmärkning av anledningen att man betalat sin skuld för sent. Det är just på grund av sena betalningar som betalningsanmärkningar uppkommer.Begära rättelseEn betalningsanmärkning kan inte överklagas men det går däremot att vända sig till Kronofogden för att begära s.k. rättelse.Rättelse finns till för de situationer då man som privatperson hamnat i Kronofogdens register av misstag. Det kan till exempel handla om att man råkat betala på ett felaktigt sätt eller om ett betalningskrav följaktligen kommit till Kronofogden. Det ska med andra ord röra sig om ett misstag avseende skulden som föranlett betalningsanmärkningen – först då har man rätt att begära rättelse. Man har alltså inte rätt att begära rättelse på grund av sen betalning.Min bedömning utifrån de uppgifter du lämnat i frågan är att du tyvärr inte kan göra så mycket åt betalningsanmärkningen. Vill du ändå läsa mer om rättelse kan du göra det på följande länk: https://www.kronofogden.se/rattelsepersonuppgift.html. På sidan som länkas står även hur man som privatperson går tillväga för att söka rättelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

2020-11-26 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |betalade ej underhållsstöd i tid och ärendet skickades till KFM blir det per automatik en betalningsanmärkning?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du inte betalat underhållsstöd i tid antar jag att försäkringskassan har betalat ut stödet till den person som ska ha det och att din skuld därför är till försäkringskassan. Försäkringskassan är en statlig myndighet och skulder till stat och kommun leder inte till betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända att du inte ska betala (t.ex. om du redan har betalat eller att skulden är felberäknad) (7a § första punkten Kreditupplysningslag). Detta innebär att kronofogdemyndigheten (KFM) ska skicka en avi till dig och se till att då nås av den. Det är först om du inte betalar denna avi som du kommer få en betalningsanmärkning. Svaret på din fråga är alltså nej. Att ärendet har skickats till KFM innebär inte att du automatiskrt får en betalningsanmärkning, men är det så att du inte betalar när KFM kräver dig på pengar så kommer de informera kreditupplysningsföretagen och du får då en betalningsanmärkning. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

När försvinner betalningsanmärkning vid skuldsanering?

2020-05-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Om man fått beviljat skuldsanering och betalar av den enligt planen, när försvinner "prick" ?
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En betalningsanmärkning finns kvar under hela den tiden som din skuldsanering pågår. Om du fått en beviljad skuldsanering så gäller denna vanligtvis under 5 år. Om du betalar av enligt planen och således blir kvitt dina skulder så kommer betalningsanmärkningen att försvinna månaden efter att din skuldsanering slutförts.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns betalningsanmärkningar kvar?

2020-02-13 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Finns min hyresskuld kvar för alltid?Dvs om jag en gång haft hyresskuld är det i stort sett omöjligt för mig att få en lägenhet igen?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag uppfattar din fråga som att du har haft en hyresskuld som du inte har betalat i tid och att du därefter har fått en så kallad betalningsanmärkning (en anmärkning i kreditupplysningsföretagens register om att du inte har betalat en skuld i rätt tid). Sådana anmärkningar finns med i kreditupplysningsbolagens register, och när någon begär ut en kreditupplysning om dig kan de se att det finns en betalningsanmärkning registrerad. Precis som du skriver så kan en sådan betalningsanmärkning göra det svårt att hyra en lägenhet eller få ett banklån till exempel.Finns din betalningsanmärkning kvar för alltid?En betalningsanmärkning finns vanligtvis kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år efter att den uppkom när det gäller privatpersoner. Svaret på din fråga är alltså att betalningsanmärkningen inte kommer att finnas kvar för alltid.Med vänliga hälsningar