När försvinner betalningsanmärkningar om man har skuldsanering?

2020-01-17 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej jag inledde skuldsanering Augusti 2017 och har betalningsplan till Oktober 2021, när upphör kreditanmärkningarna?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag ska försvinna senast fem år efter beslutet om skuldsanering(8 § 3 st kreditupplysningslagen). Eftersom din betalningsplan verkar vara kortare än fem år så kan den försvinna även i samband med att betalningsplanen tar slut, om uppgiften inte längre anses vara nödvändig att bevara. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver jag betala en p-bot jag aldrig fått på rutan?

2019-11-30 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Har fått ett brev om påminnelse av en pbot med en påminnelseavgift på 60 kronor. Har dock aldrig fått en pbot på bilen. Om dom glömde sätta dit den eller om någon tagit den vet jag inte. Kommer dock ihåg tillfället för jag glömde ställa in pskivan innan jag gick in och handlade och det slog mig när jag var därinne. Trodde dock att jag klarat mig.Kan dom ta ut en extra avgift på en pbot som jag aldrig fått?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finner vi i Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering och Lag om felparkeringsavgift, beroende på om du fått en kontrollavgift eller felparkeringsavgift. I just detta fall spelar det ingen större roll då det finns en identisk bestämmelse som berör din situation i båda lagarna.En parkeringsanmärkning ska överlämnas till fordonets förare eller fästas på fordonet, enligt 5 § lag om felparkeringsavgift och 8§ lagen om kontrollavgift. I t.ex. NJA 2007 s. 799 hade fordonets ägare varken fått parkeringsanmärkningen överlämnat till sig eller fäst på fordonet utan enbart fått en påminnelse hemsänd på posten vilket ledde till att HD undanröjde betalningsansvaret för fordonets ägare.Du skulle därmed kunna överklaga och försöka få betalningsansvar undanröjt. Jag vill dock påpeka att det i domstol också blir en bevisningsfråga som kan avgöra. Det har blivit vanligare att parkeringsvakter fotograferar bilen när de bötfäller. Om parkeringsbolaget då har en bild som styrker att de fäst den "gula lappen" på bilen kan det bli svårt för dig att bevisa motsatsen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!Vänligen,

Kan man kringgå en betalningsanmärkning vid ansökan om bolån?

2019-10-08 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän planerar att köpa en lägenhet tillsammans men jag har sedan tidigare betalningsanmärkning. Om vi båda ska stå på lånet finns det något sätt att kringå det. Jag menar om vi skulle gifta oss, hjälper det? Hur kan man annars lösa det? Tack!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Nej, det finns inga sätt att kringgå en betalningsanmärkning vid en ansökan om bolån.Om du och din sambo gemensamt ansöker om ett lån hos banken så kommer denna att göra en kreditupplysning på er båda. Då kommer din betalningsanmärkning att märkas, och det kan bli svårt för dig att låna en större summa pengar (eller så kanske du inte får låna alls). Att gifta er kommer inte att påverka den situationen - era ekonomiska förehavanden är fortfarande personliga och knutna till var och en av er.Det finns inga riktiga sätt att "kringgå" problemet (såvida ni inte väljer att låna från en mindre seriös kreditgivare som inte bryr sig om att göra en kreditupplysning, vilket jag inte rekommenderar att ni gör). Det enda riktiga alternativet, som jag ser det, är att ni låter din pojkvän stå som ensam låntagare - då behövs enbart en kreditupplysning på honom och din betalningsanmärkning kommer inte att synas på denna. Den uppenbara risken med detta är dock att han, i juridisk mening, kommer att vara ensamt ansvarig för att lånet betalas tillbaka. Så länge ni är tillsammans och kan lösa det er sinsemellan kanske inte detta är ett större problem, men om ni går isär får han en enorm ekonomisk börda att ta hand om själv.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Vad händer om jag inte betalar en fortkörningsbot som jag fick i ett annat land?

2019-03-26 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Vad händer om jag inte betalar en fortkörningsbot på 139 euro som skedde i Schweiz?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkar din fråga, undrar du om det kommer medföra några konsekvenser i Sverige ifall du inte betalar en utländsk bot, samt om det kommer medföra några konsekvenser i det aktuella landet. Böter som du har fått i andra länder kommer inte skickas till svenskt Inkassobolag eller Kronofogdemyndighet, det kommer därmed inte påverka dig i Sverige. Däremot kommer fakturan skickas till motsvarande schweiziskt Inkassobolag och sedan till motsvarande schweizisk kronofogdemyndighet. Detta kommer göra att du kommer vara betalningsskyldig i Schweiz tills räkningen (och eventuell ränta) betalas. Om du exempelvis skulle vilja bosätta dig i Schweiz någon gång i framtiden, kommer detta utgöra ett hinder för att du till exempel ska kunna bli beviljad ett banklån i det aktuella landet. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Skuldsanering - när försvinner betalningsanmärkningen?

2020-01-01 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Haft skuldsanering i 5 år avtalet går ut idag.När kan jag ta ett internetabonnemang har jag en prick kvar.
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En betalningsanmärkning, eller prick som det ofta kallas, gäller i regel under tre för privatpersoner. Om man samtidigt har en skuldsanering, vilket du nämner i frågan har haft fram till alldeles nyligen, så utlöses perioden (som vanligtvis är på tre år hos kreditupplysningsföretag) till samma period som du har pågående skuldsanering - det vill säga fem år. Värt att betona att det är kreditupplysningsföretagen själva som bestämmer den exakta tidpunkten. Du kan läsa mer om detta på datainspektionens hemsida här.Du nämner att din skuldsanering nyligen upphörde, det innebär även i sin tur att dina betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretag upphör samma dag som dagen din skuldsanering upphörde enligt beslutet. Med andra ord så försvinner dina betalningsanmärkningar formellt sett, samma dag skuldsaneringen upphörde för din del. Det betyder vidare att du nu kan, när din skuldsanering har avslutats, och likaså dina betalningsanmärkningar har försvunnit, exempelvis kan teckna mobilabonnemang m.m.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

När försvinner betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag när man har skuldsanering?

2019-10-24 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering i 5 år och undrar när betalningsanmärkningen tas bort. Skall jag vänta ytterligare 5 år?Med vänlig hälsning,
Isabelle Sewelén | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen försvinner först när din skuldsanering är färdig, eller om du behöver vänta ytterligare fem år efter att skuldsaneringen är över.Din fråga behandlas dels i kreditupplysningslagen (KuL), dels i skuldsaneringslagen (SksanL)En betalningsanmärkning gäller i regel i tre år för privatpersoner hos kreditupplysningsföretag (8 § andra stycket KuL). Värt att betona att det är kreditupplysningsföretagen själva som bestämmer den exakta tidpunkten. Du kan läsa mer om detta på datainspektionens hemsida, här. En skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten pågår normalt i fem år, och betalningsplanen löper också då i regel efter fem år (34 § SksanL). Om man samtidigt, vilket du nämner i frågan, har en betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag, så utlöser den betalningsanmärkningen hos kreditupplysning företagen på tre år, i stället till perioden du har beslut om skuldsanering, dvs fem år (8 § tredje stycket KuL).SammanfattningEn betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag upphör i huvudregel efter tre år. Om en person däremot har ett beslut om en skuldsanering och som har fattats av Kronofogden, och ska pågå i fem år, "förlängs" också tiden betalningsanmärkning syns hos kreditupplysningsföretagen till fem år. Betalningsanmärkningarna du har försvinner alltså samma dag som din skuldsanering enligt plan hos Kronofogden, är över. I ditt fall försvinner anmärkningarna först efter fem år.Du kommer med andra ord inte behöva vänta ytterligare fem år på att dina betalningsanmärkningar ska försvinna, utan den försvinner samma dag som din skuldsanering hos Kronofogden, enligt er betalningsplan upphör formellt.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

När tas en anmärkning hos Kronofogden bort? Kan skulden för respektive anmärkning/prick vara kvar ändå även om pricken är borta? Kan man få en ny prick för samma obetalda skuld igen?

2019-06-05 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej .Undrar om man har skulder som ligger hos kronofogden och anmärkningarna (prickarna) tas bort efter tre år.. är skulden på respektive prick kvar ändå även om pricken är borta? Och kan man få ny prick för samma obetalda skuld igen då?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller betalningsskyldighet (och skulder) så regleras dessa i utsökningsbalken (1981:774) (UB) – detta framgår av 1 kap. 1§ UB. Där framgår att det är Kronofogdemyndigheten som är den utövande myndigheten (1 kap. 3§ UB). Och i mäl om betalningsföreläggande och handräckning så är det till Kronofogden man ska ansöka (2 kap. UB). Betalningsföreläggande är ett verktyg hos Kronofogden för den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka. När du får en skuld som gått till Kronofogden är det alltså för att det är någon (privatperson eller företag) som krävt att du ska betala för dig och ansökt hos Kronofogden att Kronofogden ska hjälpa till att driva in skulden så att privatpersonen/företaget får betalt. Gör man inte det får man således en betalningsanmärkning ("en prick"). Enligt 2 kap. 12§ i Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet finns anmärkningen kvar i tre år när det gäller denna typ av ärenden. Skulden tas inte bort automatiskt från den tid den uppkom bara för att den tiden har passerat, utan du har kvar så länge som det tar för dig att betala skulden. Det är inte förrän du betalat skulden (och ärendet hos Kronofogden är avslutat) som tidsfristen om tre år börjar löpa och anmärkningen då försvinner/uppgiften gallras bort. Man räknar tre år efter utgången av det kalenderår då det mål som uppgifterna eller handlingarna hänför sig till avslutades (dvs per påbörjat år). T.ex. betalar man bort sin skuld helt idag i juni 2019, så har det ju gått tre år i juni 2022 – men utgången av kalenderåret innebär då att den gallras bort till årsskiftet 2023.Sammanfattningsvis har man alltså kvar "pricken"/betalningsanmärkningen så länge som man har kvar skulden. Betalningsanmärkningen kan bara försvinna genom att man betalar skulden (men även via t.ex. skuldsanering).Det innebär att man inte kan få en ny prick för samma skuld igen – för den har du ju i så fall betalat om pricken är borta. Däremot finns det inget som hindrar att du kan ådra dig nya skulder på t.ex. samma belopp och hos samma företag (som din gamla skuld) om du inte betalar den nya skulden.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Vad händer om man inte kan betala av ett lån?

2019-03-24 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hamnar jag i brottsregistret om jag har skyldig pengarna till banken och har inte råd att betala i detta nu.Banken har gjort en stämning där jag erkänner att jag är skyldig den summan och att vill betala men har inte möjlighet nu.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du inte kan betala av ditt banklån. Först vill jag påpeka att du inte har gjort dig skyldig till något brott genom att inte betala av ditt lån. Du behöver alltså inte oroa dig för att hamna i brottsregistret. Det som händer när du inte betalar av i tid är att du först får påminnelser från banken om att betalningen är sen. Om du inte betalar när du fått påminnelser kommer ärendet att skickas till Kronofogdemyndigheten. Hos Kronofogden kan banken ansöka om utmätning. Utmätning innebär att Kronofogden kan ta dina egendomar för att sälja dom för att kunna betala av din skuld (4 kap. utsökningsbalken). Resultatet av att ärendet hamnar hos Kronofogden är att du får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning leder till att det blir svårt att ta nya lån eller köpa saker på kredit. Anmärkningen finns kvar hos Kronofogden i 3 år för privatpersoner. Om du undrar mer om betalningsmärkningar kan du läsa om det på Kronofogdens hemsida. Hemsidan hittar du här.Jag rekommenderar att du kontaktar din bank och förklarar ditt läge för dem. Banken har som mål att få tillbaka pengarna du lånat och kan därför ibland sätta upp en ny betalningsplan som passar din situation bättre. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Lycka till!Vänligen,