Hur får jag bort en anmärkning i Kronofogdens register?

FRÅGA
Hej där.Min chef har skickat en faktura till mig på saker som hör till arbetsplatsen.Jag har bestridit denna från start men hon skickade den vidare till inkasso.Då lämnade jag detta inkassokrav på adminkontoret och sa att denna var felaktig.Sedan dröjde det någon månad och så fick jag från kronofogden.då betalade jag denna men hävdade att den är helt felaktig.Nu har jag suttit med en anmärkning över 1 år och kan ej lägga om mina lån. Detta blir en extrakostnad på ca 80000 kr per år i räntor.Jag har bett henne att göra en rättelse hos kronofogden men hon är ej intresserad av det.Fakturan va inte något jättebelopp 4311 krMen denna satkärring till chef verkar tycka att hon gör som hon vill.Jag har bevis på att denna faktura inte är min att betala. Även kollegor skulle kunna vittna om detta om dom har en ryggrad.Vad kan jag göra för att få rättelse i detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga skickade din chef en faktura till dig som du bestred. Fakturan sändes då till inkasso. Du bestred inte inkassokravet per se (då så ska ske till inkassoföretaget) utan du lämnade den på adminkontoret och sa att den var felaktig. Någon månad senare fick du ett brev om betalningsföreläggande från Kronofogden. Det är något oklart i din fråga om det meddelades ett utslag och du betalde först efter det, eller om du betalde direkt. Om det meddelades ett utslag innebär det att du får en betalningsanmärkning. Om det däremot inte meddelades ett utslag utan du betalde direkt ska borgenären ta tillbaka sin ansökan och du får inte heller någon anmärkning.

I ditt fall är inte det avgörande om du är skyldig att betala skulden eller ej. Du har betalt skulden och därmed gått med på den. Det du skulle gjort om du ansåg att den var felaktig var att du skulle bestritt betalningsföreläggandet och borgenären hade varit tvungen att gå till domstol för att få fastställt om du var betalningsskyldig eller ej.

För att få bort anmärkningen finns det möjlighet att begära rättelse hos Kronofogden. Kronofogden kan i vissa fall besluta om rättelse av oriktiga, felaktiga och missvisande uppgifter i sitt register. Det kan exempelvis vara så att uppgifter om en skuld kan få andra att tro att du inte ville betala, inte kunde betala, eller inte betalade på grund av slarv och ansvarslöshet, fast det var helt andra orsaker som gjorde att en skuld registrerades hos myndigheten. En skuld måste vara helt betald eller återkallad för att uppgifterna ska anses missvisande och möjliga att rätta.

Begäran om rättelse sker hos Kronofogden; din ansökan ska innehålla ditt personnummer, information om vilka uppgifter du vill få rättade, omständigheter som gör att du tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande (t.ex. att skulden betaldes direkt men att kravet inte återtogs), kvitton eller andra handlingar som bevisar omständigheterna och en förklaring av om skulden är betald eller återkallad. Om Kronofogden beslutar om rättelse i sina register får även kreditupplysningsföretagen veta det och måste ändra i sina register. Om Kronofogden väljer att inte rätta uppgifterna så som du begärt kan du överklaga beslutet och låta domstol pröva frågan.

Om du önskar hjälp av en av våra jurister med att ansöka om rättelse är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 18 maj, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag kontaktas på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (93218)