Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar hos Kronofogden efter att man har betalat sin skuld?

Om jac betalat av min skuld till kronkalle helt hur länge är är anmärkningen kvar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och kreditupplysningslagen.


Vad innebär en betalningsanmärkning?

Om en privatperson eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid kan de få en betalningsanmärkning. Det är Kronofogden som fastställer skulden och efter att den har blivit fastställd registrerar kreditupplysningsföretagen detta som en betalningsanmärkning i sina register.


När det gäller privatpersoner finns en betalningsanmärkning kvar i tre år

När en uppgift om en privatperson inte längre är nödvändig att bevara med hänsyn till ändamålet med behandlingen ska denna tas bort (gallras). Uppgifter om en betalningsanmärkning måste gallras senast tre år efter att en skuld har blivit betald och avslutad (8 § kreditupplysningslagen).


Hos Kronofogden finns betalningsanmärkningen från skulden kvar i tre år från det datum du har betalat in hela skulden och ditt ärende är avslutat innan denna gallras (2 kap. 12 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet). Observera dock att det slutgiltiga datumet skulden försvinner inte är tre år från datumet då full inbetalning ägt rum utan det räknas från årsskiftet för det år då skulden betalades i sin helhet. Detta innebär att om du betalar din skuld idag den 24 augusti 2023 så kommer betalningsanmärkningen hos Kronofogden att gallras vad årsskiftet 2026.


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Om du är osäker på om en betalningsanmärkning finns registrerad på dig eller inte är min rekommendation till dig att du kontaktar ett kreditupplysningsföretag som kan hjälpa dig att se detta i sina register.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Betalningsanmärkning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo