Får jag automatiskt betalningsanmärkning om jag inte kan betala en skuld?

2018-08-04 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej,Jag kommer troligen åka på ett skadestånd för en nyproduktion som jag ej kan betala. Skadeståndet innebär alltså mäklararvode, eventuell mellanskillnad vid återförsäljning av lägenheten etc. Jag undrar hur det blir med detta skadestånd, på vilket sätt betalas det av om jag inte har alla de pengarna direkt? Gör detta automatiskt att jag får en betalningsanmärkning?Tack på förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga har du ingått ett avtal om nyproduktion som du avser att bryta. Avtalet i sig utgår jag från att stadgar vad som ska utgå i skadestånd om du inte fullföljer avtalet.Jag kommer i det följande att beskriva möjliga scenarion och avslutningsvis att ge råd till dig i ditt fall.Du kan ibland avtala om en avbetalningsplanDen skadeståndskrävande parten kommer att tillsända dig ett krav om summan du ska betala. När du får kravet kan du välja mellan att betala, bestrida eller att försöka komma överens med din motpart. Att komma överens innebär att du kan försöka få avtalat om ett lägre belopp eller en avbetalningsplan. Att komma överens om ett lägre belopp kan sannolikt vara svårt, medan att komma överens om en avbetalningsplan eventuellt kan gå. Observera dock att du inte har någon rättighet att komma överens om en avbetalningsplan med din motpart, det är endast en möjlighet.Betalningsanmärkning får du när beslutats om ett betalningsföreläggandeOm motparten inte vill ge dig möjlighet att avbetala och du inte betalar kravet kan vederbörande vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kommer då att få ett brev från Kronofogden. Betalar du hela skulden när du får brevet får du ingen betalningsanmärkning.Du kan invända mot skulden skriftligen till Kronofogden och din motpart får möjlighet att stämma dig i domstol för att få in skulden. I detta läget har du heller ej fått någon betalningsanmärkning än. Om du däremot inte hör av dig till Kronofogden när du fått brevet med ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att besluta om sådant. När Kronofogden beslutar om betalningsföreläggande får du som privatperson en betalningsanmärkning.Om det går till domstol kan du också i slutändan få en betalningsanmärkningOm du bestrider skulden kan din motpart stämma dig och tvisten avgörs i domstol. Tvistemål delas upp i ordinära och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.I ditt fall antar jag att det finns en risk att skadeståndskravet överstiger ett halvt prisbasbelopp varför det kommer att hanteras som ett ordinärt tvistemål. Skulle du förlora ett sådant kommer du utöver skulden du är skyldig att betala även att bli ersättningsskyldig för dina egna och din motparts rättegångskostnader, vilka kan bli höga.Din motpart kan med domen begära verkställighet hos Kronofogden för att få betalt. Om du inte kan betala kan Kronofogden besluta om utmätning och du får en betalningsanmärkning.Mitt råd till dig är att du i första hand försöker förhandla med din motpart. Det går att argumentera för att din motpart kan tänka sig en avbetalningsplan för att slippa lägga tid på att ansöka om betalningsföreläggande och med risk att de inte får betalt för sin skuld inom överskådlig tid (beroende på hur mycket tillgångar du har).Kan du inte komma överens med din motpart rekommenderar jag att du försöker betala, det är i princip enda sättet att slippa betalningsanmärkning. Kanske kan du sälja av tillgångar eller att du har möjlighet att låna pengar för att betala skulden. Kan du inte betala är risken tyvärr att du dels kan få en betalningsanmärkning, dels att det beslutas om utmätning. Vid en utmätning kan egendom, lön och annat som kan användas för att skulden ska betalas tas i anspråk.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vilket regelverk är det som styr processen runt betalningsanmärkningar?

2018-04-28 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Vilka lagar och paragrafer styr processen av en betalningsanmärkning?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om betalningsanmärkningar Många tror att det är kronofogden som ger personer betalningsanmärkningar, men i själva verket sköts detta av kreditupplysningsföretagen. Dessa företag hämtar offentliga uppgifter från bland annat kronofogdemyndigheten och sammanställer sedan dessa uppgifter i sina register. Kreditupplysningslagen reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet. En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person inte har betalat en skuld i tid och att fordringsägaren på grund av detta har inlett en process att försöka driva in skulden. Processen som föranleder en betalningsanmärkning Betalningsanmärkningar fungerar på lite olika sätt när det gäller fysiska och juridiska personer. En juridisk person kan exempelvis vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Processen hos både juridiska och fysiska personer inleds när denne får en faktura med en uppmaning att betala en skuld. Om inte denna faktura betalas så följs den ibland av en påminnelse och därefter ett inkassokrav. Om personen protesterar mot detta krav så kan fordringsägaren begära prövning i domstol, om man då inte besvarar stämningen eller infinner sig vid förhandlingen så utfärdas en tredskodom vilket innebära att domstolen fastställer skulden, detta leder då till en betalningsanmärkning. Om personen istället bestrider kravet i domstol så utfärdas ingen betalningsanmärkning oavsett hur domstolen dömer. Ett vanligare scenario är att personen inte protesterar mot inkassokravet. Då kan fordringsägaren vända sig till kronofogden och begära att myndigheten utfärdar ett betalningsföreläggande. När det gäller juridiska personer så medför redan ett sådant föreläggande en betalningsanmärkning. Om en fysisk person inte bestrider betalningsföreläggandet så meddelar kronofogden ett utslag, vilket innebär att betalningsföreläggandet fastställs, vilket leder till en betalningsanmärkning. Om en fysisk person bestrider betalningsföreläggandet så kan fordringsägaren välja om denne vill pröva målet i domstol, görs inte detta så skrivs målet av och ingen betalningsanmärkning utfärdas, om detta görs så får personen en betalningsanmärkning om tredskodom utfärdas, annars ej. Ovanstående framgår av Kreditupplysningslagen 7 § och 7a §. Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?En betalningsanmärkning finns i kreditupplysningsföretagens register i tre år, sedan måste dessa uppgifter gallras ur vilket innebär att anmärkningen försvinner. Kreditupplysningslagen 8 §. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Betalningsanmärkning efter återvinning av utslag från kronofogdemyndigheten

2017-10-11 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej! jag hade en tvist med et företag som skulle skydda min identitet på internät. Jag tackade nej till de. skrev 2 brev inget svar tillbaka. fick fakturan från deras inkasso kompisar pratade med en advokat ( i Östersund) alt gick till Östersunds domstolen, jag fick rätt av domstolen. Men betalnings anmärkningar stå kvar hos kronofogden. JAG FÖRSOKTE PRATA MED DE, OCH FICK EN TID PÅ DERAS RÄTTELSETEAMET PÅ GOTLAND1 JAG BO I gÄLLÖ JÄMTLAND.jAG BLEV LITEN GALEN DERFÖR DETTA ÄR INTE RÄTVIS. JAG HAR VUNNIT SÅ VÄRFÖR FÅ JAG NU ET TVIST MED SOM INTE VIL PLOCKA BORT BETALININGS ANMÄRKNINGEN.
Zinar Budak |Hej, som jag förstår din fråga har du blivit erbjuden en tjänst från ett företag. Denna tjänst har du tackat nej till men du har sedan det fått en faktura från ett inkassobolag. Du har även fått en betalningsanmärkning från kronofogden. och du har varit i domstol där du vunnit. Vad jag misstänker ha hänt, är att företaget har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du då inte har bestritt ansökningen i rätt tid eller erkänner skulden, så meddelar Kronofogdemyndigheten utslag (vilket av många ses som en betalningsanmärkning). 42 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH)Om du som svarande är missnöjd med utslaget kan du ansöka om återvinning senast 1 månad efter utslaget meddelades. 52-53 §§ LBHOm du har ansökt om återvinning i rätt tid lämnas målet till tingsrätten som ska avgöra saken. 54 § LBHDet som är viktigt att veta är att så fort kronofogden meddelar utslag så får man en anmärkning i deras system. Om man sedan ansöker om återvinning och dessutom vinner i domstol så står anmärkningen fortfarande kvar. För att undvika en betalningsanmärkning måste man bestrida betalningsföreläggandet redan från början och alltså undvika att utslag meddelas.MVH

Felaktig betalningsanmärkning

2015-12-12 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag hade en skuld hos kronofogden 2012, som jag betalade tillbaka inom 2 veckor (samma år). Nu har jag upptäckt att jag fått en betalningsanmärkning som sattes i januari 2015 och gäller till 2018. Och den menar kronofogden att jag har fått på grund av den redan avbetalda skulden från 2012. Har dom rätt att sätta en betalningsanmärkning 3 år senare på en redan avbetald skuld? Jag har ringt till dom flertal gånger men ingen verkar ha svar på tal, jag får ingen hjälp eller vettig förklaring från dom. Hur ska jag göra? Kronofogden skyller på kreditupplysningen och kreditupplysningen skyller på kronofogden. Ingen verkar vilja ta ansvar. Får de verkligen göra så här? Vem ska jag vända mig till?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!I och med att skulden nådde kronofogden innan du betalade den talar detta för att det gått betydligt mer än två veckor mellan att skulden tillkom och att du betalade den. Innan skulden hamnar hos kronofogden ligger den som obetald hos borgenären eller hos ett inkassoföretag. Det framgår inte hur länge skulden funnits och när den egentligen förföll till betalning, men jag utgår från att det var mer än två veckor sedan.En skuld skickas antingen till kronofogden för betalningsföreläggande eller för utmätning. Vid betalningsföreläggande har vanligen borgenär eller ett inkassobolag ansökt om föreläggandet för att få fastställt att du är betalningsskyldig. Ett betalningsföreläggande i sig genererar inte en betalningsanmärkning. Däremot resulterar ett obestritt betalningsföreläggande i ett utslag vilket är en dom som utfärdas av Kronofogden som fastställer din betalningsskyldighet enligt 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Om utslaget är felaktigt och du betalade i tid bör du ansöka om återvinning vilket görs skriftligen till Kronofogden senast en månad efter att utslaget utfärdats enligt 52 och 53 §§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning.När det gäller betalningsanmärkningen är det kreditupplysningsföretagen, inte Kronofogden som ansvarar för dessa. Du ska vända dig till det företag som utfärdat anmärkningen. Då bör du även kontrollera att det är denna skuld som anmärkningen har orsakats av, och att du inte har fler skulder som kan ha resulterat i en betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretagen hämtar information om utslag i Kronofogdens register och utfärdar sedan anmärkningar baserade på informationen. Jag tolkar din fråga så som att betalningsanmärkningen utfärdats tre år efter att utslaget måste ha utfärdats (vanligtvis får man inte en betalningsanmärkning förrän man fått ett utslag så jag antar att du fått ett utslag). Kreditupplysningsföretagen hämtar information i Kronofogdens register dagligen och bör isåfall ha fångat upp den här informationen tidigare.Om det finns anledning att anta att en kreditupplysning som lämnats under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller annars behandlats i strid med kreditupplysningslagen (KredituppL) 12 § ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet. Om uppgiften visar sig vara oriktig eller missvisande ska rättelse, komplettering av uppgiften eller uteslutning ur registret ske.För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid tidpunkten när anmärkningen tillkom. Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av kreditupplysningsföretagen anser att uppgifter ska rättas om du betalat skulden innan den noterade händelsen inträffade. I det här fallet har du betalat tre år före betalningsanmärkningen kom, vilket torde medföra att uppgiften är missvisande och du bör kunna få den rättad. Under förutsättning att händelseförloppet stämmer någorlunda överens med de antaganden jag gjort ska du kunna vända dig till kreditupplysningsföretaget och begära rättelse. Om företaget inte utreder detta enligt 12 § KreditupplysningsL får Datainspektionen förelägga dem att betala vite enligt 23 § KreditupplysningsL. Ett vite innebär att företaget åläggs att betala en viss summa för sin underlåtenhet att åtgärda felet.För mer information om betalningsanmärkningar och hur felaktiga sådana hanteras bifogar jag länk till Datainspektionens information om betalningsanmärkningar här. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får kreditgivare bevilja lån utan att använda UC?

2018-07-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej,jag har sett att det finns en hel del låneföretag som inte tar någon uc, är det tillåtet? Får företag ge lån utan uc?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en kreditgivare får en låneansökan från en konsument måste kreditgivaren göra en sedvanlig kreditprövning (12 § konsumentkreditlagen). Syftet med kreditprövningen är att avgöra om konsumenten har förutsättningar att betala för lånet. Som utgångspunkt är det alltså inte tillåtet att bevilja en låneansökan utan att en kreditupplysning görs.UC är ett av de större kreditupplysningsföretagen i Sverige och används av de flesta större bankerna. För konsumentens del är nackdelen med en kreditupplysning från UC att de senaste sökningarna syns på varje kreditupplysning. Om konsumenten t.ex. vill teckna ett bolån kan banken välja att avslå ansökan på grund av att konsumenten har många "dåliga" UC-sökningar i sitt register (t.ex. ansökningar om snabblån, eftersom det tyder på dålig betalningsförmåga). Av det skälet väljer vissa kreditgivare att använda sig av andra kreditupplysningsföretag än UC (se t.ex. här) som en marknadsföringsstrategi.Så är det tillåtet? Ja, det är fullt tillåtet för kreditgivare att använda sig av något annat företag än UC. Däremot får kreditgivarna inte helt strunta i att göra en kreditupplysning. Förutsatt att kreditupplysningen som görs ryms inom begreppet "sedvanlig kreditprövning" står det således kreditgivarna fritt att använda sig av exempelvis Bisnode.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Betalningsanmärkning på grund av påstådd felaktig betalning. Rättelse av inkassobolagets och Kronofogdens beslut respektive utslag.

2017-10-28 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej! Det är så att jag fick ett mail från Kronofogden i september 2017 om en skuld hos Intrum Justitia på 1000 kr ca. Jag ringde givetvis upp Intrum och betalade in skulden direkt. Fick då veta exakt summa och bank girot. Jag betalade in exakt summa till Intrum den 7 september. Nu, IDAG 26 oktober fick jag veta av min bankman att jag fått en prick!!! Jag ska ta över lägenheten efter separation, så hon hade gjort en krediupplysning där det stod att jag fått en anmärkning den 20 oktober. Jag blev helt ställd och sa att skulden betalades in när jag fick brev från fogden. Vi luskade och letade lite bland mina mail - där jag skickat bekräftelse till fogden den 7 september att jag betalat in, plus att vi kollade utbetalningar från mitt konto - och mycket riktigt summan har skickats iväg till Intrum den 7 september. Jag har inte fått någon återbetalning, utan pengarna är hos Intrum. HUR är det möjligt att jag fått betalningsanmärkning? Och inga brev?! Betalade alltså den 7 september och fick en prick den 20 oktober. Min bankmans teori var att Intrum gett mig felaktiga uppgifter gällande bang girot och att det således hamnat hos företaget fast på fel ställe? Det är stängt nu, så kan inte ringa kundtjänst förrän imorgon, men jag är så upprörd över detta, hela mitt liv hänger på den här missen!!! Kan intrum ta tillbaka pricken när dom själva förstått att det blivit nåt galet?! Jag har ju Swedbank bakom mig, iom att dom ser att det skett en utbetalning på exakt datum, plus mail till fog
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Utslag från Kronofogden ligger till grund för betalningsanmärkning ("prick")Om felaktig utbetalning skett och Kronofogden inte får in ett bestridande från dig av inkassobolagets ansökan om betalningsföreläggande, så meddelar Kronofogden ett utslag. Dessa ligger oftast till grund för betalningsanmärkningar som den du fått. Kontrollera om du fått ett utslag.Fel OCR?Jag har testat skriva in fel OCR-nummer till bankgirot tillhörande det nu aktuella inkassobolaget och sedan försökt betala en viss summa. Det är inte möjligt, en avisering dyker upp med texten att OCR-nummer är felaktigt. Om du betalat på annat sätt än genom internetbank eller direkt på deras hemsida (vilket är möjligt), så ska du följa dessa instruktioner från Datainspektionen, se här.Skyldighet för inkasso-/kreditupplysningsbolaget att rätta misstagetDu ska först och främst kontakta inkassobolaget och begära rättelse. De ska då skyndsamt utreda frågan om felaktig betalning. Detta anger de även på sin hemsida, se här. Av frågan framgår att du har ganska bra bevis för att betalning skett i enlighet med brevet från Kronofogden. Om en uppgift om dig är felaktig eller missvisande ska kreditupplysningsföretaget rätta den felaktiga uppgiften, särskilt när det gäller betalningsanmärkningar eftersom sådana direkt påverkar dina möjligheter att få bolån.SkadeståndFör skadestånd krävs att du visat att du lidit en ekonomisk skada som direkt påverkats av den felaktiga betalningsanmärkningen och att någon agerat oaktsamt i ditt ärende. Oaktsamhetskravet kan täckas genom att du bevisar genom att begära kopia på de brev som utskickats från Kronofogdemyndigheten, och jämföra det med det bankkontonumret och OCR som du registrerat i banken vid betalningen 7 september. Om dessa stämmer, så har du inte betalat fel utan ansvaret för den felaktiga hanteringen av ditt ärende (oaktsamhetsansvar för den skadevållande handlingen) ligger antingen inkassobolaget eller Kronofogden. Du kan hävda skadeståndsanspråk mot såväl företag som statliga myndigheter.Vad ska jag göra om jag, enligt vad som sagts ovan, har rätt till skadestånd?Du ska ha rätt till rättshjälp enligt din hemförsäkring. Rättshjälp innebär att ditt försäkringsbolag ersätter rättsliga kostnader för en jurist som biträder dig i en stämning/rättegångsprocess mot inkassobolaget eller Kronofogden. Alla rättsfrågor täcks däremot inte av rättshjälpen. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har rätt till en sådan i just detta ärende. Du är välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) eller boka tid med en våra jurister här så ska vi se om vi kan hjälpa dig mer! Skriv en kommentar här nedan om du har fler frågor så ska jag försöka svara på dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Överta bostadsrätt

2016-02-21 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag och mina föräldrar har en bostadsrätt. Föräldrarna äger 45% var och jag 10%.Jag ska nu ta över hela allt, men jag har en tidigare betalningsanmärkning som var klantigt och va bara på 2000kr, som jag betalade direkt och är klar, men jag ligger ju kvar i ca. tre år tror jag på den synpunkten.Är detta ett hinder för mig om jag ska ta över lägenheten/lånet hos banken?! Är väldigt osäker och orolig.Jag har idag ett fast jobb med säker och bra lön och sköter alla räkningar.
|Hej,Tack för din fråga!Jag tolkar det som att Du även vill överta lånet när du övertar bostadsrätten. Vid övertagande av lån måste man vända sig till banken och komma överens om att Du ska ta över lånet. Eftersom bankerna gör egna bedömningar kan jag inte säga med säkerhet vad som kommer hända i Din situation. En mindre betalningsanmärkning kan man möjligtvis bortse ifrån om det finns godtagbara skäl, men det är inte alls säkert att banken resonerar så. Du måste helt enkelt ta kontakt med dem. Din annars ordningsamma situation talar till din fördel, så det är bra att ta upp.Hoppas detta gav svar på Din fråga och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Betalningsanmärkning - rättelse av uppgifter i kronofogdens register

2015-11-30 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag står anklagad för misshandel och vid rättegången fick jag dom att betala skadestånd till målsägande. Men jag valde att överklaga och betalade därför inte skadeståndet. Nu gick inbetalningen vidare till kronofogden, jag betalade pminnelsen första vardagen efter jag fått påminnelsen men fick ändå en prick. Kan jag "överklaga" den pricken eller är det bara att leva med misstaget att jag klantat mig?
|Hej och tack för din fråga!Tyvärr går det inte att överklaga en betalningsanmärkning, eftersom det notering hos ett privat kreditupplysningsföretag om att en betalning varit försenad - det är alltså inte exempelvis kronofogden själv som utfärdar betalningsanmärkningarna. Informationen som företagen använder sig av som underlag för sina "prickar", kan dock i vissa fall gå att få bort från kronofogdens register. Detta gäller om man exempelvis hamnat där av misstag. Om det föreligger ett misstag i ditt fall är svårt att avgöra här, men du kan ansöka om rättelse av uppgifter hos kronofogden och i din ansökan beskriva vad som hänt. Någon form av bevis som styrker att det har skett ett misstag måste bifogas, då det är du som måste bevisa detta. Efter ansökan kan kronofogden bedöma denna, och beslutet som kronofogden fattar på grund av din ansökan kan sedan vid behov överklagas till domstol. Information om hur du ansöker om rättelse hos kronofogden hittar du här.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,