Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning

2019-01-31 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej !Kommer ett strafföreläggande (vare sig det är betalt eller obetalt) till kreditupplysningsföretagens kännedom, det vill säga ger det automatiskt en betalningsanmärkning?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är åklagarmyndigheten som utfärdar strafföreläggande, enligt 48 kap. 1 § rättegångsbalken (här). Skillnaden mellan strafföreläggande och betalningsföreläggande är att strafföreläggande kan utfärdas istället för att ta målet till rättegång, medan ett betalningsföreläggande utfärdas vid en penningfordran som förfallit till betalning om förlikning är tillåten i saken, enligt 2 § 1 st. lag om betalningsföreläggande och handräckning (här).Man kan välja att godkänna strafföreläggandet eller inte inom den tid som anges. Väljer man att betala, räknas det som ett godkännande, men väljer man att inte betala så ska man meddela det till åklagarmyndigheten. Godkänner man inte strafföreläggandet finns det risk för att åklagaren väcker åtal i tingsrätten. Väljer man att varken bestrida strafföreläggandet eller att betala, får man en påminnelse och sedan tar Kronofogden över indrivningen av strafföreläggandet. Det kommer inte till Kronofogden om du betalar strafföreläggandet inom den angivna tiden.Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmåga. Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen (här).Kronofogden är en myndighet med uppdrag att hjälpa företag och privatpersoner att få betalt. Den som anser att någon annan är skyldig denne pengar fyller i en ansökan om betalningsföreläggande.Kronofogden skickar sedan ett brev till den som påstås vara skyldig pengar, svaranden, med ett delgivningskvitto som hen ska skriva under. Svaranden kan nu välja att betala, eller skriva till Kronofogden inom en viss tid och invända mot, bestrida, kravet. Har föreläggandet bestridits får den som skickat det, sökanden, frågan av Kronofogden om ärendet ska överlämnas till domstol.Hör svaranden inte av sig meddelar myndigheten ett så kallat utslag, där det slås fast att svaranden är skyldig att betala. Då börjar myndigheten att försöka driva in skulden. Ett utslag kan överklagas av den som fått det, så kallad återvinning. Då tas ärendet över av domstol.En betalningsanmärkning är vad kreditupplysningsbolagen kallar en notering om att du inte skött dina betalningar. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men däremot använder kreditupplysningsbolagen uppgifterna i Kronofogdens register.Är du privatperson eller har enskild firma blir uppgifterna endast synliga om det meddelats ett utslag. För juridiska personer, som aktiebolag, syns dock även en ansökan om ett betalningsföreläggande i en kreditupplysning. Kommer anmärkningen från ett företag som finns med på Svensk Handels varningslista har dock kreditupplysningsbolagen kommit överens om att inte visa den.Har du invänt mot, bestridit, ett krav redan innan det lämnats in till Kronofogden? Då har myndigheten möjlighet att ta bort uppgiften ur sitt register. Du måste då kunna visa att bestridandet skett innan, exempelvis via ett mejl, rek-brev eller fax med sänt-kvitto. Ett daterat vanligt brev räcker inte.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel OCR nummer på min parkeringsanmärkning

2018-12-22 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej fick en p-Bot och försöker betala den men OCR numret på boten är inte riktigt utan systemet säger felaktigt och då anser jag att boten är felaktigt utskriven. Måste den betalas trots att ocr ärendenummer är fel. Vems bot är det då min eller någon annans. Vill ju inte får påminnelse sedan just för att ocr inte är rätt.
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en parkeringsanmärkning och att det är fel OCR-nummer på betalningsanmärkningen. Den som är registrerad ägare av bilen ansvarar att parkeringsanmärkningen betalas.Det du ska göra är att kontakta parkeringsbolaget och begära rättelse på grund av att OCR-numret är felaktigt. Om bilens registreringsnummer inte är felaktig på parkeringsanmärkningen är man själv skyldig att se till att betalningen når mottagaren i rätt tid, bland annat genom att fylla i rätt betalningsinformation.Sammanfattningsvis är det viktigt att se att registreringsnumret på parkeringsanmärkningen stämmer överens med din bils registreringsnummer, om så är fallet ska parkeringsanmärkningen betalas trots fel OCR-nummer. Lycka till!Vänligen,

Innebär ansökan om betalningsföreläggande automatiskt en betalningsanmärkning?

2018-11-07 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej. Fick idag ett brev om betalningsföreläggande. Om jag betalar inom 10 dagar har JG ändå fått en betalningsanmärkning då? Ringde alektum å gjorde upp om en ny avbetalningsplan idag å de lovade då ta tillbaka ärendet oxå ska tilläggas.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En ansökan om betalningsföreläggande innebär inte att du automatiskt får en anmärkning. En betalningsanmärkning fås först om ansökan leder fram till ett utslag. Ett utslag uppkommer t.ex. om du ignorerar ansökan om betalningsföreläggande. Om du betalar inom tio dagar, som det stod i brevet, får du heller inte någon betalningsanmärkning. Eftersom du även kan komma överens med den du är skyldig pengar kan du givetvis avtala om en ny avbetalningsplan som du gjort.Du kan läsa mer om betalningsförelägganden och betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur man blir av med en betalningsanmärkning som tillkommit på ett felaktigt sätt

2018-10-14 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej.Vad händer med en betalningsanmärkning Man dragit på sig pga att man varit utsatt för grovt bedrägeri, när den skyldige blivit lagförd för brottet ?Vad händer med själva skulden ?Tacksam för svar.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Betalningsanmärkningar registreras och hanteras av kreditupplysningsföretag. Dessa företag lyder under kreditupplysningslagen. Enligt 12 § nämnd lag är dessa företag skyldiga att utan dröjsmål utreda uppgifter som kan vara felaktiga eller missvisande. Eftersom uppgiften om dig är hänförlig till bedrägeri kan man utgå ifrån att denna uppgift är missvisande. Sådana uppgifter ska enligt samma paragraf rättas, kompletteras eller raderas. Därför rekommenderar jag att du vänder dig till kreditupplysningsföretagen med en begäran om att få strykas ur deras register. De största sådana företagen i Sverige är Upplysningscentralen (UC), Creditsafe, Bisnode, Intrum Justitia etcetera.I och med att bedragaren blivit fälld för sitt brott är själva skulden en sak mellan bedragaren och den bedragna.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Felaktigt utslag från Kronofogden

2019-01-05 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Ett inkassoföretag har felaktigt överlämnat ett ärende till KFM. Man har vid telefonsamtal hävdat att man återtagit ärendet eftersom det var ett misstag. Men man återtog inte ärendet förrän efter ytterligare ett telefonsamtal och ett brev, ärendet fanns kvar hos KFM tills det blev en betalningsanmärkning. Tyvärr uppmärksammade jag det för sent, men jag trodde ju att inkassoföretaget hade gjort som dom sa, och hade inte en tanke på att jag skulle behöva kontrollera att sköter sitt jobb. Nu har jag alltså helt felaktigt fått en betalningsanmärkning, vem kan se till att den raderas hos Kreditupplysningsföretagen?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att handläggaren på inkassobolaget meddelade att de kommer att återkalla ärendet från Kronofogden, men att det av någon anledning inte blev gjort, vilket har resulterat i att ärendet har legat kvar hos Kronofogden och du har nu fått en betalningsanmärkning. Inkassobolaget kan ansöka om att ta bort din betalningsanmärkningSom utgångspunkt är det givetvis inkassobolaget som bör lösa det här problemet åt dig, eftersom ni hade en överenskommelse som de inte följde. Det är också inkassobolaget som kan ansöka om en så kallad dementi, det vill säga att man tar bort betalningsanmärkningen från ditt namn (det stämmer att en sådan ansökan görs till kreditupplysningsbolagen). Skulle några oenigheter uppstå så spelar inkassbolagen i de allra flesta fallen in samtalen, vilket bör klargöra vad ni exakt har kommit överens om. Bevisbördan ligger på digOm inkassobolaget av någon anledning motsätter sig att ansöka om en dementi, kommer du eventuellt behöva bevisa varför ärendet från första början felaktigt skickades till Kronofogden. Det framgår inte av din fråga vad exakt som har gått fel, men jag gissar på att du antingen redan hunnit betala din faktura/inkassokrav innan förfallodag, eller att du kanske har returnerat varor du beställt och därför skulle fakturan för din beställning inte betalas och något kring detta gick fel. Givetvis kan det finnas flera anledningar, men det är som sagt du som i sådana fall har bevisbördan och behöver bevisa varför du anser det vara det felaktigt att ärendet skickades till Kronofogden. Detta kan göras genom att du exempelvis kan visa upp kontoutdrag från banken där det framgår vilken dag som betalning gjordes, men det kan också vara mailkonversationer där du fått reda på att fakturan ska makuleras eller liknande. Vad som helst går egentligen bra sålänge det tydligt framgår varför det skulle vara felaktigt att skicka ärendet till KFM.När ett ärende har ingivits till Kronofogden får man hem ett s.k. delgivningskvitto. Som huvudregel borde man skriva på redan på det här stadiet att man bestrider kravet. Jag utgår ifrån att du inte har bestridit på delgivningskvittot, eftersom ett utslag (betalningsanmärkning) har meddelats.Hur du själv kan gå vidare med ärendetDet du själv kan göra är att ansöka om s.k. återvinning av utslaget i domstol. Du gör då en skriftlig anmälan senast en månad från utslagets datum. Du kan alltid ringa Kronofogen och få ett exakt datum på utslaget. Tänk på att en avgift tillkommer när du ansöker om en återvinning, det är domstolen som tar ut avgiften. Det är dock inte du, utan inkassobolaget som ska betala denna avgift. Om du skulle förlora målet så får du istället betala avgiften tillsammans med andra eventuella rättegångskostnader. Du kan läsa mer om detta här.Min bedömningEnligt min bedömning så kommer du förmodligen att lösa problemet genom att prata med inkassobolaget. Dels finns ditt samtal noterat i historiken i deras datasystem, men förmodligen också inspelat. Har de redan medgett att ärendet skickades till KFM felaktigt, har de inget intresse av att gå till domstol med detta som din motpart, eftersom du sannolikt kommer att få rätt. I sådana fall är det istället inkassobolaget som behöver bekosta rättegångskostnaderna vilka ju kan vara relativt höga.SammanfattningHar inkassobolaget medgett att ditt ärende felaktigt skickades till KFM, borde de hjälpa dig att ansöka om en dementi för att få bort betalningsanmärkningen. Om de mot förmodan inte är villiga att hjälpa dig med detta, kan du driva vidare ärendet själv genom att gå till domstol. Du behöver då bevisa varför du anser att ärendet skickades till KFM felaktigt. Inkassobolaget har troligtvis inget intresse av att gå till domstol, då de i så fall riskerar att få betala höga rättegångskostnader.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du funderar över kan du lämna en kommentar här nedan, så återkommer jag så snart jag kan. Trevlig kväll!

Inverkar min sambos betalningsanmärkning på mig?

2018-11-18 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo fundera på att gifta oss. Dock är det så att min sabo har betalningsanmärkning, som försvinner om ett år. Han betalande alltså av skulden för två år sedan och om ett år så är anmärkningen helt borta. Vi kollade nyligen upp det.Hur blir det då för mig och min ekonomi, kommer jag ha svårare att ta lån i och med hans anmärkning? Kommer det synas eller påverka något negativt för mig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt äktenskapsbalken är vardera makens skulder personliga (1 kap. 3 § ÄktB). Din sambos, alt. framtida makes, betalningsanmärkning syns inte om du ansöker om lån. Även betalningsanmärkningen är personlig. Det innebär att om en kreditgivare gör en kreditupplysning på dig kommer det inte att synas att din make har betalningsanmärkningar. Det enda sättet jag kan tänka mig att det kan påverka dig är om ni har för avsikt att ta lån gemensamt, t.ex. ett gemensamt bostadslån. I ett sådant fall kommer kreditgivaren att ta en kreditupplysning på såväl dig som din make, med resultatet att ni kanske inte får låna lika mycket (då det kan resoneras om att din make inte är kreditvärdig i och med betalningsanmärkningen). Dock är det ingen skillnad i det avseendet om ni är gifta eller sambos, även om sambos kan ni ta gemensamma lån varvid resultatet torde bli detsamma.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skyldighet att anmäla särskild postadress till företag

2018-11-01 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Jag undrar om man är enligt lag är skyldig att anmäla sin särskilda postadress till de som skickar fakturor till en. Jag har en särskild postadress som är anmält genom skatteverket. Jag har fått fakturor till min folkbokföringsadress där jag inte är, 12 mil från där jag har min särskilda postadress. Så jag tömmer aldrig postlådan. Eftersom jag inte tömmer den så har jag fått faktura som jag ej sett som i slutändan skickades till "indrivning" men även de skickade till fel adress. Sen fick jag krav på min digitala brevlåda. Då kontaktade jag dem men de hade redan skickat ärendet till kronofogden. Jag betalade fakturan omgående. Jag har bestridit ärendet då jag inte sett fakturan. Men jag undrar alltså- är det min skyldighet att meddela särskild postadress? Både skatteverket o kronofogden hade den och de skickar till den särskilda så varför kan jag inte kräva att företaget också ska göra det?Med vänlig hälsning m
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem eller vilka får din nya adress automatiskt?När du anmäler en ny folkbokföringsadress eller en särskild postadress till Skatteverket, sprids din nya adress automatiskt till myndigheter, kommuner och landsting, vissa företag samt större banker och försäkringsbolag. Eftersom Skatteverket och Kronofogden båda är statliga myndigheter, har de per automatik fått din nya särskilda adress som du har anmält.Vilka skyldigheter har man som konsument?För att besvara din fråga behöver vi först klargöra vilka skyldigheter man har som konsument. Man har dels skyldigheten att betala sina fakturor i tid, men också skyldigheten att efterfråga sin faktura från fordringsägaren (företaget) om man inte har fått denna. Har man exempelvis ett mobilabonnemang som betalas genom faktura varje månad, så bortfaller inte din skyldighet att betala fakturan, bara för att du inte har fått den. Du skriver att du har bestridit ärendet med hänsyn till att du inte har fått fakturan. I de allra flesta fallen godkänns inte det som en saklig grund, med anledning av just denna skyldighet man har att efterfråga sina fakturor och själv se till att de faktiskt når en.Behöver man enligt lag informera företag om sin nya adress?Det finns alltså ingen lag som säger att man är skyldig att informera företag om sin nya adress, men, eftersom man har skyldigheten att själv se till att man får sina fakturor till sin rätta adress, infaller en indirekt skyldighet att meddela den nya adressen till företagen eller åtminstone dubbelkolla och försäkra sig om att de har uppdaterat denna i sina system. Vissa företag använder sig av automatiskt adressuppdatering från Skatteverket, men det gör inte alla. Som privata aktörer har företagen heller ingen skyldighet att själva se till att deras kunders adresser uppdateras, utan denna skyldighet infaller på kunderna själva som avtalsparter. Företagen förutsätter därmed att adressen är densamma som meddelats när avtalet ingicks, om man själv inte meddelar att man har flyttat eller önskar få fakturor till en annan adress. Det här berör inte specifikt den särskilda postadressen, utan adressändring överlag, det vill säga även ändring av den vanliga folkbokföringsadressen. Sammanfattningsvis finns det alltså ingen lag som säger att man måste meddela sin nya adress till företag som man får fakturor ifrån, men det finns däremot vissa skyldigheter man har som konsument, bland annat att efterfråga fakturor som inte har nått en. Därmed kan man förstå det som att det finns en indirekt skyldighet att försäkra sig om att företagen som du har ingått avtal med har din nya, korrekta adress.Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera här nedan så besvarar jag din fråga så fort jag kan.Vänliga hälsningar,

Preskribering av fordran och strykning av betalningsanmärkning

2018-09-30 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej Jag lämnade Sverige för 10 år sedan och jag visste då att jag hade betalningsanmärkningar.Hur gör jag nu om jag vill veta min situation ifall jag återvänder och vill bosätta mig i Sverige?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av fordranEn fordran preskriberas efter tio år. Om de skulle vara en fordran mot en konsument, dvs. att fordran avser en vara, tjänst eller liknande så preskriberas den efter tre år. Dock kan en preskription avbrytas och då förnyas preskriptionstiden från avbrottet. Ett preskriptionsavbrott kan ske på tre sätt. (1) Om gäldenären (du) betalar lite av skullen, betalar ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner skulden gentemot borgenären. (2) Om du skulle få ett skriftligt krav från borgenären. (3) Om borgenären väcker talan mot dig i domstol, hos Kronofogden eller likande. (Se 1 § och 5 § preskriptionslagen.)BetalningsanmärkningEn betalningsanmärkning finns kvar i tre år och tas bort senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns detta i fem år och tas bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten. Om den betalningsplan som ska bestämmas vid en skuldsanering löper längre tid än fem år, tas denna istället bort den dag då betalningsplanen löper ut.Sammanfattningsvis kan sägas att din fordran med stor sannolikhet har preskriberats och att din betalningsanmärkning inte längre syns i något register hos kreditupplysningsföretag. Det borde alltså gå bra att återvända till Sverige och bosätta sig här.Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen