Preskribering av fordran och strykning av betalningsanmärkning

FRÅGA
Hej Jag lämnade Sverige för 10 år sedan och jag visste då att jag hade betalningsanmärkningar.Hur gör jag nu om jag vill veta min situation ifall jag återvänder och vill bosätta mig i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av fordran

En fordran preskriberas efter tio år. Om de skulle vara en fordran mot en konsument, dvs. att fordran avser en vara, tjänst eller liknande så preskriberas den efter tre år. Dock kan en preskription avbrytas och då förnyas preskriptionstiden från avbrottet. Ett preskriptionsavbrott kan ske på tre sätt. (1) Om gäldenären (du) betalar lite av skullen, betalar ränta eller amortering eller på annat sätt erkänner skulden gentemot borgenären. (2) Om du skulle få ett skriftligt krav från borgenären. (3) Om borgenären väcker talan mot dig i domstol, hos Kronofogden eller likande. (Se 1 § och 5 § preskriptionslagen.)

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning finns kvar i tre år och tas bort senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns detta i fem år och tas bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten. Om den betalningsplan som ska bestämmas vid en skuldsanering löper längre tid än fem år, tas denna istället bort den dag då betalningsplanen löper ut.

Sammanfattningsvis kan sägas att din fordran med stor sannolikhet har preskriberats och att din betalningsanmärkning inte längre syns i något register hos kreditupplysningsföretag. Det borde alltså gå bra att återvända till Sverige och bosätta sig här.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (97307)