Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning

FRÅGA
Hej !Kommer ett strafföreläggande (vare sig det är betalt eller obetalt) till kreditupplysningsföretagens kännedom, det vill säga ger det automatiskt en betalningsanmärkning?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är åklagarmyndigheten som utfärdar strafföreläggande, enligt 48 kap. 1 § rättegångsbalken (här). Skillnaden mellan strafföreläggande och betalningsföreläggande är att strafföreläggande kan utfärdas istället för att ta målet till rättegång, medan ett betalningsföreläggande utfärdas vid en penningfordran som förfallit till betalning om förlikning är tillåten i saken, enligt 2 § 1 st. lag om betalningsföreläggande och handräckning (här).

Man kan välja att godkänna strafföreläggandet eller inte inom den tid som anges. Väljer man att betala, räknas det som ett godkännande, men väljer man att inte betala så ska man meddela det till åklagarmyndigheten. Godkänner man inte strafföreläggandet finns det risk för att åklagaren väcker åtal i tingsrätten. Väljer man att varken bestrida strafföreläggandet eller att betala, får man en påminnelse och sedan tar Kronofogden över indrivningen av strafföreläggandet. Det kommer inte till Kronofogden om du betalar strafföreläggandet inom den angivna tiden.

Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat identitetsuppgifter, uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav och även betalningsanmärkningar. Informationen ska ge en bild av den registrerades betalningsvilja och betalningsförmåga. Regler om registreringen finns i kreditupplysningslagen (här).

Kronofogden är en myndighet med uppdrag att hjälpa företag och privatpersoner att få betalt. Den som anser att någon annan är skyldig denne pengar fyller i en ansökan om betalningsföreläggande.

Kronofogden skickar sedan ett brev till den som påstås vara skyldig pengar, svaranden, med ett delgivningskvitto som hen ska skriva under. Svaranden kan nu välja att betala, eller skriva till Kronofogden inom en viss tid och invända mot, bestrida, kravet. Har föreläggandet bestridits får den som skickat det, sökanden, frågan av Kronofogden om ärendet ska överlämnas till domstol.

Hör svaranden inte av sig meddelar myndigheten ett så kallat utslag, där det slås fast att svaranden är skyldig att betala. Då börjar myndigheten att försöka driva in skulden. Ett utslag kan överklagas av den som fått det, så kallad återvinning. Då tas ärendet över av domstol.

En betalningsanmärkning är vad kreditupplysningsbolagen kallar en notering om att du inte skött dina betalningar. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar, men däremot använder kreditupplysningsbolagen uppgifterna i Kronofogdens register.

Är du privatperson eller har enskild firma blir uppgifterna endast synliga om det meddelats ett utslag. För juridiska personer, som aktiebolag, syns dock även en ansökan om ett betalningsföreläggande i en kreditupplysning. Kommer anmärkningen från ett företag som finns med på Svensk Handels varningslista har dock kreditupplysningsbolagen kommit överens om att inte visa den.

Har du invänt mot, bestridit, ett krav redan innan det lämnats in till Kronofogden? Då har myndigheten möjlighet att ta bort uppgiften ur sitt register. Du måste då kunna visa att bestridandet skett innan, exempelvis via ett mejl, rek-brev eller fax med sänt-kvitto. Ett daterat vanligt brev räcker inte.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (35)
2019-06-05 När tas en anmärkning hos Kronofogden bort? Kan skulden för respektive anmärkning/prick vara kvar ändå även om pricken är borta? Kan man få en ny prick för samma obetalda skuld igen?
2019-03-26 Vad händer om jag inte betalar en fortkörningsbot som jag fick i ett annat land?
2019-03-24 Vad händer om man inte kan betala av ett lån?
2019-01-31 Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning

Alla besvarade frågor (72876)