Får jag automatiskt betalningsanmärkning om jag inte kan betala en skuld?

Hej,

Jag kommer troligen åka på ett skadestånd för en nyproduktion som jag ej kan betala. Skadeståndet innebär alltså mäklararvode, eventuell mellanskillnad vid återförsäljning av lägenheten etc. Jag undrar hur det blir med detta skadestånd, på vilket sätt betalas det av om jag inte har alla de pengarna direkt? Gör detta automatiskt att jag får en betalningsanmärkning?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du ingått ett avtal om nyproduktion som du avser att bryta. Avtalet i sig utgår jag från att stadgar vad som ska utgå i skadestånd om du inte fullföljer avtalet.

Jag kommer i det följande att beskriva möjliga scenarion och avslutningsvis att ge råd till dig i ditt fall.

Du kan ibland avtala om en avbetalningsplan

Den skadeståndskrävande parten kommer att tillsända dig ett krav om summan du ska betala. När du får kravet kan du välja mellan att betala, bestrida eller att försöka komma överens med din motpart. Att komma överens innebär att du kan försöka få avtalat om ett lägre belopp eller en avbetalningsplan. Att komma överens om ett lägre belopp kan sannolikt vara svårt, medan att komma överens om en avbetalningsplan eventuellt kan gå. Observera dock att du inte har någon rättighet att komma överens om en avbetalningsplan med din motpart, det är endast en möjlighet.

Betalningsanmärkning får du när beslutats om ett betalningsföreläggande

Om motparten inte vill ge dig möjlighet att avbetala och du inte betalar kravet kan vederbörande vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Du kommer då att få ett brev från Kronofogden. Betalar du hela skulden när du får brevet får du ingen betalningsanmärkning.

Du kan invända mot skulden skriftligen till Kronofogden och din motpart får möjlighet att stämma dig i domstol för att få in skulden. I detta läget har du heller ej fått någon betalningsanmärkning än. Om du däremot inte hör av dig till Kronofogden när du fått brevet med ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att besluta om sådant. När Kronofogden beslutar om betalningsföreläggande får du som privatperson en betalningsanmärkning.

Om det går till domstol kan du också i slutändan få en betalningsanmärkning

Om du bestrider skulden kan din motpart stämma dig och tvisten avgörs i domstol. Tvistemål delas upp i ordinära och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

I ditt fall antar jag att det finns en risk att skadeståndskravet överstiger ett halvt prisbasbelopp varför det kommer att hanteras som ett ordinärt tvistemål. Skulle du förlora ett sådant kommer du utöver skulden du är skyldig att betala även att bli ersättningsskyldig för dina egna och din motparts rättegångskostnader, vilka kan bli höga.

Din motpart kan med domen begära verkställighet hos Kronofogden för att få betalt. Om du inte kan betala kan Kronofogden besluta om utmätning och du får en betalningsanmärkning.

Mitt råd till dig är att du i första hand försöker förhandla med din motpart. Det går att argumentera för att din motpart kan tänka sig en avbetalningsplan för att slippa lägga tid på att ansöka om betalningsföreläggande och med risk att de inte får betalt för sin skuld inom överskådlig tid (beroende på hur mycket tillgångar du har).

Kan du inte komma överens med din motpart rekommenderar jag att du försöker betala, det är i princip enda sättet att slippa betalningsanmärkning. Kanske kan du sälja av tillgångar eller att du har möjlighet att låna pengar för att betala skulden.

Kan du inte betala är risken tyvärr att du dels kan få en betalningsanmärkning, dels att det beslutas om utmätning. Vid en utmätning kan egendom, lön och annat som kan användas för att skulden ska betalas tas i anspråk.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”