Skyldighet att anmäla särskild postadress till företag

Jag undrar om man är enligt lag är skyldig att anmäla sin särskilda postadress till de som skickar fakturor till en. Jag har en särskild postadress som är anmält genom skatteverket. Jag har fått fakturor till min folkbokföringsadress där jag inte är, 12 mil från där jag har min särskilda postadress. Så jag tömmer aldrig postlådan. Eftersom jag inte tömmer den så har jag fått faktura som jag ej sett som i slutändan skickades till "indrivning" men även de skickade till fel adress. Sen fick jag krav på min digitala brevlåda. Då kontaktade jag dem men de hade redan skickat ärendet till kronofogden. Jag betalade fakturan omgående. Jag har bestridit ärendet då jag inte sett fakturan. Men jag undrar alltså- är det min skyldighet att meddela särskild postadress? Både skatteverket o kronofogden hade den och de skickar till den särskilda så varför kan jag inte kräva att företaget också ska göra det?

Med vänlig hälsning m

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem eller vilka får din nya adress automatiskt?

När du anmäler en ny folkbokföringsadress eller en särskild postadress till Skatteverket, sprids din nya adress automatiskt till myndigheter, kommuner och landsting, vissa företag samt större banker och försäkringsbolag. Eftersom Skatteverket och Kronofogden båda är statliga myndigheter, har de per automatik fått din nya särskilda adress som du har anmält.

Vilka skyldigheter har man som konsument?

För att besvara din fråga behöver vi först klargöra vilka skyldigheter man har som konsument. Man har dels skyldigheten att betala sina fakturor i tid, men också skyldigheten att efterfråga sin faktura från fordringsägaren (företaget) om man inte har fått denna. Har man exempelvis ett mobilabonnemang som betalas genom faktura varje månad, så bortfaller inte din skyldighet att betala fakturan, bara för att du inte har fått den.

Du skriver att du har bestridit ärendet med hänsyn till att du inte har fått fakturan. I de allra flesta fallen godkänns inte det som en saklig grund, med anledning av just denna skyldighet man har att efterfråga sina fakturor och själv se till att de faktiskt når en.

Behöver man enligt lag informera företag om sin nya adress?

Det finns alltså ingen lag som säger att man är skyldig att informera företag om sin nya adress, men, eftersom man har skyldigheten att själv se till att man får sina fakturor till sin rätta adress, infaller en indirekt skyldighet att meddela den nya adressen till företagen eller åtminstone dubbelkolla och försäkra sig om att de har uppdaterat denna i sina system. Vissa företag använder sig av automatiskt adressuppdatering från Skatteverket, men det gör inte alla. Som privata aktörer har företagen heller ingen skyldighet att själva se till att deras kunders adresser uppdateras, utan denna skyldighet infaller på kunderna själva som avtalsparter. Företagen förutsätter därmed att adressen är densamma som meddelats när avtalet ingicks, om man själv inte meddelar att man har flyttat eller önskar få fakturor till en annan adress.

Det här berör inte specifikt den särskilda postadressen, utan adressändring överlag, det vill säga även ändring av den vanliga folkbokföringsadressen.

Sammanfattningsvis finns det alltså ingen lag som säger att man måste meddela sin nya adress till företag som man får fakturor ifrån, men det finns däremot vissa skyldigheter man har som konsument, bland annat att efterfråga fakturor som inte har nått en. Därmed kan man förstå det som att det finns en indirekt skyldighet att försäkra sig om att företagen som du har ingått avtal med har din nya, korrekta adress.

Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera här nedan så besvarar jag din fråga så fort jag kan.

Vänliga hälsningar,

David EkenbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Betalningsanmärkning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo