Vilket regelverk är det som styr processen runt betalningsanmärkningar?

FRÅGA
Vilka lagar och paragrafer styr processen av en betalningsanmärkning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om betalningsanmärkningar

Många tror att det är kronofogden som ger personer betalningsanmärkningar, men i själva verket sköts detta av kreditupplysningsföretagen. Dessa företag hämtar offentliga uppgifter från bland annat kronofogdemyndigheten och sammanställer sedan dessa uppgifter i sina register. Kreditupplysningslagen reglerar kreditupplysningsföretagens verksamhet.

En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person inte har betalat en skuld i tid och att fordringsägaren på grund av detta har inlett en process att försöka driva in skulden.

Processen som föranleder en betalningsanmärkning

Betalningsanmärkningar fungerar på lite olika sätt när det gäller fysiska och juridiska personer. En juridisk person kan exempelvis vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

Processen hos både juridiska och fysiska personer inleds när denne får en faktura med en uppmaning att betala en skuld. Om inte denna faktura betalas så följs den ibland av en påminnelse och därefter ett inkassokrav. Om personen protesterar mot detta krav så kan fordringsägaren begära prövning i domstol, om man då inte besvarar stämningen eller infinner sig vid förhandlingen så utfärdas en tredskodom vilket innebära att domstolen fastställer skulden, detta leder då till en betalningsanmärkning. Om personen istället bestrider kravet i domstol så utfärdas ingen betalningsanmärkning oavsett hur domstolen dömer.

Ett vanligare scenario är att personen inte protesterar mot inkassokravet. Då kan fordringsägaren vända sig till kronofogden och begära att myndigheten utfärdar ett betalningsföreläggande. När det gäller juridiska personer så medför redan ett sådant föreläggande en betalningsanmärkning.

Om en fysisk person inte bestrider betalningsföreläggandet så meddelar kronofogden ett utslag, vilket innebär att betalningsföreläggandet fastställs, vilket leder till en betalningsanmärkning.

Om en fysisk person bestrider betalningsföreläggandet så kan fordringsägaren välja om denne vill pröva målet i domstol, görs inte detta så skrivs målet av och ingen betalningsanmärkning utfärdas, om detta görs så får personen en betalningsanmärkning om tredskodom utfärdas, annars ej.

Ovanstående framgår av Kreditupplysningslagen 7 § och 7a §.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar?

En betalningsanmärkning finns i kreditupplysningsföretagens register i tre år, sedan måste dessa uppgifter gallras ur vilket innebär att anmärkningen försvinner. Kreditupplysningslagen 8 §.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (97307)