Felaktig betalningsanmärkning

FRÅGA
Jag hade en skuld hos kronofogden 2012, som jag betalade tillbaka inom 2 veckor (samma år). Nu har jag upptäckt att jag fått en betalningsanmärkning som sattes i januari 2015 och gäller till 2018. Och den menar kronofogden att jag har fått på grund av den redan avbetalda skulden från 2012. Har dom rätt att sätta en betalningsanmärkning 3 år senare på en redan avbetald skuld? Jag har ringt till dom flertal gånger men ingen verkar ha svar på tal, jag får ingen hjälp eller vettig förklaring från dom. Hur ska jag göra? Kronofogden skyller på kreditupplysningen och kreditupplysningen skyller på kronofogden. Ingen verkar vilja ta ansvar. Får de verkligen göra så här? Vem ska jag vända mig till?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I och med att skulden nådde kronofogden innan du betalade den talar detta för att det gått betydligt mer än två veckor mellan att skulden tillkom och att du betalade den. Innan skulden hamnar hos kronofogden ligger den som obetald hos borgenären eller hos ett inkassoföretag. Det framgår inte hur länge skulden funnits och när den egentligen förföll till betalning, men jag utgår från att det var mer än två veckor sedan.

En skuld skickas antingen till kronofogden för betalningsföreläggande eller för utmätning. Vid betalningsföreläggande har vanligen borgenär eller ett inkassobolag ansökt om föreläggandet för att få fastställt att du är betalningsskyldig. Ett betalningsföreläggande i sig genererar inte en betalningsanmärkning. Däremot resulterar ett obestritt betalningsföreläggande i ett utslag vilket är en dom som utfärdas av Kronofogden som fastställer din betalningsskyldighet enligt 42 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Om utslaget är felaktigt och du betalade i tid bör du ansöka om återvinning vilket görs skriftligen till Kronofogden senast en månad efter att utslaget utfärdats enligt 52 och 53 §§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning.

När det gäller betalningsanmärkningen är det kreditupplysningsföretagen, inte Kronofogden som ansvarar för dessa. Du ska vända dig till det företag som utfärdat anmärkningen. Då bör du även kontrollera att det är denna skuld som anmärkningen har orsakats av, och att du inte har fler skulder som kan ha resulterat i en betalningsanmärkning.

Kreditupplysningsföretagen hämtar information om utslag i Kronofogdens register och utfärdar sedan anmärkningar baserade på informationen. Jag tolkar din fråga så som att betalningsanmärkningen utfärdats tre år efter att utslaget måste ha utfärdats (vanligtvis får man inte en betalningsanmärkning förrän man fått ett utslag så jag antar att du fått ett utslag). Kreditupplysningsföretagen hämtar information i Kronofogdens register dagligen och bör isåfall ha fångat upp den här informationen tidigare.Om det finns anledning att anta att en kreditupplysning som lämnats under den senaste tolvmånadersperioden är oriktig eller missvisande, eller annars behandlats i strid med kreditupplysningslagen (KredituppL) 12 § ska den som bedriver verksamheten utan dröjsmål vidta skäliga åtgärder för att utreda förhållandet. Om uppgiften visar sig vara oriktig eller missvisande ska rättelse, komplettering av uppgiften eller uteslutning ur registret ske.För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid tidpunkten när anmärkningen tillkom. Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av kreditupplysningsföretagen anser att uppgifter ska rättas om du betalat skulden innan den noterade händelsen inträffade. I det här fallet har du betalat tre år före betalningsanmärkningen kom, vilket torde medföra att uppgiften är missvisande och du bör kunna få den rättad.

Under förutsättning att händelseförloppet stämmer någorlunda överens med de antaganden jag gjort ska du kunna vända dig till kreditupplysningsföretaget och begära rättelse. Om företaget inte utreder detta enligt 12 § KreditupplysningsL får Datainspektionen förelägga dem att betala vite enligt 23 § KreditupplysningsL. Ett vite innebär att företaget åläggs att betala en viss summa för sin underlåtenhet att åtgärda felet.

För mer information om betalningsanmärkningar och hur felaktiga sådana hanteras bifogar jag länk till Datainspektionens information om betalningsanmärkningar här.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (97696)