Condictio indebiti

2008-04-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej hej. Jag pluggar arbetsrätt för tillfället och undrar om uttrycket "condictio indebiti", var kan jag finna detta uttryck i lagtexten eller vad tillhör detta för lag? Tacksam för svar.
Lotta Knapp |Hej! Condictio indebiti är benämningen på återkravsrätt av felaktig utbetalning. Denna regel är inte lagstadgad, utan har framkommit i praxis och doktrin. Huvudregeln är att den felaktiga utbetalningen skall återbetalas, dock finns vissa undantag. Om det utifrån omständigheterna framstår som att betalaren skulle ha betalat vare sig han var skyldig att göra det eller ej, pga. välvilja eller dylikt, skall betalningen inte gå tillbaka. Samma sak gäller om mottagaren i god tro har inrättat sig efter den felaktiga utbetalningen. Här torde de flesta undantagsfallfall av condictio indebiti falla in, exempelvis kan en anställd när denne har fått för mycket i lön (kanske småsummor under en längre tid) och i god tro anpassat sin ekonomi efter dessa felaktiga utbetalningar slippa betala tillbaka det felaktiga överskottet. Om betalningsskyldigheten framgår av författning har det inte ansetts finnas något utrymme för att få behålla den felaktiga utbetalningen. Som exempel kan ges militärers lön (se NJA 1942 s. 101). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

"Barn" enligt lagen om näringsförbud

2008-06-21 i EKONOMI
FRÅGA |Näringsförbud. Barn till person med näringsförbud,avses hemmavarande barn eller avses ej myndiga barn eller avses barn rent biologiskt?
Josefine Hellquist |Hej! Med "barn" i 7§ lagen om näringsförbud avses barn rent biologiskt, men även adopterade barn. Det framgår dock av propositionen (Prop 1985/86:126 s 167) att som "barn" skall inte räknas fosterbarn eller styvbarn. Det spelar således ingen roll om barnen är myndiga eller hemmaboende. Med vänlig hälsning

Panträtt

2008-03-18 i EKONOMI
FRÅGA |kan min f.d särbo ta mitt o mina barns bohag..min sons bil i förvar som pant på ett lån som jag har till honom?jag hade vårt bohag magasinerat i ett förråd som hans arbetsgivare hyrde ut till mig.vilket jag inte har tillgång till personligen utan enbart genom honom.bilen formligen stal han från min parkering.kan han behålla detta tills den såkallade skulden är reglerad?vilket inte kommer att ske inom det närmsta då jag har hamnat i ekonomisk kris, och lever just nu på socialt bistånd.
Gustaf Lidegran |Hej! Din fd särbo har ingen rätt att ta eller behålla dina eller någon annans saker för att säkra betalning av en skuld. Att ta saker från dig i ett sådant syfte är att begå brottet egenmäktigt förfarande och med bilen utgör brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel. Att behålla saker som du har lämnat kan beroende på detaljer och vad din fd särbo gör med sakerna betraktas som antingen förskingring eller olovligt förfogande. Din fd särbo är skyldig att omedelbart återlämna sakerna och bilen till dig. Oavsett vilken brottskombination som aktualiseras bör ett ärende av det här slaget hanteras av polisen om det inte löser sig av sig självt. Brotten ovan finns alla i brottsbalken som du finner http://www.lagen.nu/1962:700 . Tillgrepp av fortskaffningsmedel 8 kap 7 §, egenmäktigt förfarande 8 kap 8§, förskingring 10 kap 1-3 §§ och olovligt förfogande 10 kap 4 §. Vänliga hälsningar

Ekonomisk rådgivning

2008-02-11 i EKONOMI
FRÅGA |Jag skulle vilja rätta till min ekonomi, men vet inte hur. Det skulle vara, typ att någon seriös person ville gå igenom min ekonomi och ge lite råd, hur få en bättre ekonomi, för som det nu är, är snart mitt lilla sparkapital slut och vad gör man sen? Typ lyxfällan. Med vänlig hälsning...
Anna Mann |Hej! Vissa kommuner har ekonomisk rådgivning gratis för kommunmedlemmarna. Gå in på din kommuns hemsida för att se om den har det. Kan vara bra att börja leta under konsument. Annars är det framförallt banker som har ekonomisk rådgivning. Börja med att höra av dig till kommunen. Vänliga hälsningar

Helt skuldfri?

2008-08-22 i EKONOMI
FRÅGA |Vad är ekonomiskt mest rätt att ha lån och en summa på sparkonto eller vara helt skuldfri. Kanske kan man ge ett procentuellt svar och det i förhållande till inkomst????
Fredrik Hansson |Hej, tack för din fråga. Svaret på din fråga är helt beroende på vad du vill göra med dina pengar, och hur ditt liv i övrigt ser ut. Jag föreslår att du tar kontakt med en kvalificerad ekonomisk rådgivare. Med vänliga hälsningar

Felaktig löneutbetalning

2008-03-31 i EKONOMI
FRÅGA |Återvände i februari från en tre månaders resa och upptäckte att det stod mer pengar kvar på mitt konto än beräknat. Såg att drygt tio tusen kronor satts in under rubriken "lön" i slutet av januari. Tyckte det var lite för bra för att vara sant men frågade runt och de flesta jag rådfrågade var överens om att det måste vara någon form av retroaktiv löneförhöjning alt. semesterersättning. Eftersom jag jobbar timmar inom vård och omsorg vet jag att en sådan fanns att vänta. Härom dagen (två månader efter utbetalningen) ringer jag upp en av mina tre arbetsgivare i annat ärende och denne säger "Va bra att du ringer, vi har nämligen betalat ut tio tusen i lön som du inte ska ha". Nu har jag så att säga utgått från att pengarna var mina och därför levt därefter. Att återbetala tio tusen kronor finns inte i min budget för tillfället. Jag har läst om liknande fall och försökt förstå mig på condictio indebiti och och vad som gäller och inte gäller. Frågan är om jag har någon möjlighet att få behålla pengarna. Arbetsplatsen lämnar aldrig lönebesked vilket gör det svårt för mig att hållla koll. Då jag inte fick någon mystisk betalning i februari förstärktes min tro på att det var en engångsutbetalning i samband med årsskiftet. Och borde det inte vara arbetsuppgivarens uppgift att meddela mig snarast då de uppptäckt att ett misstag begåtts och inte vänta på att jag hör av mig i annat ärende?
Miranda Berg |Precis som du nämner handlar det om ett fall av condictio indebiti - obehörig vinst. Huvudregeln vid felaktiga utbetalningar är att betalningen ska gå åter, men undantag finns om man "i god tro inrättat sig efter betalningen". Med detta menas att man använt pengarna i tron att man haft rätt till dem. Att du väntade på en retroaktiv löneutbetalning talar för att du var i god tro. Arbetsgivarens passivitet är också till din fördel - ju längre avsändaren dröjer med återkrav, desto större skäl har mottagaren att tro att betalningen är riktig. När arbetsdomstolen prövat liknande fall har den ofta tagit ställning till om löntagaren haft anledning att närmare granska sitt lönebesked. Även om du inte brukar få lönebesked av din arbetsgivare har du rätt till att få det. Att du inte kontaktat arbetsgivaren trots att du misstänkte att utbetalningen var "för bra för att vara sann" skulle kunna bedömas som att du agerat oaktsamt då du inte gjort vad som skäligen kan krävas av dig för att undersöka varifrån pengarna kommer. Exakt hur utgången skulle bli i ditt fall kan jag tyvärr inte avgöra. Mvh

Gratis möte med en jurist

2008-06-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag undrar på om jag kan få en kostnadsfri bedömning på huruvida det kan vara ngn idé att driva en fråga juridiskt. Dvs jag har ett dokument med saker som jag anser är under all kritik på det hus som hyrts ut.
David Karlsson |Hej, De flesta advokatbyråer tillämpar någon form av fri inledande konsultation. Det vill säga att ett inledande möte där ni diskuterar om det är lämpligt att gå vidare är gratis. Mitt tips är därför att ringa och höra sig för hos olika advokatbyråer. Om ni bedömer att ni vill gå vidare, be advokaten att undersöka möjligheterna till rättsskydd via er hemförsäkring. Att ordna rättsskydd åt sin klient gör de flesta advokatbyråer gratis. Med vänlig hälsning

Gammal skuld

2008-01-14 i EKONOMI
FRÅGA |Jag blev dömd att betala skadestånd till ett företag på 90-talet.så här står det:***med****jämte 6§ räntelagen 4 januari 1998 tills full betalning skett. Är detta preskriberat nu? jag har inte hört något från dom
Fredrik Hansson |Hej! Tack för din fråga. Du har rätt, enligt 2§ Preskriptionslagen (http://lagen.nu/1981:130 ) är fordran nu preskriberad, eftersom preskriptionsavbrott enligt 5§, samma lag inte har skett. Vänligen.