Specificerad räkning

2009-09-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter som slutade sin anställning på en bensinmack för 2,5 år sedan,i dagarna fick hon en räkning angående obetalda varor (ej specifiserad) utan endast en summa, hon anser att allt klarerades då hon slutade,hur förfar man i ett sånt läge?
Tor |Det lättaste är att helt enkelt prata med bensinmacken. De måste kunna specificera vilka varor/tjänster kostnaderna avser då de påstår att hon har skulder. De måste bevisa att de har belägg för sitt påstående. MVH

Priserna på bostadsmarknaden

2008-10-30 i EKONOMI
FRÅGA |Jag funderar på att köpa bostadsrätt. Kommer priserna fortsätta nedåt? Är det rätt läge?
Ola Davidsson |Hej, frågan du ställer är synnerligen svår att besvara därför att priserna på bostadsmarknaden till stor del påverkas av psykologiska faktorer. Att ge ett råd om bostadspriserna bör tas emot med stor skepsis eftersom priserna fluktuerar väsentligt beroende på områden, del i landet o.s.v. Sammanfattningsvis kan påpekas att priserna på bostadsmarknaden generellt minskar då räntan för utlåning hos bolåneinstitut (banker o.dyl.) stiger, detta beror på att upplåningen blir dyrare för privatpersoner. Detta påverkar generellt kapitalsvaga hushåll mer, alltså är det troligt att priserna i redan s.k. mindre attraktiva områden drabbas av ytterliggare nedgång. Överhuvudtaget är bostadsmarknaden för tillfället mer osäker än på länge då oron på den internationella finansmarknaden har ökat osäkerheten även i Sverige. Det är därför omöjligt att säga om priserna bostadsmarknaden kommer att fortsätt sjunka eller om vi nu sett botten. Det bör slutligen påpekas att fastigheter såsom investeringsobjekt generellt ger en relativt hög avkastning på lång sikt och är en mer stabil investeringsform än exempelvis aktier. Med vänlig hälsning,

Placering av 20000 kr

2008-10-15 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, min fråga är om man har under 20000 kr i kapital, vad är det bästa/klokaste man kan investera dom i enligt eran uppfattning. tack
Ola Davidsson |Hej, svaret på din fråga beror generellt på vilken risk du vill ta. Generellt är rena sparkonton och korta räntefonder det säkraste alternativet, men också det investeringsobjekt där du har minst möjlighet till rejäl avkastning. Med tanke på det rådande läget på finansmarknaden rekommenderar jag dig att investera i säkra värden. Således bör du undvika rena aktieplaceringar. Istället bör du investera i fonder med placeringar både i aktier och räntepapper. Lämpligtvis bör du söka dig till fonder med en bred placering, således inte placering i enbart ett land. På så viss är du säkrad från kraftiga ras samtidigt som du har möjlighet att göra en större vinst än vid ren ränteplacering. För mer information bör du kontakta din bank. Mvh

Ekonomisk rättvisa vid köp av bostadsrätt

2008-11-20 i EKONOMI
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt tillsammans. Min sambo betalde 15 % av priset kontant. Vi har gemensamma lån och betalar lika mycket förutom att jag betalar amortering. Hur bör vi hantera det så att det blir rättvist ekonomiskt?
Ola Davidsson |Hej, först och främst bör din sambo och du och ingå samboavtal angående de 15% av bostadsrätten som din sambo betalt kontant, s.k. handpenning. Detta för att undanta denna egendom från eventuell bodelning och därmed säkerställa att din sambo återfår den insats hon erlagt i bostadsrätten. För att få en fullständig rättvis ekonomisk fördelning bör ni hälftendela även amorteringarna. I annat fall kommer du att stå risken för räntehöjningar samtidigt som du ensam avbetalar lån på en gemensam egendom. Med vänlig hälsning

Har man rätt att ge bort pengar utan registrering?

2008-11-17 i EKONOMI
FRÅGA |Har man som privatperson rätt att ge bort en större summa pengar till en god vän utan att någon myndighet skall ha kännedom om detta?
sofie jeppsson |Hej! Eftersom gåvoskatten är avskaffad i Sverige så kan du idag ge bort en större summa pengar till din goda vän utan att någon myndighet får kännedom om detta. De enda gåvor som idag ska registreras är gåvor mellan makar för att de ska få giltighet gentemot tredje man. Detta för att man inte ska kunna ge bort egendom till sin make och därmed inte ha någon utmätningsbar egendom när man har skulder etc. Dessa gåvor ska registreras hos tingsrätten. Med vänlig hälsning

Tid för indrivning av skuld

2009-07-27 i EKONOMI
FRÅGA |Jag undrar hur läng jag måste vänta på en överklagan ? jag har gjort på en skuld. Har överklagat en skuld som jag inte vet vad den avser. Har begärt att få deras fodran styk från dom. så jag kan se vad den avser. Har väntat i över 6 mån har inte kommet något svar från dom än. Vad säger lagen finns det något tids rymd, inom vilken tid dom måste svar på en sådan til mig för att skulden skall vara aktiell för indrivning, kan dom vänta hur läng som helst. tack på förhand
Dennis Carlsson |Hej! Tyvärr har borgenären till din skuld tio år på sig att kräva ut den fordran han har gentemot dig eventuellt tre år beroende på om det är ett näringsidkar – konsument förhållande eller ej, se 2 § PreskL. Denna tid förlängs även när de påminner dig om denna skuld eller att du på något sätt erkänner att fordran existerar 5§ PreskL. Dock kan det faktum att de inte styrker sin fordran och du inte vet vad den avser peka på att det är en falsk fordran som något företag skickar ut i hopp om att du inte skall ifrågasätta, utan bara betala för att slippa krångel. Preskriptionslagen (1981:130), Preskl hittar du https://lagen.nu/1981:130 Mvh

Sambo- respektive comboboendets ekonomiska effekter

2008-10-07 i EKONOMI
FRÅGA |vad bör man tänka på rent ekonomiskt när man flyttar in tillsammans med en sambo/combo?
Josefin Ohlson |Skillnaden i ekonomiskt avseende mellan sambo respektive combo boende visar sig först då samlevnaden upphör. Under samlevnaden svarar vardera part för sina tillgångar samt skulder, så gäller även då combo boendet upphör. Vid samboendets upphörande finns viss egendom som delas mellan parterna genom bodelning. De parterna gemensamt äger regleras enligt lagen om samäganderätt (se https://lagen.nu/1904:48_s.1) Enligt 1 § i denna lag finns en presumtion om att andelarna vid samägande är lika mellan ägarna. Ett annat äganderättsförhållande bör därför med hänsyn till framtida tvister styrkas genom avtal eller eventuell registrering om möjligt. Då ett samboförhållande upphör finns i lag (sambolagen, https://lagen.nu/2003:376) reglerat att bodelning mellan de före detta samborna ska göras på ena sambons begäran enligt 8 §. Vid bodelning mellan samborna ska sambors gemensamma bohag och bostad som införskaffats för gemensamt bruk, den så kallade samboegendomen, delas mellan parterna, ( 3 respektive 12 §§). Vad av samboegendomen som ska ingå i en eventuell bodelning kan regleras mellan parterna genom så kallat samboavtal, 9 § sambolagen. Mellan sambor finns då förhållandet upphör även en tvingande reglering om rätt att bo kvar i bostad som innehas med bostadsrätt eller hyresrätt, oavsett om bostaden är samboegendom eller inte, 22 § sambolagen. Med vänlig hälsning

Rådgivning vid arv

2008-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Jag behöver ekonomisk rådgivning angående ett arv, har ett hus som jag håller på att sälja och sen har jag så jag får 30000 netto i mån i 5 år. Skulle vilja ha nån att prata med om hur man gör så att man får ut mest pengar. Skulle vilja veta om ni vet vart jag kan vända mig för att få nån personlig rådgivare och hjälp med detta.
Ola Davidsson |Hej, den bästa ekonomiska rådgivningen erhåller du troligen på banken. De bör ha en lång erfarenhet av fastighetsförsäljningar samt hur du ska placera ditt arv. Du bör påkalla möjligheten att få en personlig rådgivare hos din bank. Generellt är aktier investeringar med hög risk (och möjlighet till hög avkastning) medans räntefonder har betydligt lägre risk. Allra lägst risk har statsobligationer samt att enbart sätta in pengarna på ett räntekonto. Vad gäller fastighetsförsäljningen bör du kontrollera möjligheten till uppskov hos Skatteverket om banken inte kan hjälpa dig med skattereglerna. Du kan även vända dig till en skattejurist om du vill ha ett mer definitivt svar. Mvh