Fråga om särkullbarn kan förordnas att få ut sitt arv först vid den efterlevande makens död

2015-11-07 i EKONOMI
FRÅGA
A och B är gifta. A har ett barn sedan tidigare. A och B har ett barn tillsammans. A och B önskar att oavsett vem som dör först ska A eller B ärva varandra. När båda är avlidna ska arvet delas lika mellan de båda barnen. Är denna ordning möjlig och hur gör man för åstadkomma detta upplägg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Är den avlidne gift är huvudregeln att kvarlåtenskapen först och främst tillfaller den andre maken, och vid dennes bortgång ärver sedan den förre makens bröstarvingar. Bröstarvingar är den avlidnes barn. Dessa kan aldrig helt uteslutas från sin arvsrätt. Detta igenom att en bröstarvinge alltid har rätt till sin s.k. laglott. Laglotten utgör hälften av det som arvingen annars skulle kommit att ärva och denna rätt kan i princip inte frångås, jfr ÄrvB 3:1 och 7:1.

A:s barn sedan tidigare är per frågans förutsättningar ett s.k. särkullbarn. För särkullbarn gäller en särskild bestämmelse där dessa har rätt att ta ut sitt arv direkt vid arvlåtarens bortgång, dvs. före det att den andra maken. Särkullbarnet kan dock välja att avstå att ta ut sin arvslott direkt och istället vänta även till dess att den andra maken gått bort, jfr ÄrvB 3:9.

Den del av arvslotten som inte utgör laglotten (dvs. den andra halvan) kan fritt testamenteras bort. Härvid kan ett teoretiskt incitament för särkullbarnet att avstå sitt arv vid A:s död till förmån för B tillskapas. A kan genom testamente förordna att särkullbarnet enbart erhåller sin laglott om den väljer att ta ut sin arvsrätt direkt, men istället erhåller hela arvslotten om den väntar till dess att även den andra maken gått bort, jfr ÄrvB 7:1 och 9:1.

Ska särkullbarnet även ha rätt till B:s kvarlåtenskap fordras att hon testamenterar hälften av den till B, annars kommer konsekvensen bli att det gemensamma barnet, i egenskap av bröstarvinge får hela hennes kvarlåtenskap själv och dessutom hälften av A:s kvarlåtenskap, jfr ÄrvB 2:1.

Behöver du hjälp att upprätta ett legalt bindande testamente med en utformning i linje med ovanstående rekommenderar jag att du kontaktar en kunnig familjerättsjurist för att gå vidare. Du kan boka tid direkt med en sådan på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (389)
2020-10-14 Eventuellt bedrägeri
2020-10-10 Offert, anbud, budget och budgetoffert
2020-10-01 Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?
2020-09-30 Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

Alla besvarade frågor (85163)