FrågaEKONOMIÖvrigt05/03/2016

Förutsättningar för att utfå försäkringsersättning trots nedlagd förundersökning

Hej! Jag blev för några år sedan (2010) misshandlad av en kille. Trots att där fanns vittnen lyckades polisen aldrig hitta den skyldige så förundersökning lades ner. Kan jag ändå få ersättning genom hemförsäkringen för att jag blivit misshandlad? I så fall, hur bevisar jag det? Har polisen kvar mitt och vittnenas förhör?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga kommer först och främst i detta fall att klargöras genom ditt försäkringsavtal beroende hur och för vad du är försäkrad. Vanligtvis täcker en hemförsäkring även vissa personskador som även kan ha uppkommit genom att man blivit utsatt för brott. För att utge ersättning brukar försäkringsbolagen härvid kräva ett läkarutlåtande från skadetillfället och oftast krävs också att skadan är av ett visst slag - i regel att det gett upphov till lyte/men eller föranlett sjukskrivning från arbetsställe.

Även om det av polisens ärendeakt framgår vad som sagts i förhör (något som du kan begära ut) kan det vara svårt att utfå försäkringsersättning om detta ändå inte kan styrkas av ett läkarutlåtande. Ibland kan dock försäkringsbolagen, som ett inslag av goodwill, ändå nöja sig med något mindre bevisning.

Mitt förslag är att du först undersöker ditt försäkringsavtal för att se om det där framgår någon form av ersättningspost som du kan ha varit berättigad till för att sedan kontakta försäkringsbolaget för att höra hur de ställer sig till ersättningsfrågan och vad för slags kompletterande information du i sådant fall behöver inkomma med.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare