FrågaEKONOMIÖvrigt09/11/2015

Fråga om avstående av laglott genom arvsavtal

Hej. Jag har en biologisk dotter samt två fosterbarn som varit hos mig sedan de var 15 respektive 4 månader. Jag har haft vårdnaden om dem sedan de var i 12 årsåldern. Eftersom de är att betrakta som mina barn lika mycket som min dotter ser jag helst att de alla tre ärver lika mycket den dagen jag dör. Kan min dotter skriftligen avstå från en del av sin laglott eller måste pojkarna adopteras för att de ska behandlas likadant som min biologiska dotter?

Tacksam för ert svar.

Margaretha Sjöberg

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv är det Ärvdabalken (ÄrvB) som utgör tillämplig lagstiftning.

Efter den avlidne är det först och främst dennes bröstarvingar som ärver. Med bröstarvingar förstås arvlåtarens barn, såväl biologiska som adopterade, jfr ÄrvB 2:1 (även Föräldrabalken 4:8). En bröstarvinge är alltid garanterad sin laglott. Med laglott förstås hälften av den arvslott bröstarvingen annars varit berättigad till, jfr ÄrvB 7:1.

Det är möjligt att teckna ett s.k. arvsavtal där en arvinge avstår från delar eller hela sin arvsrätt. Denna möjlighet omfattar även laglotten men är bara bindande om bröstarvingen fått skäligt vederlag iom avståendet. En förutsättning för att upprätta ett arvsavtal är att arvlåtaren, dvs. du, fortfarande är i livet och att den arvinge som ska avsäga sig arvet inte är underårig. Ett avsägande genom ett arvsavtal är således ett beslut som ditt barn själv fattar, jfr ÄrvB 17:1-2.

Ett annat alternativ är, om ditt biologiska barn är helt överens med dig om fördelningen du önskar, att du upprättar ett testamente med den lydelse du önskat och ditt barn därefter avstår från att påkalla jämkning inom sex månader efter din bortgång. Ett sådant avstående kommer med andra ord då enbart vara bindande om det biologiska barnet väljer att hedra det, jfr ÄrvB 7:3.

Det föreligger en del lagstadgade krav för hur ett arvsavtal ska upprättas och det är av vikt att det sker på rätt sätt för att det inte senare ska uppkomma tolkningssvårigheter om vad det innebär när det senare kommer till arv. Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente och arvsavtal med den utformning du önskar rekommenderar jag att du tar hjälp av en familjerättsjurist som är expert på just sådana frågor. Du kan boka tid med en sådan direkt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000