Kriterier insynsperson vid aktieförsäljning

2016-04-29 i EKONOMI
FRÅGA
HejJag jobbar i ett bolag som har 20-50 anställda och har köpt teckningsrätter i bolaget som kommer att omvandlas till aktier när bolaget börsnoteras. Vid börsnoteringen vill jag sälja av en del av aktierna men undrar om jag på något sätt måste meddela t.ex FI om denna försäljning eller liknande. Då jag jobbar inom bolaget (ej befattningshavare utan en "vanlig knegare") så kanske jag ses som insynsperson (?).Eller är det bara för mig att sälja dessa aktier till någon som vid börsintroduktion vill köpa mina aktier?/F
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

1§, 7 p. Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet av vissa finansiella instrument, insiderinformation = information som ännu inte är offentliggjord eller allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset.

För att anses vara en insynsperson kräver det att du sk inneha minst 10% av aktierna i bolaget eller om du har någon närstående med motsvarande innehav. Vidare kan du anses vara insynsperson om någon närstående till dig är bolagsman, har annan ledande befattning eller uppdrag av stadigvarande natur, en befattning som anses kan ge tillgång till icke offentliggjord information som kan påverka aktiernas värde i bolaget, enligt 3§ i anmälningsskyldighetslagen.

Om det skulle vara så att någon av fallen stämmer in på din situation har du anmälningsskyldighet till finansinspektionen av ditt innehav enligt 4 § anmälningsskyldighetslagen.

Vidare vilka som anses vara närstående enligt lagen stadgas i 5§ samma lag, vilka är: make eller sambo, omyndiga barn, andra närstående om ni har haft gemensamt hushåll i minst ett år, om en juridisk person äger aktier där du har väsentligt inflytande och där VD, vice VD, ledamot i styrelsen eller revisor (även suppleanger) arbetar och till sist om en juridisk person äger aktier i ett bolag där du har väsentligt inflytande och om någon av förevarande innehar minst 10% av aktierna i det bolaget.

Om du inte faller in i någon av de uppräknade kategorierna så räknas du inte som insynsman och kan med gott samvete köpa och sälja aktier när bolaget väl har blivit börsnoterat. Vid osäkerhet är det bäst att kontakta Finansinspektionen eftersom det kan bli både böter och fängelse om det visar sig att du faktiskt ses som insynsman.

Hoppas att du fick svar på din fråga och trevlig helg!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (382)
2020-09-06 Kan ett par få lån för flera bostäder?
2020-09-01 Har jag som diabetiker rätt till ersättning?
2020-08-31 Får jag ta ut IPS i en klumpsumma?
2020-08-30 Får pengar som ska återlämnas brukas?

Alla besvarade frågor (84294)