FrågaEKONOMIÖvrigt17/09/2015

Göra dotter arvlös

Hej, går det att kringgå arvsrätten, kan min mor göra sin dotter arvlös genom att ge eller skänka huset hon bor i till mig eller min bror, eller kanske belåna huset?

Jag vet att detta måste framgå i ett testamente att detta inte är ett förskott på arv utan en gåva.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I Sverige är arvsreglerna skrivna så att bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn osv, har ett starkt skydd för att inte gå arvlösa. Oavsett vad som står i testamenten och vad som skänkts bort har en bröstarvinge rätt att få ut sin laglott, ärvdabalken 7 kap. Denna laglott är hälften av vad arvingens arvslott är. Om ni är tre barn så är er arvslott 1/3 var, ÄB 2 kap 1 §. Laglotten är således 1/6. Din mors dotter har alltså rätt till 1/6 av det som lämnas kvar.

Om din mor skulle testamentera huset till någon av er skulle dottern kunna hävda att hennes laglott kränkts enligt 7 kap 3 §. Om man istället skulle ge bort huset som gåva, och upprätta ett gåvobrev som säger att det inte rör sig om ett förskott på arvet, skulle även det anses kränka dotterns laglott, 7 kap 4 § och även rättsfallet NJA 1993 s 594. I båda dessa fall krävs dock att dottern påkallar jämkning alternativt väcker talan inom en viss tidsfrist efter moderns bortgång för att hon ska få ut sin laglott. Med andra ord skulle man kunna chansa på att dottern inte reagerar på att hon inte får ut något arv eller reagerar för sent, och därmed går arvlös.

Arvsreglerna är alltså utformade så att bröstarvingar inte ska kunna göras arvlösa. Man ska alltid ha rätt till sin laglott. De fall då man inte får ut något arv som bröstarvinge är då man reagerar för sent eller inte alls då kvarlåtenskapen efter den avlidne ska fördelas.

Med vänlig hälsning,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000