Testamentstolkning och betalning av dödsboets skulder

2015-11-06 i EKONOMI
FRÅGA
Min mamma har haft en god relation till sin kusin. Han vill att hon ska ärva eftersom han inte har några kvarvarande släktingar. Det har han skrivit i ett testamente, som dock enligt en jurist borde förtydligas lite. Därför togs ett nytt testamente fram men detta hann han inte bevittna innan han hastigt avled. Han har redan lämnat över nycklar till sitt hem och sin sommarstuga till min mor. Det var hans vilja att sommarstugan, som funnits i släkten i hundra år, skulle tillfälla vår familj. Nycklarna till hans lägenhet och sommarhuset har han lämnat över till oss.Lägenhet han bodde i innan han hamnade på vårdhem (palliativ vård) var en hyresrätt. Har vi rätt att gå in där och vem betalar hyran? Vad händer nu? Gäller testamentet? Vilket av dem? Ärver min mor eller allmänna arvsfonden? Och vad händer med hans lägenhet – har vi rätt att städa ur den? Bör vi kontakta en advokat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv och testamenten utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

Kraven för ett testamentets giltighet

Beträffande ett testamente fordras först och främst att det är giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det upprättats lagenligt, annars kan det klandras av de som annars är berättigade att ärva (i ert fall den allmänna arvsfonden), jfr ÄrvB 13 kap. 1 § och 14 kap. 5 §. Ett korrekt upprättat testamente ska vanligtvis utformats skriftligen och i närvaro av två vittnen, jfr ÄrvB 10 kap. 1 §. Vittnena ska även de uppfylla vissa krav avseende ålder och psykiskt skick samt inte vara släkt med testatorn, jfr ÄrvB 10 kap. 4 §.

Tolkning av testamente

Oavsett otydlighet av det första testamentet är det av vikt att undersöka om det fortfarande är giltigt. Har ett testamente upprättats enlig lag och inte återkallats (även det i laglig ordning) är det giltigt. Som du beskriver det tycks din mor ha testerats som s.k. universell testamentstagare, eftersom hon testerats en andel av (hela) kvarlåtenskapen. I det hänseendet är hon att anses som arvtagare och behörig att träda in i dödsboet som dödsbodelägare, jfr ÄrvB 18 kap. 1 § 4 st.

Är ett testamente otydligt, men giltigt, ska det ges en tolkning som ”må överensstämma med testators vilja” vilket kan komma att kräva en utredning, jfr ÄrvB 11 kap. 1 §. Under vissa prekära förhållanden kan även ett testamente, här åsyftat det andra testamentet, vara giltigt. Det kräver dock att testaten befunnit sig i nöd eller annars av sjukdom varit förhindrat att upprätta ett s.k. formenligt testamente, jfr ÄrvB 10 kap 3 §.

Betalning av dödsboets skulder

Hyresskulder mm. är skulder som ska bäras utav dödsboet. Huvudregeln är att dödsboet inte får betala några skulder inom en månad efter att en bouppteckning upprättats med hänsyn till de den avlidne varit skyldig pengar, jfr ÄrvB 21 kap. 1 §. Är det däremot klart att det finns tillräckligt med pengar för att betala alla skulder kan räkningar betalas med dödsboets pengar allt eftersom de förfaller.

Sammanfattning

Är det så att det äldre testamentet är giltigt kan det genom tolkning eventuellt fortfarande gå att utröna den avlidnes vilja genom det. Det bör dock utredas mer utförligt. Eventuellt kan det även vara av intresse att utreda vad det andra (obevittnade) utkastet till testamente kan ha för betydelse. Huruvida tillträde och betalning av skulder kan vidtas är frågor anhängiga vem som ska anses vara dödsbodelägare.

Eftersom det är av vikt att en mer utförlig utredning görs för att besvara din fråga rekommenderar jag att du tar kontakt med en erfaren familjerättsjurist i ärendet. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (389)
2020-10-14 Eventuellt bedrägeri
2020-10-10 Offert, anbud, budget och budgetoffert
2020-10-01 Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?
2020-09-30 Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

Alla besvarade frågor (85319)