CSN - påminnelseavgift

2015-06-30 i EKONOMI
FRÅGA
Hej! Är det möjligt för CSN att ta ut en förseningsavgift av mig som student om jag är sen på att betala tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i studiestödslagen (här) samt studiestödsförordningen (här)

Studiemedel (bestående av studiebidrag samt studielån) får lämnas till dig som studerar. Av studiestödslagen framgår det även att den som har fått studielån ska betala tillbaka det. Vidare framgår det även att personer som har fått låna även ska betala ränta samt sådana avgifter som härrör sig från de administrativa kostnader som CSN har i samband med bland annat återbetalning av studiemedel. Detta framgår av studiestödslagen 4 kap. 1§ (här) samt 6 kap. 4§ (här).

Av studiestödsförordningen 4 kap. 13§ framgår att centrala studiestödsnämnden ska bevaka statens fordran på bland annat påminnelseavgifter samt att även avgifter för administrativa kostnader skall tas ut vid varje påminnelse om förfallna åsbelopp och att denna avgift är 450 kr för varje påminnelse vilket framgår av studiestödsförrdninen 5 kap. 5§.

Detta innebär med andra ord att CSN får ta ut en påminnelseavgift på 450 kr av dig som student.

Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (370)
2020-06-30 Har man rätt att pausa räkningar i samband med ett fängelsestraff?
2020-06-17 Juridisk rådgivning hos Lawlines jurister
2020-06-14 Vem kan få bostadstillägg?
2020-06-13 Har bank rätt att neka kund mobilt BankID om denne har en förvaltare?

Alla besvarade frågor (81716)