Skyldighet att visa bankkonto?

2015-03-12 i EKONOMI
FRÅGA |Om min mans styvpappa kräver att se mitt privata bankkonto bara för att han vil det, har han rätt till det då?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det enkla svaret är Nej, du har ingen som helst skyldighet att visa ditt privata bankkonto för någon. Om det finns några särskilda omständigheter får du gärna kommentera nedan så hjälper jag dig vidare men jag kan inte se någon situation där din mans styvpappa har rätt att se dina tillgodohavanden på banken.Vänliga hälsningar,

Kan man få bolån även om man har fått ett hus i gåva?

2015-03-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Min mamma vill skriva över sitt hus på mig som gåva. Hon skall dock bo kvar i huset och betala alla kostnader. Det finns inget hus på lånet. Jag och min sambo går i hus tankar och jag undrar om min gåva påverkar mig när jag skall ta bolån. Kan banken neka mig lån då dem ser att jag har ett hus som gåva? Mvh Tessie
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att du menar att det inte finns något lån på huset som du fick av din mamma. I så fall kan jag inte se hur gåvan skulle påverka dina chanser att få bolån. Det finns ju inte direkt några bestämmelser kring detta, men vad som brukar kunna spelar roll brukar vara vilken inkomst man har, om man själv redan har ett boende vid sidan av (eventuellt med bolån), om man har andra lån och så vidare. Utifrån vad du har berättat tror jag dock inte att det skall vara några problem! Bara det att du äger ett hus försämrar förmodligen inte dina chanser.Hör gärna av dig om du undrar något mer!Hälsningar,

Betalningssvårigheter

2014-12-23 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag har stora problem med att betala mina fakturor. Jag driver Balkan AB och har fem anställda. Jag äger företaget själv. Balkan AB erbjuder jugoslaviska varor. Vad kan jag göra för att driva företaget vidare? Går det att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad har jag för olika alternativ ? Mvh Johan
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Din fråga är egentligen av företagsledande karaktär och kanske inte främst passar sig bäst för juridisk rådgivning. Det är också väldigt svårt att ge något konkret svar på grund av de begränsade uppgifter som du lämnat i frågan. Det finns dock ett antal möjligheter du kan överväga för att öka kapitalet i ditt bolag. Nedan följer ett antal exempel:1) Är dina betalningsproblem tillfälliga kan du ansöka om att uppta ett lån hos en bank eller liknande kreditinstitut för att lösa de kortsiktiga fordringarna. Detta löser inte problemen på längre sikt, men kan ge tillfälligt andrum.2) Ta kontakt med dina fordringsägare (de som du köpt sakerna av) och begär att få anstånd med betalningarna.3) Eftersom du driver ett aktiebolag finns ett flertal alternativ. Antingen kan du genom en nyemission ta in nytt kapital i företaget eller sälja andelar av ditt eget aktieinnehav till någon intressent som kan bidra med nytt kapital. Försäljningssumman kan sedan tillskjutas företaget.

Missnöjd med försäkringsbeslut

2014-10-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som handlar om försäkring , jag har min försäkring hos Folksam. Jag reste utomlands för ett par månader sen , när jag blev av med min väska och det anmälde jag och jag har polisanmälan som beskriver händelseförloppet . Jag hade en del smycken och pengar i väskan. Jag har alla kvitton till mina smycken. När jag kom tillbaka till Sverige ringde jag min försäkring och berättade vad som hade hänt , dom bad mig skicka in alla kvitto och polisanmäla intygen vilket jag gjorde. Jag hade också en bild som min sån hade tagit på smyckena innan dom blev stulna. Jag kände att jag kan skicka in den bilden också för säkerhets skull. Men nu påstår dom att bilden är tagen efter händelsen och dom nekar till någon försäkring till mig av den anledningen . Dom tar inte någon hänsyn till polisanmälan och alla kvitton. Så nu undrar jag vad jag borde göra tycker ni? Tack MVH.
|Hej, och tack för din fråga. Det är inom ramen för gratisrådgivningen och utefter den information som finns i frågan inte möjligt att ge ett detaljerat eller personligt svar för just ditt fall. Men rent allmänt om man är missnöjd med ett försäkringsbolags handläggning av en skada så finns det oftast några olika vägar man kan få saken prövad utan att behöva dra tvisten till domstol. Många försäkringsbolag har en oberoende nämnd som kan pröva försäkringsbesluten, och ditt man kostnadsfritt kan överklaga ett beslut. Här finns den s.k. Kundombudsmannen för ditt försäkringsbolag.Ett annat alternativ är att du vänder dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som är en statlig myndighet och helt oberoende från försäkringsbolaget. Då krävs att tvisten handlar om ett belopp över 200 kr. Att klaga hos ARN är även det kostnadsfritt, och även om företagen inte behöver rätta sig efter ARNs beslut så brukar de flesta seriösa företag göra det. Som ett sista alternativ kan du väcka talan i domstol, men det kan bli en kostsam historia så jag rekommenderar dig att prova de två ovan nämnda alternativen i första hand. Vänligen, 

Måste viss bank hantera andra bankers kunder?

2015-03-05 i EKONOMI
FRÅGA |Banker har ju länge stridit mot oss som gillar kontanter och numera verkar det som om att det inte finns några kontor med kontanthantering kvar. Dock vet jag om ett i samhället där mina föräldrar bor. Frågan gäller om hur vida de kan neka mig som inte är kund i den specifika banken att sätta in pengar på mitt konto. Kan de neka mig kontanthantering p.g.a att jag inte är kund hos dem? De är en filial i Swedank men jag har mina konton i en annan filial också Swedbank. Jag blev nämligen varse detta då jag skulle växla in ett gäng 2-kronor eftersom butiken vägrade ta emot dem. Butiken behöver inte ingå avtal med mig men hur är det med en bank? De tog emot mynten efter mycket tjat men lade till att det var ett undantag och kommer inte hända igen.Vad kan man göra som privatperson i en sådan situation där man behöver göra en insättning av kontanter men banken vägrar p.g.a att man inte är kund i den specifika banken?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine. Angående särskilda skyldigheter för banker så finns det ingen sådan skyldighet föreskriven i den i folkmun kallade banklagen (https://lagen.nu/2004:297). Banken kan med andra ord sätta upp egna regler gällande kontanthantering, och därmed låta den endast vara tillgänglig för sina egna kunder. Banker har i regel dock inte rätt att neka en kund. Med andra ord har du alltid rätt öppna ett konto hos banken och sätta in pengarna på det enligt lagen om insättningsgaranti. (https://lagen.nu/1995:1571) Idag är i regel dock den mesta av kontanthantering automatiserad. I de automater som finns hos Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank kan man oavsett vilken bank man är kund i därför använda insättningsautomaterna - sedan dessa ägs av en TM (tredjeman). Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Misstagsbetalning lön

2015-02-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan! Jag jobbade extra i somras på ett privat företag och de betalade ut för mycket i lön. Jag är vanligtvis studieledig från jobbet och ringde min sista dag och berättade att jag skulle återgå till studierna. Jag tog ut all min återstående semester, och gick på ledighet. Sedan i efterhand har det skickat meddelande om att jag fått för mycket i lön och jag har blivit återbetalningsskyldig.Så min fråga, Kan de göra så?
Gabriella Lundqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Detta handlar om en misstagsbetalning och därmed principen om condictio indebiti som vuxit fram i rättspraxis. Se b.la. NJA 2001 s. 353. Du nämner att du tagit ut all din återstående semesterersättning men vad jag fattar det som är det din "vanliga" lön som det betalats ut för mycket av. Jag antar vidare att den lön som betalats ut var för sommaren 2014 och att lönen kom in på ditt konto sommaren 2014. Huvudregeln vad gäller condictio indebiti eller misstagsbetalningar som det också kallas är att betalningen ska återgå, dvs betalas tillbaka. Undantag kan dock föreligga om pengarna visserligen betalats till rätt mottagare men där summan varit felaktig. Det man måste fråga sig är om du haft anledning att förlita dig på att lönen skulle vara korrekt, dvs varit i god tro, och att du dessutom rättat dig efter lönen. Du får inte ha anat oråd eller misstänkt att det betalats ut för mycket i lön. Hur mycket pengar handlar det om? Är det en stor avvikelse från den lön du brukar få talar det för att du varit i ond tro och därmed inte ska ha rätt att behålla pengarna. Skulle du anses vara i god tro men inte ha inrättat dig efter lönen, dvs om pengarna inte har förbrukats så kommer det antagligen inte anses så pass betungande att du får behålla dem i alla fall. Kriterierna är alltså kumulativa. Man kan även diskutera det scenario att du inte vet var pengarna kommer ifrån. Du är antagligen i ond tro, lägger undan pengarna och väntar på att någon ska göra anspråk på dem. Ingen gör anspråk på pengarna och ju längre tid som går, desto mindre ond tro kommer du att anses vara i. Tidpunkten för när god tro träder in är dessvärre svårt att säga. I detta fall vet du antagligen att det är en lön som kommit in varför det varit lätt för dig att kunna kontrollera summan med den som betalat ut din lön. Samtidigt beror det på om det är en större eller mindre avvikelse från den vanliga lönen. I ditt fall har det gått åtminstone 6 månader från att utbetalningen skedde till dess återkrav aktualiserades. I rättsfallet hade de rätt att behålla pengarna men då hade det gått 9 månader. Detta kan alltså vara ett gränsfall och allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Du får försöka bedöma detta utifrån hur lång tid som gått mellan utbetalning och återkrav liksom hur stor skillnad i utbetald lön som du fått samt andra omständigheter om sådana föreligger i ditt fall. Lycka till!

Ersättningsform och beräkning av marknadsvärdet i ett försäkringsärende

2014-11-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag haft en bilolycka som jag själv orsakade utan inblandning av andra. Själv bröt jag ben och fick ligga månader i sängen. Bilen var anpassad för mitt funktionshinder med medel från Försäkringskassan och de sammanlagda kostnaderna för själva bilen (som jag betalade) och anpassningen (som Försäkringskassan betalade) gick på över en millionär kronor för 4 år sedan. Bilen är totalskadad enligt försäkringsbolaget.Efter olycksfallet sa jag till Folksams skadereglerare att jag inte har för avsikt att ha en bil igen som jag själv kan köra. Nu ångrar jag mig dels för att jag kanske vill kunna köra igen själv och dels för att man nu föreslår en bil (där jag kan sitta kvar i min rullstol under färden som passagerare) som har en betydligt högre bränsleförbrukning än min gamla bil (som var en Diesel). Jag skulle föredra pengar istället för att kunna undersöka om det fanns en bil utanför Sverige som bättre motsvarade min gamla bil. Folksam verkar inte vilja uppge marknadsvärdet på min gamla bil. Är det den totala kostnaden inkl anpassningskostnaden minus värdeminskning pga åldern? Det är naturligtvis betydligt billigare för Folksam att hitta en bil åt mig där jag är enbart passagerare än att hitta/anpassa en bil som jag själv kan köra. Vad säger lagen i det här fallet? Tacksam för ett svar
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligen tillåter försäkringsvillkoren att försäkringsbolaget väljer om bilen ska skrotas, lösas in eller repareras utan att de först behöver fråga kunden om vad han eller hon föredrar. Generellt går det till så att försäkringsbolaget hör sig för hos reparatörer vad det skulle kosta att reparera bilen. Uppskattas reparationskostnaden till ett belopp större än marknadsvärdet på bilen strax innan olyckan väljer bolaget vanligtvis istället att betala ut en ersättning eftersom en sådan lösning blir billigare. Det är alltså möjligt att bolaget ensidigt kan bestämma om de betalar ut en summa i ersättning till dig eller ordnar fram en ny bil. Oavsett vilket alternativ de väljer är huvudprincipen förstås att den ersättningen ska vara skälig.Vad gäller marknadsvärdet blir det framförallt aktuellt om försäkringsbolaget beslutar att betala ut en kontant ersättning. Värdet brukar bestämmas utifrån årsmodell, hur långt bilen har gått osv. I ditt fall är situationen förstås speciell eftersom bilen var specialanpassad, tyvärr har jag inte hittat någon information om hur det bör påverka värderingen. Mitt råd är att du ber dem ytterligare en gång om att motivera hur de beräknar marknadsvärdet i en situation som din, de måste kunna motivera sin ståndpunkt. Uppstår en konflikt kring hur värdet ska bestämmas är det vanliga att parterna plockar in en oberoende värderingsman, ofta används en värderingsman från handelskammaren. Det finns även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om man är missnöjd med ett försäkringsbolags reglering.Sammanfattningsvis råder jag dig att läsa innantill i dina försäkringsvillkor för att ta reda på vilken möjlighet du har att påverka formen på ersättningen från ditt försäkringsbolag. Blir det så att bolaget ska ersätta dig med en summa pengar ska du inte nöja dig med mindre än att de skriftligen motiverar hur de beräknat marknadsvärdet. Tycker du att deras beräkning känns felaktg bör det vara möjligt att begära att försäkringsbolaget själv gör en omprövning i frågan och tar in en objektiv värderingsman, alternativt kan du kontakta ARN. I förlängningen är det även möjligt att ta en försäkringstvist till domstol. Sist men inte minst vill jag tipsa dig om att ta kontakt med Konsumenternas vägledning om bank och försäkring som ger gratis information och vägledning i försäkringsfrågor, det går både att ringa och mejla dem. Då de är specialicerade på försäkringar är det möjligt att de känner till tidigare fall rörande specialanpassade bilar och kan ge dig ytterligare information om hur det brukar gå till i just sådana fall.Jag önskar dig stort lycka till!

Hur bestämmer man priset vid utköp ur samägd fastighet?

2014-10-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag och min syster ärvde en stuga efter vår pappa,detta blev klart i somras. Pappa dog 27/4-13. Min syster vill nu att jag köper ut henne. Gäller det pris som mäklare värderat huset till? Min syster vill anlita mäklare för ny värdering,vem betalar den kostnaden,och är det nödvändigt? Tacksam för svar. 
|Hej, och tack för din fråga. Om din pappa inte i ett testamente uttryckt något om framtida pris eller liknande (t ex i en sk hembudsklausul) så finns det ingen lagreglering som svarar på din fråga, utan det är upp till dig och din syster att komma överens om. Då ni äger stugan tillsammans är Samäganderättslagen tillämplig, men den reglerar mest vad som händer när man inte kan komma överens. Skulle ni absolut inte kunna komma överens innehåller samäganderättslagen en möjlighet för en delägare att mot annan delägares vilja ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (se 6 §), men så långt ska det förhoppningsvis inte behöva gå i ert fall.Rent personligt kan jag anse att behovet av en ev. ny värdering borde bedömas utefter om stugpriserna i området generellt ökat sedan den förra värderingen, eller om några värderingshöjande åtgärder ha gjorts. I ett sådant fall skulle en värdering komma båda till godo, och med tanke på att ni samäger stugan så skulle att ni delar på kostnaden kunna tänkas som en rimlig lösning. Om någon värdehöjning inte antas ha skett utan den allmänna prisbilden har stått ganska still är kanske en ny värdering inget som mer än marginellt förändrar priset. I ett sådant läge skulle det kunna vara rimligt att den som ändå propsar på värdering står för den. Men som sagt, ni måste komma överens sinsemellan och jag hoppas att det löser sig så ni hittar en lösning båda känner sig nöjda med.Vänligen,