FrågaEKONOMIÖvrigt24/11/2014

Ersättningsform och beräkning av marknadsvärdet i ett försäkringsärende

Hej, jag haft en bilolycka som jag själv orsakade utan inblandning av andra. Själv bröt jag ben och fick ligga månader i sängen. Bilen var anpassad för mitt funktionshinder med medel från Försäkringskassan och de sammanlagda kostnaderna för själva bilen (som jag betalade) och anpassningen (som Försäkringskassan betalade) gick på över en millionär kronor för 4 år sedan. Bilen är totalskadad enligt försäkringsbolaget.

Efter olycksfallet sa jag till Folksams skadereglerare att jag inte har för avsikt att ha en bil igen som jag själv kan köra. Nu ångrar jag mig dels för att jag kanske vill kunna köra igen själv och dels för att man nu föreslår en bil (där jag kan sitta kvar i min rullstol under färden som passagerare) som har en betydligt högre bränsleförbrukning än min gamla bil (som var en Diesel). Jag skulle föredra pengar istället för att kunna undersöka om det fanns en bil utanför Sverige som bättre motsvarade min gamla bil. Folksam verkar inte vilja uppge marknadsvärdet på min gamla bil. Är det den totala kostnaden inkl anpassningskostnaden minus värdeminskning pga åldern? Det är naturligtvis betydligt billigare för Folksam att hitta en bil åt mig där jag är enbart passagerare än att hitta/anpassa en bil som jag själv kan köra. Vad säger lagen i det här fallet? Tacksam för ett svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vanligen tillåter försäkringsvillkoren att försäkringsbolaget väljer om bilen ska skrotas, lösas in eller repareras utan att de först behöver fråga kunden om vad han eller hon föredrar. Generellt går det till så att försäkringsbolaget hör sig för hos reparatörer vad det skulle kosta att reparera bilen. Uppskattas reparationskostnaden till ett belopp större än marknadsvärdet på bilen strax innan olyckan väljer bolaget vanligtvis istället att betala ut en ersättning eftersom en sådan lösning blir billigare. Det är alltså möjligt att bolaget ensidigt kan bestämma om de betalar ut en summa i ersättning till dig eller ordnar fram en ny bil. Oavsett vilket alternativ de väljer är huvudprincipen förstås att den ersättningen ska vara skälig.

Vad gäller marknadsvärdet blir det framförallt aktuellt om försäkringsbolaget beslutar att betala ut en kontant ersättning. Värdet brukar bestämmas utifrån årsmodell, hur långt bilen har gått osv. I ditt fall är situationen förstås speciell eftersom bilen var specialanpassad, tyvärr har jag inte hittat någon information om hur det bör påverka värderingen. Mitt råd är att du ber dem ytterligare en gång om att motivera hur de beräknar marknadsvärdet i en situation som din, de måste kunna motivera sin ståndpunkt. Uppstår en konflikt kring hur värdet ska bestämmas är det vanliga att parterna plockar in en oberoende värderingsman, ofta används en värderingsman från handelskammaren. Det finns även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om man är missnöjd med ett försäkringsbolags reglering.

Sammanfattningsvis råder jag dig att läsa innantill i dina försäkringsvillkor för att ta reda på vilken möjlighet du har att påverka formen på ersättningen från ditt försäkringsbolag. Blir det så att bolaget ska ersätta dig med en summa pengar ska du inte nöja dig med mindre än att de skriftligen motiverar hur de beräknat marknadsvärdet. Tycker du att deras beräkning känns felaktg bör det vara möjligt att begära att försäkringsbolaget själv gör en omprövning i frågan och tar in en objektiv värderingsman, alternativt kan du kontakta ARN. I förlängningen är det även möjligt att ta en försäkringstvist till domstol. Sist men inte minst vill jag tipsa dig om att ta kontakt med Konsumenternas vägledning om bank och försäkring som ger gratis information och vägledning i försäkringsfrågor, det går både att ringa och mejla dem. Då de är specialicerade på försäkringar är det möjligt att de känner till tidigare fall rörande specialanpassade bilar och kan ge dig ytterligare information om hur det brukar gå till i just sådana fall.

Jag önskar dig stort lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000