Placering av arv för avkastning

2007-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag har ärvt 2 miljoner kronor och undrar hur ni ser på investeringar av dessa. Har inte för avsikt att använda dom men ser gärna att jag investerar dom på ett sätt som får dem att växa, samt ge avkastning som jag kan få ut då och då? Har ni några tips va ja ska göra av dem? Mvh
Ola Davidsson |Hej. Investering av kapital är ett komplicerat och även till viss del riskfyllt område. Först och främst måste man avgöra vilken risk man är beredd att ta på de investeringar man gör. Ofta är risken förenad med möjligheten till kapitalvinst men en högre risk ökar också risken för att förlora en stor del av kapitalet. Man bör även avväga under vilken tidsaspekt man avser att placera kapitalet och när man behöver pengarna. Generellt sett så är bankkonton, statsskuldväxlar och räntebärande papper de investeringar som har lägst risk. Bland värdepapper med högre risk återfinns bl.a. aktiefonder, aktier samt övriga aktierelaterade papper. Eftersom det i ditt fall rör sig om en större summa pengar rekommenderar jag dig att ta kontakt med din bank för att få en personlig rådgivare för dina placeringar. Bankerna har stor kunskap i kapitalplacering och lyder också under ett lagstadgat rådgivaransvar. Mvh

Möjligheter till bostadslån

2007-09-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag har en betalningsanmärkning och den försvinner den 1 oktober 2007 ( jag har kollat med UC och det finns inget annat på mig ) kan jag gå till banken samma dag och låna pengar till ett hus? ( jag och min sambo har nämligen hittat drömhuset) Jag har fast jobb och stadig ekonomi nu. Banken vill inte lämna några garantier men vi ska dit på måndag och prata med dom och jag har redan berättat allt. Vore tacksam för svar snarast.
Jonas Öjelid |Hej, banker är förstås fria att själva välja vem de vill låna ut sina pengar till. Även om man har mycket bra ekonomi har man ingen "rätt" att få ett lån men eftersom bankers syfte är att tjäna pengar lånar de givetvis ut pengar om de bedömer att deras risk är låg. Banker är väldigt försiktiga med att låna ut pengar till människor med betalningsanmärkningar men eftersom Din anmärkning försvinner nu så är det ett tydligt tecken på att Du har skött Din ekonomi bra under åtminstone de senaste tre åren. Att Du har fast jobb och ekonomi är det viktigaste och innebär att du sannolikt kan få lån hos t.ex. Bluestep som fokuserar på Din framtida förmåga att betala än på vad som har hänt tidigare. Med tanke på det och den konkurrensen som ändå finns mellan banker kan jag tänka mig att Ni har goda chanser att få låna ett rimligt belopp även hos andra banker. Lycka till! Vänliga hälsningar

Skulder hos kronofogden

2007-07-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag är en man på 26 år, arbetslös och sjukskriven till sep 07. Bor med en sambo. Vi går på socialen och saknar inkomst helt båda två. Har en skuld hos kronofogden på cirka 30 000 kr och har jättesvårt att få hjälp med detta. Det blir bara mer och mer räkningar och det väller in brev varje månad från inkassoföretag m.m. Detta leder till att man är på dåligt humör. Det går ej att skuldsanera ett sånt litet belopp säger socialen men det är jobbigt för oss båda och ja vill bli skuldfri, ta tag i detta på något sätt. För en arbetslös som har praktiserat på riksbyggen i 3 månader så är detta mycket. Har inga som helst tillgångar.
Jonas Öjelid |Hej, det stämmer att skuldsanering sannolikt inte kommer att beviljas för en skuld på 30 000 kr. I de fall där skuldsanering beviljas brukar skulderna vara större än så. Ett tips för att reda ut situationen kan vara att utnyttja den rådgivning som kommunen är skyldig att erbjuda skuldsatta personer, se 2 § i Skuldsaneringslagen http://www.lagen.nu/2006:548#P2 . TIllsammans kan Ni försöka komma överens om avbetalningsplaner eller liknande som gör att Ni åtminstone på sikt kan bli skuldfria. Det är möjligt att några av de personer/företag som Ni står i skuld till kan tänka sig att t.ex. avstå från ränta om det görs upp en tydlig avbetalningsplan - deras intresse är ju i första hand att få betalt för sin fordran. Vänliga hälsningar

Redovisningskrav för onoterade bolag

2007-07-31 i EKONOMI
FRÅGA |Från vilket år började IAS Standarden gälla som redovisnings krav i årsredovisningen för små bolag ej noterade.
Johanna Bergsten |IAS standard gäller som redovisningskrav för noterade bolag från och med 1 januari 2005. För onoterade bolag finns däremot inget krav att följa IAS standard. Med vänlig hälsning

Förlust av postväxel

2007-08-29 i EKONOMI
FRÅGA |Postväxel Har mottagit en postväxel, där jag står som mottagare, Den blir stulen. Tjuven får ut beloppet av bank utan att visa legitimation eller fullmakt. Kan jag begära att få tillbaka postväxeln av banken?
sofie jeppsson |Hej En postväxel är ett exempel på ett löpande skuldebrev. Rättsverkningarna av att ett löpande skuldebrev utfärdas är direkt knutet till det fysiska skuldebrevet. Därför kan förlusten av en postväxel vara förenat med stor risk om man inte hinner spärra den innan någon löser in den på banken. För att någon annan än den som postväxeln är utställd på ska kunna lösa in den krävs det att det på baksidan av växeln står att den överlåtes till den specifika personen. Utöver detta ska banken kräva att legitimation eller fullmakt uppvisas, jag har mycket svårt att tro att en bank skulle lösa in en postväxel utan något bevis på att det är rätt person som löser in den. Om detta mot förmodan skulle ha skett i verkligheten så har banken begått ett stort misstag och blir givetvis skyldig att ersätta den som postväxeln ursprungligen var utställd på. Med vänlig hälsning

Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

2007-08-21 i EKONOMI
FRÅGA |Jag misstänker att jag får ca 1500 kr för mycket i lön per månad. Arbetade i ett projekt som hade annan lönesättning än mitt ordinarie arbete - dock hos samma arbetsgivare. Har gjort förfrågan till lönekontoret huruvida min nuvarande lön stämmer eller ej, men har ej fått svar på detta. Vilken är mina eventuella skyldighet i frågan? Kan jag bli tvungen att betala tillbaka dessa pengar?
Miranda Berg |En utbetalning som gjorts av misstag, skall som huvudregel återbetalas, detta brukar kallas condictio indebiti. Undantag kan finnas då mottagaren av pengarna "i god tro inrättat sig efter betalningen". Med detta menas att om man till exempel mottagit ett mindre belopp för mycket i lön men inte haft anledning att misstänka att utbetalningen var felaktig, och kanske redan använt pengarna, så skall man inte drabbas av återbetalningsskyldighet. I ditt fall kan man inte hävda att du är i god tro, eftersom du själv misstänker att du får för mycket lön. Lönekontorets agerande kan dock ha en viss betydelse, du ska kunna lita på det besked som de ger dig. Utbetalarens passivitet kan också inverka, ju längre utbetalaren dröjer med återkrav desto större anledning har även en ondtroende mottagare att anta att betalningen är riktig. Kontakta din arbetsgivare och lönekontoret igen. Jag tror att du kommer att bli skyldig att betala tillbaka pengarna. Viktigt att komma ihåg är att det är brottsligt att använda pengar som man har i sin besittning, men som man vet att man inte har rätt till. Det klassas som olovligt förfogande, se http://www.lagen.nu/1962:700#K10P4 . I brottsbeskrivningen står att man inte får "vidtaga åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre, eller denne annlorledes berövas sin rätt". Du bör se till att det alltid finns kvar en summa på kontot där pengarna satts in, som motsvarar den felaktiga utbetalningen. Först när du tar ut pengarna, förfogar du olovligen över dem - vilket alltså är straffbart! Mvh

Vad innebär betalningsanmärkning?

2007-06-10 i EKONOMI
FRÅGA |kan man starta eget om man har betalningsanmärkning på sig?
Cornelia Svensson |Hej, det finns inga regler som hindrar dig från att starta företag pga din betalningsanmärkning. Däremot kan du få svårt att få lån och krediter vilket kan leda till problem med att finansiera verksamheten. På kronofogdens hemsida ( http://www.kronofogden.se/svarpafragor/fragorochsvar/betalningsanmarkning.4.39f16f103821c58f680005506.html ) kan du läsa mer om vad det innebär att ha en betalningsanmärkning. Vänlig hälsning

Skuld till avliden

2007-05-29 i EKONOMI
FRÅGA |om man har lånat pengar från sina föräldrar, är man skyldig att betala tillbaka dessa då föäldrarna avlidit?
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Om du har lånat pengar av dina föräldrar uppstår en fordran som dina föräldrar innehar på dig. Denna fordran försvinner inte i och med att dina föräldrar avlider, utan övergår då till dödsboet och fördelas sedan över arvingarna. Såsom bröstarvinge (biologiskt barn) har du alltid rätt till laglott, även om dina föräldrar skulle ha förordnat om att kvarlåtenskapen efter dem skall fördelas enligt testamente, så i realiteten kan det ju bli så att du ärver din egen skuld varpå den upphör. Något annat man kan på fundera på i detta sammanhang är ifall lånet verkligen lett till skuld, eller ifall det möjligtvis kan ses som en gåva. Många föräldrar ”lånar” nämligen ut pengar till sina barn utan avsikt att sedan kräva tillbaka dem. Gåva föreligger när gåvorekvisiten är uppfyllda, och dessa är: 1. förmögenhetsöverföring från givare till tagare, 2. förmögenhetsöverföringen sker frivilligt, och 3. benefik gåvoavsikt hos givaren krävs. Något annat att tänka på är att föräldrarna, för det fall de fortfarande är i livet, kan efterge sitt anspråk. Finns ett skuldebrev skall detta då förstöras eller ges åter till gäldenären, d v s till dig. Med vänlig hälsning,