FrågaEKONOMIÖvrigt24/02/2015

Misstagsbetalning lön

Hejsan!

Jag jobbade extra i somras på ett privat företag och de betalade ut för mycket i lön. Jag är vanligtvis studieledig från jobbet och ringde min sista dag och berättade att jag skulle återgå till studierna. Jag tog ut all min återstående semester, och gick på ledighet.

Sedan i efterhand har det skickat meddelande om att jag fått för mycket i lön och jag har blivit återbetalningsskyldig.

Så min fråga, Kan de göra så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Detta handlar om en misstagsbetalning och därmed principen om condictio indebiti som vuxit fram i rättspraxis. Se b.la. NJA 2001 s. 353.

Du nämner att du tagit ut all din återstående semesterersättning men vad jag fattar det som är det din "vanliga" lön som det betalats ut för mycket av. Jag antar vidare att den lön som betalats ut var för sommaren 2014 och att lönen kom in på ditt konto sommaren 2014.

Huvudregeln vad gäller condictio indebiti eller misstagsbetalningar som det också kallas är att betalningen ska återgå, dvs betalas tillbaka. Undantag kan dock föreligga om pengarna visserligen betalats till rätt mottagare men där summan varit felaktig. Det man måste fråga sig är om du haft anledning att förlita dig på att lönen skulle vara korrekt, dvs varit i god tro, och att du dessutom rättat dig efter lönen. Du får inte ha anat oråd eller misstänkt att det betalats ut för mycket i lön. Hur mycket pengar handlar det om? Är det en stor avvikelse från den lön du brukar få talar det för att du varit i ond tro och därmed inte ska ha rätt att behålla pengarna. Skulle du anses vara i god tro men inte ha inrättat dig efter lönen, dvs om pengarna inte har förbrukats så kommer det antagligen inte anses så pass betungande att du får behålla dem i alla fall. Kriterierna är alltså kumulativa.

Man kan även diskutera det scenario att du inte vet var pengarna kommer ifrån. Du är antagligen i ond tro, lägger undan pengarna och väntar på att någon ska göra anspråk på dem. Ingen gör anspråk på pengarna och ju längre tid som går, desto mindre ond tro kommer du att anses vara i. Tidpunkten för när god tro träder in är dessvärre svårt att säga. I detta fall vet du antagligen att det är en lön som kommit in varför det varit lätt för dig att kunna kontrollera summan med den som betalat ut din lön. Samtidigt beror det på om det är en större eller mindre avvikelse från den vanliga lönen. I ditt fall har det gått åtminstone 6 månader från att utbetalningen skedde till dess återkrav aktualiserades. I rättsfallet hade de rätt att behålla pengarna men då hade det gått 9 månader. Detta kan alltså vara ett gränsfall och allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Du får försöka bedöma detta utifrån hur lång tid som gått mellan utbetalning och återkrav liksom hur stor skillnad i utbetald lön som du fått samt andra omständigheter om sådana föreligger i ditt fall.

Lycka till!

Gabriella LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000