FrågaEKONOMIÖvrigt27/10/2015

Arvsfördelning enligt första arvsklassen

Hur blir fördelningen av arvet efter mig av följande arvingar?

Jag har tre barn vid liv, 2 barnbarn efter en avliden son samt en utomäktenskaplig son.

Således 4 barn samt 2 barnbarn!

Kan man utesluta någon eller styra arvet på något sätt?

Tacksam förslag

Lars

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv utgör Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning. För att bestämma vilka som är arvingar och hur stort arv de har rätt till, indelas alla som kan komma att ärva en avliden i s.k. arvsklasser.

I den första arvsklassen förekommer de som står närmast att ärva den avlidne. Dessa kallas för bröstarvingar och utgörs av den avlidnes barn. I det fall en bröstarvinge avlider före arvlåtaren (dvs du) övergår arvet i sin tur först och främst till bröstarvingens arvingar, jfr ÄrvB 2 kap 1 §.

Att ett barn är utomäktenskapligt påverkar inte bröstarvingens rätt att ärva, det har dock betydelse för när denna kan komma att ärva. Är det så att din maka fortfarande lever vid din bortgång har hon rätt till hela ditt arv först. Efter hennes död får däremot dina arvingar den del du efterlämnat henne i arv först då. Här infinner sig skillnaden med utomäktenskapliga barn eftersom de har rätt att få ut sitt arv direkt, dvs. de behöver inte vänta till dess din maka går bort, även om de kan välja att göra det. Väljer det utomäktenskapliga barnet att göra det senare får denne arvet utifrån hur fördelningen av arvet ser ut vid din bortgång och får då motsvarande fördelning (kvot) vid din makas bortgång, jfr ÄrvB 3:1 och 9 §§.

När det kommer till storleken på arvet är utgångspunkten att varje arvinge har rätt till lika stor del, jfr ÄrvB 2:1 2 st. I ditt fall innebär det, förutsatt att du inte har en fru i livet, att ditt arv delas i fem delar där varje barn får lika del och de två barnbarnen (efter den avlidna sonen) får dela på en del.

Av den delen som hittills varit lika stor är det endast hälften som lagligen garanteras respektive bröstarvinge. Detta kallas bröstarvingens laglott. Laglottens innebörd är den att just den halvan inte kan testamenteras bort utan måste tillfalla bröstarvingen. Den andra halvan kan däremot fritt testamenteras bort, jfr ÄrvB 7:1.

Det finns i övrigt möjligheter att utesluta utomäktenskapliga barn från arv genom olika gåvokonstellationer. Dessa fordrar dock en juridisk utredning, som inte inryms inom denna gratisrådgivning.

Behöver du i anslutning till denna rådgivning hjälp med att upprätta ett testamente eller att mer utförligt förhöra dig om de juridiska möjligheter du har för ditt eftermäle kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”