Boutredning och bouppteckning – blir dödsbodelägare ansvariga för den avlidnes skulder?

2015-11-01 i EKONOMI
FRÅGA
Min mor dog för 7 månader sen och hade ett lån hos Nordea som skulle betalas tillbaka. Hon va inte gift och då undrar jag vad som händer med hennes skuld när bara jag och mina 3 syskon finns kvar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De bestämmelser som rör arv och förfarandet med den avlidnes kvarlåtenskap återfinns i Ärvdabalken.

När en person avlider uppkommer vad som kallas för ett dödsbo. Dödsboet utgörs utav den avlidnes kvarlåtenskap, och bär både rättigheter och skyldigheter som den avlidne ådrog sig i livet. Ett dödsbo ska, likt ett litet företag förvaltas utav dess delägare, kallade dödsbodelägare, fram till dess en s.k. bodelning har skett. Dödsbodelägarna utgörs utav den avlidnes arvingar. Förutsatt att er mor inte skrivit ett testamente är det i det här fallet hennes bröstarvingar dvs. du och dina tre syskon som är dödsbodelägare.

Den främsta uppgiften för dödsboet är att göra en s.k. boutredning där det första steget är en s.k. bouppteckning. En bouppteckning kan sägas vara en handling som visar dels vilka som är dödsbodelägare och dels visar den boets tillgångar och skulder.

De skulder den avlidne kan ha tänkas ha haft ska betalas så som de var på dödsdagen. Det är här viktigt att utreda att alla skulder och tillgångar kommer med, annars riskerar man behöva ytterligare en bouppteckning senare. Dödsboets skulder betalas utav dödsboets tillgångar i samband med bouppteckningen.

Dödsbodelägarna är inte ansvariga för den avlidnes skulder. Är det däremot så att arv betalats ut och skulderna inte helt har betalats, blir arvtagarna skyldiga att betala de kvarvarande skulderna. Men den skyldigheten är inte större än vad de i sådant fall fått ut i arv.

Det är inte allt helt okomplicerat att följa med i den snårdjungel av bestämmelser som föreligger vid en boutredning och en bouppteckning. Behöver ni hjälp med dessa rekommenderar jag att ni tar kontakt med en erfaren familjerättsjurist. Vill ni komma i kontakt med en sådan kan ni boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (389)
2020-10-14 Eventuellt bedrägeri
2020-10-10 Offert, anbud, budget och budgetoffert
2020-10-01 Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?
2020-09-30 Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

Alla besvarade frågor (85214)