Samförvaltning av dödsbo

2015-11-06 i EKONOMI
FRÅGA
I ett arvskifte ingår 10 personer. Om nio är överräns och en motsäger fattat beslut. Gäller det då vad majoriteten vill?i
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till reglering gällande arv är det Ärvdabalken (ÄrvB) som utgör tillämplig lagstiftning.

Vid händelse av någons bortgång uppkommer vad som kallas för ett dödsbo. Ett dödsbo är en s.k. juridisk person och kan i viss mån betraktas som ett litet företag, innehållandes de tillgångar (och bärandes de skulder) som den bortgångne hade i livet. Den efterlevandes make och dennes arvingar utgör dödsboets förvaltare och kallas dödsbodelägare.

Förvaltningen av ett dödsbo utgör en samförvaltning mellan dess delägare. Detta innebär att en förvaltningsåtgärd måste vidtas med samtliga delägare samtycke, vilket får till konsekvens att varje dödsbodelägare har vetorätt gentemot de andra, jfr ÄrvB 18:1 1 men.

Som ett undantag till vetorätten kan det ibland finnas åtgärder som inte kan avvakta beslut och därför måste fattas utan att samtliga dödsbodelägares samtycke har inhämtats. Men denna möjlighet bör hållas ganska snäv. Man kan t.ex. inte hävda efter det att en dödsbodelägare invänt emot en åtgärd att man vidtagit den ändå p.g.a. att beslut om åtgärden inte kunde dröja, jfr ÄrvB 18:1 3 men.

Är det så att dödsbodelägarna inte kan komma överens kan man ansöka hos tingsrätten att dödsboet istället ska förvaltas av en s.k. boutredningsman, jfr ÄrvB 19:1. Utses en boutredningsman kan denna vidta alla nödvändiga åtgärder för dödsboets räkning (förutom vissa allt för omfattande åtgärder t.ex. att sälja dödsboets fasta egendom utan samtliga dödsbodelägares samtycke), jfr ÄrvB 19:11 3 st.

Sammanfattningsvis kan konstateras att åtgärder i samband med dödsboförvaltning måste vidtas med samtycke av samtliga dödsbodelägare. En separat dödsbodelägare har alltså vetorätt. Kommer dödsbodelägarna inte överens kan de begära att rätten utser en bodelningsman att istället sköta dödsboets förvaltning.

Behöver du hjälp med att begära en boutredningsman eller med arvskiftet överlag kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (389)
2020-10-14 Eventuellt bedrägeri
2020-10-10 Offert, anbud, budget och budgetoffert
2020-10-01 Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?
2020-09-30 Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

Alla besvarade frågor (85168)