Förstärkt laglottsskydd

2015-10-25 i EKONOMI
FRÅGA
Vår bror fick köpa jordbruk, skog och bodde i samma hus som föräldrarna. Nu är föräldrarna avlidna. Vi undrar skulle det inte skrivits om Laglott, vi två syskon fick inget vi är ju uppvuxen där, skulle det inte ha gjorts någon delning?eller är det rätt gjort?Ulla
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den egendom som någon lämnar efter sig när denne dör kallas kvarlåtenskap. Om den avlidne inte hade skrivit något testamente skall kvarlåtenskapen delas lika mellan dennes barn. Varje del betecknas en arvslott. Även om den avlidne har skrivit testamente så har varje barn till den avlidne rätt till åtminstone sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. För att ett testamente skall vara giltigt krävs vanligtvis att det är skriftligt och har bevittnats av två personer.

Om er bror har köpt fastigheten av era föräldrar för marknadspris så är fastigheten inte en del av kvarlåtenskapen efter era föräldrar. I det fallet skulle det dock troligtvis finnas kvar pengar från försäljningen att fördela som arv.

Fick er bror fastigheten som gåva så räknas detta som förskott på arv. Köpte han istället till underpris så räknas även mellanskillnaden mot dåvarande marknadspris som gåva, och därmed också som förskott på arv. Vid arvsskiftet ska då förskottet adderas till kvarlåtenskapen. Sedan skall förskottet dras av från den del av kvarlåtenskapen som är hans arvslott. Om förskottet uppgår till mer än hans arvslott är han dock inte av den anledningen skyldig att ge tillbaka överskottet till er, 6 kap. 4 § ÄB. För att man inte ska kunna kringgå reglerna om laglott finns dock ett undantag från detta.

Om gåvan gavs på sådana villkor att syftet var att jämställa med testamente så har ni rätt att få ersättning om gåvan inkräktade på er laglott, 7 kap. 4 § ÄB. Att föräldrarna fortsatte att bo kvar i huset efter försäljningen är ett exempel på sådana villkor som tyder på att syftet med gåvan var att jämställa med testamente. Ni tycks alltså ha rätt till ersättning om gåvan inkräktade på er laglott. Ni räknar ut er laglott genom att addera gåvan till resten av kvarlåtenskapen från era föräldrar och delar sedan summan med två. Sedan delar ni detta på antalet syskon. Om inte var och en av er redan har fått ärva detta belopp har ni alltså troligtvis rätt till ersättning. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter är det dock omöjligt att ge ett säkert besked.

För att ha rätt att få ersättning enligt ovan måste man väcka talan vid domstol om detta senast ett år efter att bouppteckningen för er sist avlidne förälder avslutades, 7 kap. 4 § 2 st. ÄB.

Detta är vad som inryms i vår gratisrådgivning. Behöver ni vidare rådgivning för att kontrollera att arvsskiftet har gått rätt till eller för att väcka talan i domstol, rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Ni kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Mvh

Johan Landström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Har gått för lång tid så vi kan inte väcka talan. Känns bara så fel att han fick köpa allt för 300 000 kr 1987. Jordbruket var vi överens att han fick ta över. Tack ulla
2015-10-25 20:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (390)
2020-10-28 Vill komma i kontakt med Lawline utan kostnad
2020-10-14 Eventuellt bedrägeri
2020-10-10 Offert, anbud, budget och budgetoffert
2020-10-01 Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?

Alla besvarade frågor (85560)