Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?

2021-05-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Lämnat in arvegods till försäljning hos auktionsfirma. Denna firma har inte satt in pengar för det som är sålt och svara inte på mail o telefon. Pratat med dom 3 gånger då dom skyllt på flytt osv men att det skulle ordna sig, sedan har dom inte gått att nå. Går ej polisanmäla pga avtalsbrott enligt polis. Vad kan jag göra?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och auktionsfirman har ingått ett avtal som innebär att auktionsfirman har åtagit sig att sälja dina saker och att du nu inte fått betalt för de saker som firman har sålt åt dig. Ett sådant handlande från auktionsfirmans sida är att betrakta som ett avtalsbrott och precis som du skriver är det inte ett brott som hanteras av polisen eftersom det inte hör till straffrätten (som exempelvis misshandel eller stöld) utan till civilrätten som rör tvister mellan privatpersoner/privata aktörer. Det du kan göra i första hand är att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du fyller då i en blankett hos Kronofogden som du hittar här: https://kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlNär du skickat in blanketten kommer Kronofogden att kontakta auktionsfirman via brev och kräva ett svar om hur de ställer sig till ditt betalningskrav. I bästa fall kommer auktionsfirman att betala ut de pengar du har rätt till. Om de istället väljer att bestrida ditt krav får du själv avgöra om du vill ta ärenden vidare till domstol. Du kan läsa mer om processen här: https://kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlHoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Hur hanteras ett avtalsbrott?

2021-04-29 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Min man och hans ex har ett samägandeavtal, framtaget av juridiskt ombud, gällande deras hund. I det står att de äger hunden till 50% vardera och att de ska dela på uppkomna kostnader. Hans ex sköter inte sin del ekonomiskt, betalar aldrig i tid och sällan utan påminnelser. Kan man få samägandet upphävt då?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Djur räknas enligt juridisk mening som en sak, därmed kan lag om samäganderätt bli aktuellt (1 § lag om samäganderätt). Om samägare inte kan komma överens om hur samägandet ska hanteras så kan de vända sig till tingsrätten som får lösa frågan. I ditt fall nämner du däremot att personerna skriftligen har kommit överens om vilka skyldigheter de har i detta samägandet, men att den ena parten inte uppfyller sin del av avtalet - detta är ett så kallat avtalsbrott.Olika påföljder kan bli aktuella vid avtalsbrott, hävning är en av dessa. För att kunna häva avtalet på grund av avtalsbrott så krävs det däremot att avtalsbrottet är väsentligt. Denna väsentlighetsbedömning behöver göras utifrån det aktuella avtalet och omständigheterna som gäller i det individuella fallet. Andra påföljder som kan bli aktuella är fullgörelse som innebär att den avtalsbrytande parten tvingas fullgöra sina avtalade skyldigheter. Ännu en påföljd som kan bli aktuell är skadestånd.För att få detta hanterat av rätten kan den ena parten skicka in en stämningsansökan till tingsrätten För mer juridisk vägledning kring detta är du välkommen att vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

avtalsbrott

2021-01-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min vän har drivit ett företag men valt att avveckla pga personliga problem. I avvecklingen kom vi överens om att ingen ska fortsätta företagsverksamheten i företagets namn, detta godtogs skriftligt via vanlig meddelande oss emellan. Nu har min tidigare företagspartner tagit bort mig från vårt instagramkonto (bytt lösenord utan att prata med mig) och valt att behålla namnet och dessutom skriva i bion "start of something new". Han har även tagit bort min företagsmail men valt att ha kvar sin egen. Gör han något som är olagligt här? Jag är mycket besviken och känner mig lurad, sett till vad som avtalats.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I den situationen som du beskriver kan det bli aktuellt att konstatera att avtalsbrott föreligger, i och med att er överenskommelse är möjligt att se som ett avtal. Skadestånd enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen kan bli aktuellt om du hade fått en intäkt/tjänat pengar på att fortsätta bedriva verksamheten, vilket du nu inte längre gör. Du skulle då potentiellt kunna få ersättning då för förlorad intäkt. Alternativt kan man anse avtalet/er handling om att lägga ned verksamheten ogiltig, varav du åter får tillgång till verksamheten igen.Detta är dock ytterst osäkert och i och med att jag inte har tillgång till all information skulle jag rekommendera att du söker vidare juridisk rådgivning här på lawline!hoppas att de var svar på din fråga! Mvh

Kan jag hämta min uthyrda bil vid utebliven betalning utan risk för egenmäktigt förfarande?

2020-11-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hejsan. Ifall man hyr ut en bil och man har ett avtal där det står att vid utebliven betalning så bryts avtalet. Finns det då någon risk med att själv åka och hämta bilen, ex egenmäktig förfarande. Bilen hyrs av en förening som varje månad bygger på sina skulder. Vi som ägare är ett AB.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns några risker med att ett företag hämtar sin uthyrda bil på grund av hävning av avtalet. Jag kommer därför att redogöra rättsläget och vad ni som företag kan göra. Det framgår inte om föreningen som hyr bilen klassas som en näringsidkare eller konsument. Eftersom det är minst sannolikt att föreningen anses vara en konsument kommer jag därför utgå från att föreningen anses vara en näringsidkare. Konsumentskyddande regler som konsumentkreditlagen kommer därför inte tillämpas.Det finns ingen lag om hyra av lös sak utan avtalsfrihet gällerDet finns ingen lag som reglerar uthyrning av bilar eller andra lösa saker. För avtalstyper som dessa gäller istället allmänna avtalsrättsliga principer så som avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Som utgångspunkt får man därför avtala om vad man vill. Det som ni kommit överens om i avtalet ska därför gälla, vilket kan vara exempelvis att bilen skall återlämnas vid utebliven betalning.Notera dock att det finns vissa undantag från avtalsfriheten i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortning avtalslagen). Trots avtalsfriheten kan ett avtal bli ogiltigt om avtalet exempelvis tillkommit genom tvång eller för att ett avtalsvillkor anses oskäligt (se 3 kap. avtalslagen).Rätt till hävning innebär inte automatiskt återtaganderätt Det framgår inte i din fråga om det gäller ett avtal där återtaganderätt anges, det vill säga en rätt att återta bilen. Att ert avtal reglerar rätt till hävning innebär inte automatiskt en återtaganderätt.I ert fall verkar det dock handla om ett nyttjanderättsavtal eller leasingavtal kring bilen. Eftersom det är underförstått i sådana avtal att den uthyrda saken ska tillbaka till uthyraren kan man därmed presumera att ni har en återtaganderätt. Ni kan göra er skyldig till självtäkt även om ni har rätt till bilenNi kan göra er skyldig till egenmäktigt förfarande om ni tar tillbaka bilen utan hyrestagarens samtycke, även om ni har rätt att återta bilen (8 kap. 8 § brottsbalken). Föreningen som hyr bilen och därmed besitter den har straffrättsligt skydd mot besittningsrubbning. Ni kan alltså inte åka och "sno" er egen bil utan hyrestagarens vetskap utan ni måste ha dennes samtycke för att få lov att ta tillbaka bilen, på grund av hyrestagarens besittning.Ni kan också göra er skyldig till självtäkt eftersom ni har återtaganderätt till bilen, vilket är en form av egenmäktigt förfarande (8 kap. 9 § brottsbalken). Däremot blir ert aktiebolag inte straffrättsligt ansvarig eftersom en juridisk person inte kan begå brott. Utan det är den eller de personerna som utför handlingen som kan göra sig skyldig till brottet.Vad ni kan göra iställetFör att få tillbaka bilen kan ni begära handräckning hos kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Jag rekommenderar dig därför att besöka kronofogdemyndighetens hemsida för mer information eller kontakta dem direkt. SammanfattningÄven om ni har rätt att återta bilen kan ni göra er skyldiga till egenmäktigt förfarande eller självtäkt om ni tar tillbaka den. Jag rekommenderar dig därför att kontakta kronofogdemyndigheten för hjälp med handräckning.Om du fortfarande tycker frågan är oklar eller behöver vidare avtalstolkning så kan du boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Nekat bolån pga kontrakt skrev innan ett lånelöfte godkändes

2021-04-30 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Kan banken neka till ett bolån på grund av att kontraktet skrevs innan lånelöftet var klart? Mäklaren sa ingenting om att banken skulle vilja se kontraktet innan vi skrev under och vi visste att lånelöftet skulle bli godkänt, vilket det också blev - dock fick vi då veta att detta var ett villkor.Vi är säkra på att vi inte har betalat ett överpris för fastigheten, så det kommer de inte anmärka på, men kan de neka på grund av datumen?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är ett lånelöfte ett avtal mellan dig och banken. Att banken efter ett lånelöfte nekar till ett bolån kan resultera i ett avtalsbrott. Du skriver i din fråga att kontraktet skrevs innan lånelöftet var klart. Lånelöftet blev klart godkänt efter bostadskontraktet hade ingåtts. Du nämner att det är ett villkor, jag uppfattar det som att villkoret är att lånelöftet ska varit godkänt innan ett ingående av kontrakt, vilket också är vanligast. I och med att det är ett villkor så har banken eventuellt inte begått ett avtalsbrott, de har enligt det villkoret rätt att neka till bolån eftersom ni bröt mot villkoret. På grund av jag inte har kännedom om de närmare detaljerna i lånelöftet kan jag inte med säkerhet inte uttala mig om banken faktiskt hade rätt att göra på det här sättet. Min rekommendation är att ni tar kontakt med banken och förklarar er situation. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Hyresvärden överlämnar inte lägenheten i tid

2021-04-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Det är så att jag för ungefär en månad sedan skrev på ett hyreskontrakt där jag ska få hyra en lägenhet av en tjej, alltså andrahandsuthyrning. Vi har båda skrivit på ett skriftligt kontrakt där hyresperioden är från och med 1 Maj 2021 till och med 31 oktober 2021. Jag har sagt upp min nuvarande lägenhet och får inte bo kvar här efter den 2 maj. Tjejen som ska hyra ut sin lägenhet till mig är nu ganska oklar över vilket datum jag ska få flytta in då hennes i sin tur hyresvärd (som hon ska hyra sin nya lägenhet av) inte svarar. Jag får som sagt inte bo kvar här efter den 2 maj samt har redan bokat en flyttfirma som jag nu inte kan avboka utan debitering. Jag undrar då hur det fungerar om min hyresvärd inte följer det som står på vårat kontrakt?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresavtal finns i Jordabalken (JB). Av 12 kap. 9 § JB följer en skyldighet för hyresvärden att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte bättre skick har avtalats. I de fall lägenheten inte blivit utrymd i rätt tid av den som skall flytta, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid han inte kan använda lägenheten eller en del av den enligt 12 kap. 14 § JB. Om hindret inte undanröjs genast efter det att hyresvärden har underrättats om förhållandet, gäller bestämmelserna i 11 § om rätt för hyresgästen att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten. Hyresgästen har även rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att hindret inte beror på hans försummelse.Det ovanstående innebär att att du som hyresgäst har rätt att till nedsättning av hyran för perioden du kan inte kan använda lägenheten. Om hindret inte kan undanröjas inom kort har du rätt att säga upp avtalet. Utöver detta har du rätt till skadestånd, som bl.a. kan avse kostnad för flyttfirman. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Få tillbaka hund efter att köpare bryter avtal?

2020-12-05 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min hund på blocket och kom överens om att jag och köparen ska ha kontakt och få bilder/videos skickade till mig även kunna få träff hunden när jag ville annars vill jag ha tillbaka hunden då jag vill veta hur hon mår. Men nu har säljaren blockerat mig och vägrar ge tillbaka hundenVem har rätt? Vad ska man göra och vad kan man göra i en sån situation?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem har rätt? Utgångspunkten är att ni varit helt fria att avtala om det upplägg som du beskriver och att detta avtal är bindande (AvtL 1:1). Vad köparen gör innebär därför ett avtalsbrott. Som jag tolkar det avtalade ni om att om du inte får träffa hunden så skulle du få ta tillbaka den. Detta är bindande för köparen och denne är alltså skyldig att låta dig få tillbaka hunden. Du måste såklart även ge tillbaka pengarna som denne betalt.Vad kan du göra? Du har alltså rätt. Problemet uppstår snarare i vad du kan göra. Det enda sättet du kan tvinga köparen att ge tillbaka hunden är genom att gå till domstol och göra en s.k "fullgörelsetalan". Detta innebär att du yrkar att köparen ska förpliktas att ge tillbaka hunden till dig och som grund åberopar du att denne begått ett avtalsbrott och enligt avtalet är därför är skyldig att lämna tillbaka den. Ert avtal utgör beviset. Detta förutsätter att ni faktiskt gjort ett skriftligt avtal eller att det annars framgår att detta är vad ni kommit överens om (t.ex genom sms- eller mailkonversationer). Annars kommer du inte kunna bevisa att avtalet har den innebörden. En annan sak du måste överväga är att det är dyrt att gå till domstol. Den som förlorar är förvisso skyldig att ersätta motpartens kostnader men eftersom det är ett s.k småmål ersätts inte alla kostnader och under rättegångens gång måste du ligga ute med pengarna (RB 18:1 j. 18:8a). För många är det dessutom en stressig och i övrigt påfrestande upplevelse. Som djurägare själv förstår jag dock att det kan vara värt det för dig men överväg noga det jag sagt och kom ihåg att det aldrig går att veta säkert att man vinner.Sammanfattning Sammanfattningsvis har du alltså, enligt min bedömning, rätt. Det finns dock inte mycket du kan göra åt saken mer än att gå till domstol. I domstol blir det en fråga om tolkning av avtalet och bevisning om dess innehåll.

Behöver jag betala tillbaka en handpenning om köparen ångrar sitt köp?

2020-11-03 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Angående när man säljer varor på Marketplace/ Facebook och köparen betalat hälften innan och hinner ångra sitt köp innan hämtning och full betalning. Måste jag som säljare betala tillbaka "handpenningen"? Ingen stor summa, mest nyfiken på vad som gäller. Tack på förhand
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att frågan gäller köp mellan privatpersoner och därmed blir köplagen (köpL) tillämplig. Köplagen kan avtalas bort av avtalsparterna. I mitt svar utgår jag ifrån en situation där de saknas avtalsbestämmelser (kan båda vara muntlig och skriftligt) angående handpenningen. Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet borde säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet och handlingar som säljaren aldrig hade vidtagit om inte avtalets ingicks. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan är på grund av köparens avtalsbrott. Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,