Leasingbolag kan avsluta leasingkontraktet om de har stöd för det i kontraktet - med vissa undantag

Hej Jag leasar en bil men har inget körkort, detta kollades inte av leasingbolaget vid kontraktskrivningen. Bilen brukas av min make som har körkort begår jag något brott eller min make? Kan leasingbolaget avsluta kontraktet om dom får reda på detta?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag uppfattar din fråga så leasar du en bil av ett leasingbolag. Även fast det är du som står på leasingkontraktet så är det endast din make som kör bilen eftersom du inte har körkort. Du undrar om det här kan utgöra ett kontraktsbrott som föranleder att leasingbolaget kan ha rätt att avsluta kontraktet. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret utgår jag från att du leasar bilen som privatperson och inte för ett företag. Redan inledningsvis kan jag även säga att det inte låter som att du gör dig skyldig till något straffrättsligt brott så länge du inte kör bilen själv. Jag kommer därför inte att ytterligare behandla den frågan. 

Det är främst leasingkontraktet som avgör om leasingbolaget har rätt att avsluta kontraktet

Regler som är tillämpliga för leasing finns främst i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. I huvudregel är det som står i kontraktet bindande för dem som ingått kontraktet (1 § AvtL). Om det står i kontraktet att det bara är du som får köra bilen så innebär det alltså ett kontraktsbrott att din make kör bilen. Beroende på om det finns stöd för det i kontraktet så kan ett sådant kontraktsbrott medföra att leasingbolaget får avsluta kontraktet. 

Det finns ändå vissa begränsningar för vad man får avtala om. Ett villkor i ett kontrakt kan ändras eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till innehållet i kontraktet eller andra relevanta omständigheter (36 § 1 st AvtL). Särskild hänsyn ska även tas till att du är konsument (36 § 2 st AvtL). Om det exempelvis står i kontraktet att enbart du får köra bilen så kan det argumenteras för att ett sådant villkor är oskäligt. Det är ändå förhållandevis sällsynt att 36 § AvtL används av domstolar. Om formuleringen av villkoret i kontraktet i stället skulle vara att det är främst du som ska använda bilen så skulle det med stor sannolikhet inte anses utgöra ett oskäligt villkor. 

Sammanfattning och råd

Det är kontraktet som styr vad som gäller mellan dig och leasingbolaget. Trots det kan oskäliga villkor i ett kontrakt ändras eller lämnas utan avseende i vissa fall. Att så blir fallet är ändå relativt sällsynt. Eftersom det är leasingkontraktet som främst avgör hur du får förfoga över bilen så råder jag dig att kolla vad som står i leasingkontraktet. Om det finns villkor som säger att det är du eller åtminstone främst du som ska använda den leasade bilen och att ett kontraktsbrott av dig avseende det villkoret medför att leasingbolaget har rätt att avsluta leasingkontraktet, talar mycket för att leasingbolaget också har rätt att göra det. Om det däremot inte finns några sådana villkor i kontraktet så saknar leasingbolaget möjlighet att avsluta kontraktet. För att ge ett helt säkert svar på din fråga behöver man ändå ha tillgång till kontraktet och omständigheterna kring ingåendet av kontraktet mellan dig och leasingbolaget. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000