Kan man kräva fullgörelse av muntligt löfte 40 år i efterskott?

Min svärmors gav bort alternativt sålde sin mans företag för en krona efter han avled. Svärsonen och dottern lovade i samband med överlåtelsen att ge min svärmor 10.000kr i månaden. Detta löfte bröts och min svärmor har inte erhållit någon ersättning. Överenskommelsen gjordes muntligen. Svärmor som hade jobb och även en förmögenhet hade vid detta tillfälle inget behov av 10.000kr per månad. Ett antal år senare påpekade min svärmor för sin dotter om detta löfte men fick inte heller då någon månadsersättning. Bolaget gav redan vid övertagandet vinst, det innebar också att svärsonen kunde överta svärfars månadsuttag och utag av vinstmedel direkt vid övertagandet. Svärsonen var anställd i bolaget och det fanns utrymme för att han kunde erhålla både sin lön och svärfars lön var månad. Bolaget omsätter flera miljoner och ger vart år ett stort överskott som svärsonen har tagit ur bolaget förutom en stor lön. Finns det någon möjlighet för min svärmor att nu i efterhand få det som lovats för ca 40 år sedan? I ett framtida arvsskifte kan svärsonen och dottern bli betalningsskyldiga för de o betalda månadsavgifterna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det första som kan konstateras är att det föreligger ett bindande avtal mellan din svärmor och svärbarnen. Att avtalet var muntligt påverkar inte detta rent juridiskt men gör det såklart svårt att bevisa i domstol.

Beroende på när och hur din svärmor påminnt om skulderna kan de dock ha "preskriberats" - dvs de slutar gälla. Alla skulder som uppkom för mer än 10 år sedan och som din svärmor inte skriftligen påminnit om har preskriberats (Preskriptionslagen 2 och 5 §§). 

Resterande skulder, dvs de som uppkommit de senaste 10 åren, är svärbarnen tekniskt sett skyldiga att betala. Jag tror dock inte din svärmor har stora chanser att få betalt. För det första kommer det vara svårt att bevisa existensen av detta avtal eftersom det inte finns nedskrivet och förmodligen finns inte tillräckligt med vittnen. För det andra så finns en risk att svärbarnen hävdar att avtalet är oskäligt och därmed inte längre ska gälla, vilket de mycket väl kan ha framgång med (AvtL 36§). Detta innebär i förlängningen att svärbarnen med högsta sannolik inte kommer bli betalningsskyldiga i ett arvsskifte.

Detta var nog inte det svaret du hoppades på men jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”