Påföljder vid fel i tjänst mellan en konsument och näringsidkare

Hejsan, jag och sambon har köpt nyproducerad lägenhet där byggbolaget satt fel fogfärg i bägge badrummens golv. På väggar är färgen korrekt med det vi beställt så det handlar inte om någon försening eller force majore utan det är ett misstag helt enkelt vilket byggbolaget erkänner i text. Byggbolaget är villig att kompensera oss ca 8300kr totalt iom detta och dom kommer ej göra badrummen då tätskikt och alla nylagda plattor kommer förstöras. Plattor för väggar och golv kostar oss närmare 50.000kr i tillvalskostnad utöver standard plattor. Dom har även erbjudit sig att lägga ett till lager klinker med rätt fog men det innebär att golvvärmen kommer fungera sämre samt ca 10-15mm högre tröskel och golv. Det känns helt fel. Visst kan jag kräva att dom ska göra om och göra rätt? Tack så hemskt mycket på förhand!

Lawline svarar

  

Hej,

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

När det gäller frågan om byggbolaget har gjort fel. Är min utgångspunkt att ni är privatpersoner och byggbolaget ett företag som tillhandahåller en byggtjänst. Då blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. I 9 § första stycket p.3 KtjL, talas det om att tjänsten ska anses som felaktig om resultatet avviker från vad som har avtalats. I frågan låter det som att ni har en överenskommelse med byggbolaget om en särskild färg på fogen, och att bolaget istället har valt en annan färg som avviker från det ni har kommit överens om. Detta torde vara ett fel i lagens mening. 

Påföljder vid fel? 

Enligt 16 § första stycket KtjL talas det om att om tjänsten är fel utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten göra något av följande påföljder: 1. Hålla inne betalning, 2. Kräva att felet avhjälps, 3. Göra avdrag på priset, och/eller 4. Kräva skadestånd. I ert fall låter det som att ni vill kräva att felet avhjälps, dvs ”gör om gör rätt”. 

I så fall behöver ni reklamera felet (17 § KtjL). Detta innebär att ni påtalar att tjänsten är felaktig inom skälig tid till byggbolaget. Ni behöver inte tala om vilken påföljd ni vill göra gällande vid en reklamation. Vad gäller villkoret, ”skälig tid”, är en underrättelse som har skett inom 2 månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Dock som huvudregel får man inte reklamera senare än 3 år. 

Enligt 20 § första stycket KtjL, har konsumenten rätt att kräva att byggbolaget avhjälper felet, förutsatt att det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. För att byggbolagets skyldighet att avhjälpa ska falla bort krävs ett markant missförhållande mellan konsumentens intresse av ett avhjälpande och byggbolagets uppoffring (Alexander Unnersjö. Karnov. 20 § konsumenttjänstlag. 2022-06-21). Domstol gör en bedömning i det enskilda fallet. 

Vad gäller i ert fall? 

I ert fall avviker tjänsten från det som har avtalats, då fogfärgen inte överensstämmer med det ni har kommit överens om enligt min tolkning av frågan. Det är då ett fel i tjänsten. Har ni reklamerat felet i tid, då har ni möjlighet att göra påföljder gällande. Av frågan låter det som ett avhjälpande av felet är den påföljden som ni främst är intresserad av. Om det inte är ett markant missförhållande mellan konsumentens intresse av att få ett avhjälpande och byggbolagets uppoffring då har ni rätt att kräva byggbolaget att ”göra om gör rätt”, dvs byta ut den felaktiga fogfärgen mot den avtalade färgen. Om det skulle visa sig att ett avhjälpande i ert fall utgör ett markant missförhållande, har ni rätt att göra andra påföljder gällande som exempelvis att kräva avdrag på priset (se 21 § KtjL). 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”