Köparen hämtar inte sin bil, vad ska jag göra?

Sålde en gammal bil som var skrotfärdig till en köpare. Han betalade och vi skrev ägarpappren. Köparen sa att han hämtar bilen när han har transport ordnad. Innan han åkte sa han att han ska ta med sig en sak från bilen. Det har nu gått snart ett år och vi börjar förstå att han inte tänker hämta bilen alls. Det han tog med sig var katalysatorn så med stor sannolikhet var det enbart den han ville ha. Det går inte att kontakta köparen på något sätt och vi vill bara bli av med skrotbilen från vår gård. Vad kan man göra åt situationen?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du i egenskap av privatperson har sålt bilen och då blir Köplagen (KöpL) tillämplig.

Köparens skyldigheter

Ett köp blir fullbordat när respektive parter har fullgjort sina skyldigheter. Liksom säljaren, så har även köparen skyldigheter vid köp. Förutom köparens skyldighet att betala så ska köparen även medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullgöra köpet och hämta eller ta emot varan (50 § KöpL).

Påföljder vid köparens avtalsbrott

I detta fallet har köparen av bilen inte fullgjort sin skyldighet vad gäller att hämta varan (bilen) och detta utgör ett avtalsbrott vilket ger dig rätt att kräva påföljder (51 § KöpL). Om du har ett väsentligt intresse att bli av med bilen som du sålt och köparen har insett detta har du rätt att häva köpet (55 § KöpL). Du nämner att bilen är nästintill skrotfärdig och endast tar upp plats på er gård och detta skulle kunna utgöra ett sådant väsentligt intresse. 

Du skulle även kunna meddela köparen en tilläggstid inom vilket köparen måste hämta bilen. Nu förstår jag att detta kan vara svårt just i ditt fall eftersom köparen inte verkar vara kontaktbar. Men om du skulle lyckas kontakta köparen och denne inte hämtar bilen efter det att tilläggstiden löpt ut så har du rätt att häva köpet och kan då bli ägare till bilen igen. Du kan då även ansöka om handräckning hos Kronofogden för att få tillbaka katalysatorn som köparen tog med sig från bilen.

Ett sista alternativ är att stämma köparen vid tingsrätt. En process i domstol är dock lång och skulle nog tyvärr vara mer kostsam än gynnsam i ditt fall. 

Jag hoppas du har fått svar och önskar dig lycka till med att få bort bilen från er gård!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000