Får en restaurang ta ut avgift när besökare med reservation inte dyker upp?

Hej!

Jag bokade ett bord på en restaurang för några veckor sedan för mig och 3 vänner.

Jag bokade online och vid bokningssidan stod det inga särskilda bokningsregler.

Planerna blev inställda och vi åkte aldrig till restaurangen. Tyvärr glömde vi avboka bordet.

Några dagar efter det uteblivna besöket fick jag en faktura på 1200kr (300kr per person för det uteblivna besöket).

Har de rätt att kräva detta då de inte på något sätt presenterat detta innan eller efter att vi gjorde bokningen?

Tacksam för er hjälp!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. När du bokade bordet ingick du ett avtal med restaurangen om att ni skulle äta där och att de skulle ha ett bord till er vid den utsatta tiden. När det kommer till restaurangbesök skyddas dessa inte direkt i någon konsumentskyddslagstiftning. Istället kan exempelvis konsumenttjänstlagen (KtjL) användas för ledning i hur situationen ska tolkas men skyddet för konsumenten är svagare här eftersom skyddet inte är direkt.

Att debiteras för ett uteblivet besök är ett betungande avtalsvillkor vilket i regel innebär att det ska framgå att det kommer att tillämpas. Alltså hade restaurangen en skyldighet att informera dig om detta när du gjorde bokningen för att det ska anses vara en del av avtalet. Samtidigt har du genom att inte dyka upp inte fullföljt din skyldighet enligt avtalet. Enligt 42 § KtjL har näringsidkaren rätt till ersättning för kostnader de haft på grund av en avbeställning av tjänst, det får anses troligt att liknande gäller när avbeställning inte sker. Eftersom att denna bestämmelse anger att konsumenten ska stå för kostnaden får det anses tvivelaktigt att restaurangen får kräva en så specifik summa utan att det framgått i avtalet eller redovisat vilka kostnader de haft av att ni inte dök upp. Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att restaurangen har rätt att utkräva någon form av ersättning men om ingen exakt avgift angetts kan det inte bara själva välja en siffra att kräva dig på.

Om kostnaden för ett uteblivet besök framgår på bokningssidan eller liknande måste du betala den om den är skälig (vilket den här troligen kommer anses vara då det motsvarar kostnaden av ett normalt restaurangbesök). Om det som du skriver inte framgår på något sätt i samband med bokningen kan du möjligen vara skyldig att utge någon ersättning men restaurangen kan inte bara bestämma ett belopp som du inte godkänt när du gjorde bokningen.

Hoppas detta besvarar din fråga och hör gärna av dig om du har ytterligare funderingar!

Vänliga hälsningar

Emma AskRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000