Finns det en skyldighet att lämna tillbaka köparens handpenning vid avtalsbrott?

Hej! Jag sålde ett hinderpaket (häst) då jag avvecklar mitt intresse för 14000 det lades en handpenning på 1000 sek onsdag den9e, hinderna skulle hämtas lördag den12e.

I fredags den 11e på kvällen får jag ett meddelande om att dom MÅSTE avstå köpet för dom ska ha andra hinder och att jag ska betala tillbaka 1000:- Jag har då plockat bort annons och sagt till andra att det är sålt.

Jag får då smått panik då jag verkligen var tvungen att bli av med detta så öppnar upp annonsen och kontaktar då dom som var intresserade. Jag får då en som var intresserad och jag var tvungen att sänka priset.

Min fråga är nu, måste jag betala tillbaka dom1000:-?

Hon var tydlig med att säga att dom måste avstå och hoppas jag kan sälja dom till någon annan och att jag skulle betala tillbaka. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga handlar om vad du har för skyldigheter att göra med handpenningen i och med att köparen häver köpet. Vidare antar jag att ni båda är privatpersoner, vilket gör att Köplagen (KöpL) blir tillämplig. Lagen är dispositiv, och ska därmed tillämpas så länge ni inte avtalat om något annat (3 § KöpL).

Får köparen häva köpet?

Avtal är bindande, såväl skriftliga som muntliga (1 § Avtalslagen). Detta utgör en grundläggande princip inom svensk rätt och som köpare har man vissa skyldigheter för att medverka till att avtalet fullföljs. Dessa består t.ex. i att medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet, samt att hämta eller ta emot varan (50 § KöpL).

Det finns ingen generell rätt till hävning utan det krävs en giltig grund för att hävning ska få ske. En sådan grund kan vara att säljaren har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott (se t.ex. 25 § KöpL). I det här fallet verkar det dock som att de ändrar sig för att de vill köpa andra hinder istället, vilket inte är en giltig anledning och det föreligger således ett avtalsbrott.

Vilka åtgärder kan du som säljare vidta?

Eftersom köparen har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott kan du göra vissa påföljder gällande (52-59 §§ KöpL). Du kan t.ex. hålla fast vid köpet och kräva fullbetalning. Eftersom du redan hört av dig till en annan köpare är det dock framför allt skadestånd som blir relevant (57 § KöpL).

Skadeståndets omfattning framgår av 67 § KöpL. Där står det att man bl.a. har rätt till ersättning för prisskillnad. I och med att du i detta fall får sälja varan till ett lägre pris kan du alltså ha rätt till ersättning för mellanskillnaden. Förutsättningen för att ett sådant skadestånd ska utgå är att åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes (68 § KöpL). Om du inte lyckas sälja hindren till någon annan kommer istället marknadspriset läggas till grund för beräkningen (69 § KöpL).

Angående handpenningen kan sägas att det är en förskottsbetalning som ska återgå till köparen, även om den i praktiken kan utgöra en del av det skadestånd du har rätt till.

Rekommendation

I första hand rekommenderar jag att du försöker komma överens med köparen om en skälig ersättning. Köparen har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och du därmed är berättigad till skadestånd. Om ni inte skulle komma överens rekommenderar jag att du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Med vänliga hälsningar,
Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000